Marek Kitliński - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 58

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2015
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
 • A 3-dB coupler with UC-PBG structure
  Publikacja

  Przedstawiono nową konstrukcję sprzęgacza z liniami paskowymi sprzężonymi szerokim bokiem oraz zmodyfikowaną warstwą metalizacji masy. Modyfikacja metalizacji polega na periodycznym wytrawieniu dwuwymiarowej struktury szczelin, nazywanej strukturą uniplanarnej zwartej przerwy fotonicznej (UC-PBG: Uniplanar Compact Photonic BandGap). Potwierdzono przewidywane wcześniej zjawisko spowolnienia fali oraz powiększenia wielkości sprzężenia...

 • Broadside coupled stripline with double-side UC-PBG structure
  Publikacja

  Rozważono strukturę linii paskowych sprzężonych szerokim bokiem z periodycznie zaburzoną metalizacją masy typu UC-PBG (Uniplanar Compact - Photonic BandGap). W celu oceny przydatności struktury zaprojektowano, wykonano i przebadano sprzęgacz 3dB. Potwierdzono przewidywany efekt spowolnienia fali (slow wave effect), którego konsekwencją jest możliwość znacznej redukcji wymiarów układu.

 • Wielozakresowa stosowa antena mikropaskowa zasilana współosiowo
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono możliwości projektowania i wykonania trzyzakresowej zintegrowanej anteny stosowej. Pożądane rezonanse uzyskano poprzez zwiększenie ilości łat promieniujących ułożonych warstwowo. Częstotliwości rezonansowe struktury kontrolowano poprzez dobór parametrów elektrycznych wielowarstwowego podłoża, wymiarów łat i położenia sondy zasilającej. Badania eksperymentalne potwierdziły wystąpienie trzech podzakresów...

Rok 2004
 • Broadside Coupled Stripline with Double-Side UC-PBG Structure.
  Publikacja

  Poddano analizie symetryczną linię paskową z dwustronnie umieszczoną na płaszczyznach masy strukturą typu UC-PBG (uniplanar compact-photonic bandgap).Zaprojektowano, wykonano i pomierzono sprzęgacz wykonany w oparciu o tego typu prowadnicę. Miniaturyzacja wymiarów układu potwierdziła spodziewany efekt spowolnienia fali wywołany wprowadzeniem struktury UC-PBG.

 • Compact CPW-fed Sierpinski fractal monopole antenna.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaproponowano nową wielozakresową strukturę antenową dla zastosowań wielosystemowych. Jest to zminiaturyzowana antena monopolowa planarna, której obwód zaprojektowano wykorzystując czwartego rzędu iterację trójkąta Sierpińskiego ze współczynnikiem skali d=1.5. Antenę wykonano na podłożu dielektrycznym i zasilono wykorzystując falowód koplanarny. Badania parametrów wykonanego modelu potwierdziły wielozakresową pracę struktury.

 • [Komentarz do artykułu] Yin, W.-Y., Wu, B., Miao, M., Doi, L.B., Li, L.-W., and Kooi, P.-S.: Experimental characterisation and modelling of on-chip capacitors and resistors on GaAs substrates.
  Publikacja

  Dokonano krytycznej oceny wartości elementów schematu zastępczego rezystorów monolitycznych wykonanych na podłożu GaAs przedstawionych w pracy: Yin, W.-Y., Wu, B., Miao, M., Doi, L.B., Li, L.-W., and Kooi, P.-S.: Experimental characterisation and modelling of on-chip capacitors and resistors on GaAs substrates, IEE Proc. Microw. Antennas and Propag., 2002,149, (1), pp.50-52.

 • New Type of Small Broad-Band Internal Antenna for Third Generation Mobile Phone Handsets.
  Publikacja

  W pracy przedstawiono nową szerokopasmową antenę łatową przeznaczoną dla telefonów komórkowych trzeciej generacji. Proponowana struktura zawiera obwód (rezonator) w kształcie litery U i zaliczana jest do klasy PIFA (planar inverted-F antenna). W trakcie procesu projektowania przeprowadzono szereg symulacji elektromagnetycznych (metoda momentów), których wyniki zweryfikowano w oparciu o pomiary charakterystyk wykonanego prototypu....

 • Sierpinski Monopole Antenna - Uniplanar Feeding Technique.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono różne techniki zasilania monopolowych anten fraktalnych typu Sierpinskiego. Zaproponowano nowe sposoby zasilania: poprzez linię współosiową ze zmodyfikowaną rozszerzoną płaszczyzną masy oraz poprzez linię współosiową i falowód koplanarny. W obu przypadkach możliwa była znaczna miniaturyzacja struktury. Wykonane i przebadane prototypy anten potwierdziły przydatność przedstawionych rozwiązań.

 • Some remarks on the design of microstrip to coplanar line transformer.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedyskutowano technikę projektowania transformatora standardu umożliwiającego współpracę linii mikropaskowej i linii koplanarnej. Jako sekcję pośrednią wykorzystano uziemiony falowód koplanarny (conductor backed coplanar waveguide). Dokonano oceny różnych profili sekcji pośredniej w oparciu o szereg symulacji elektromagnetycznych, jak i pomiarów charakterystyk transmisji wykonanych modeli transformatorów.

Rok 2003
 • Analiza warunków pracy obciążenia wzorcowego dużej mocy.
  Publikacja

  Omówiono krótko rozwój reflektrometrów mikrofalowych oraz zasadę pracy i konstrukcję reflektrometrów pracujących z dużymi poziomami mocy. Przeanalizowano wpływ wartości modułu współczynnika odbicia obciążenia wzorcowego,które jest stosowane w procedurze kalibracyjnej reflektometrów, na dokładność reflektometrycznych pomiarów niedopasowania impedancyjnego oraz istotnych w badaniach procesów grzania mikrofalowego pomiarów...

wyświetlono 818 razy