Agnieszka Bartoszek-Pączkowska - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

 • Biotechnologia ogólna

  Przedmiot: Biotechnologia ogólna Wydział Chemiczny Kierunek Biotechnologia, studia I stopnia, semestr 6 Rok akademicki 2019/2020 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Anna Piekarska

  Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-11-14 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Opracowanie metod analitycznych do oceny aktywności przeciwutleniającej nasion oleistych z rodzaju Brassica oraz ich produktów

  Praca doktorska

  mgr Agnieszka Tułodziecka - Wydział Chemiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - 2016

 • Aktywność antyoksydacyjna liści kapusty białej na tle zmian fizjologicznych i biochemicznych wywołanych skażeniem gleby cynkiem i kadmem

  Praca doktorska

  mgr Małgorzata Borek - Katedra Fizjologii Roślin przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 2014

 • Rola białka p66Shc w indukcji stresu oksydacyjnego i śmierci komórek nowotworowych i nienowotworowych

  Praca doktorska

  mgr Andżelika Borkowska - Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - 2012

wyświetlono 1236 razy