Joanna Żukowska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 80

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2019
2018
 • Analysis and design improvement of high class roads’ arched sections in Poland
  Publikacja

  - E3S Web of Conferences - 2018

  Although Polish road network standards, in particular higher classes of roads are improving dynamically the number of fatalities on the network is still higher that EU’s average. Ensuring road safety and high maintaining standards is a complex issue and one that poses a major challenge for all road authorities. Road accidents at high speed roads characterize specially serious material and social consequences, thus research into...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Analysis of the relationship between the length of eye fixation and the parameters of advertisements visible from the road

  In Poland, many advertising signs addressed to motorists are located along the roadside. Advertisements do not serve any traffic related purpose and can distract drivers making them less reliable and as a consequence, reduce road safety. The existing regulations only apply to the carriageway. The research is conducted as part of the RID project. The objective of the RID project is to create a "Manual for positioning roadside advertising...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Community Road Safety Strategies in the Context of Sustainable Mobility
  Publikacja

  - 2018

  The paper presents an overview on the road safety strategies and action plans implemented in the framework of the “SOL - Save our lives: Comprehensive road safety strategy for Central Europe” project. It contains summarization of learned knowledge regarding the efficiency of measures applied and highlights examples of good practices. The purpose of the paper is to provide recommendations for effective and successful planning, formulation...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
 • Bezpieczenstwo transportu drogowego - podsumowanie
  Publikacja

  - 2009

  Podsumowanie rozdziału 2: bezpieczenstwo transportu drogowego

 • Preservation and Storage of Water Samples
  Publikacja

  Opisano metody utrwalania i przechowywanie próbek wody w celu oznaczenia zwiazków nieorganicznych, przedyskutowano wady i zalety poszczególnych metod. Omówiono utrwalanie i przechowywanie próbek wody przed wykonaniem analizy specjacyjnej związków arsenu, chromu, rteci, selenu i cyny. Omówiono również utrwalanie i przechowywanie próbek wody przy oznaczaniu związków organicznych.

 • Rola its w poprawie bezpieczenstwa transportu
  Publikacja

  Inteligentne systemy transportowe znajdują zastosowanie we wszystkich środkach transportu jednak największy udział mają w poprawie bezpieczeństwa transportu drogowego. Około 95% śmiertelnych ofiar w transporcie powodują wypadki na drodze. Na podstawie danych o wpywie urządzeń ITS na spadek ryzyka w ruchu drogowym możemy stwierdzić że zastosowanie ITS może w dużym stopniu poprawić bezpieczeństwo całego systemu transportu.

 • Rozwój i integracja systemu bezpieczeństwa transportu drogowego : Podsumowanie
  Publikacja

  - 2009

 • Rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa transportu na świecie
  Publikacja

  - 2009

  Rozdział monografii o bezpieczeństwie transportu powstałej w ramach projektu pt.: ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' zawierający podrozdziały: wprowadzenie, proces integracji administracji bezpieczeństwa transportu, proces integracji badań przyczyn wypadków, integracja ponadnarodowa, staandardy współczesnej instytucji bezpieczeństwa, podsumowanie.

 • System instytucjonalno-prawny
  Publikacja

  - 2009

  Wraz ze wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na mobilność oraz oczekiwan wobec standardów przewozu osób i towarów przepisy prawne dotyczące transportu stają się coraz bardziej obszerną dziedziną prawa administracyjnego. Szacuje się że regulacje związane z samym tylko transportem drogowym stanowią nawet co piąty dokument wszystkich przepisów wspolnotowych. W rozdziale przedstawiono zakres kompetencji organów władzy państwowej...

wyświetlono 575 razy