Marek Wysocki - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 47

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2021
Rok 2018
Rok 2017
 • Bezpieczeństwo ewakuacji
  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych...

 • Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania
  Publikacja

  - Rok 2017

  Ekspertyza dotyczy oceny dostosowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnościami. Węzły komunikacyjne stanowią ważny element zwiększania niezależności osób z ograniczoną sprawnością i poprzez możliwość skorzystania z różnych środków transportu zwiększa się obszar do którego mogą dotrzeć. W ekspertyzie wskazano, aby wypełnić wymagania wytycznych TSI PRM, a także...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom
  Publikacja

  Publikacja omawia zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej, które odpowiada na potrzeby seniorów. Osoby starsze, jako członkowie lokalnej społeczności mają prawo do równoprawnego korzystania ze środowiska fizycznego, obiektów i przestrzeni, w których realizowane są usługi powszechne. Za zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym odpowiadają przede wszystkim władze samorządowe. Aktywność...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim
  Publikacja

  - Rok 2017

  Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim, to zadnie, które jest prawdopodobnie celem wszystkich włodarzy miejskich. Czy nie jest tak, że każdy chciałby w takim mieście zamiesz-kać? Jednak zadanie to jest dość trudne, bo wymaga pogodzenia wielu aspektów życia mieszkańców. Obecnie do zagadnień środowiskowych związanych z szeroko rozumianą ekologią dochodzi zagadnienie dostosowania przestrzeni zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 • Analiza dostępności kampusu Politechniki Gdańskiej dla osób z niepełnosprawnością
  Publikacja

  - Rok 2014

  Opis dostępności obiektów kampusu Politechniki Gdańskiej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ocenie poddano 40 obiektów naukowo-dydaktycznych, laboratoria i domy studenckie, których właścicielem jest Politechnika Gdańska. Ekspertyza zawiera dokumentację zdjęciową zauważonych barier przestrzennych, które utrudniają lub uniemożliwiają samodzielne poruszanie się po terenie kampusu PG osobom z ograniczeniami mobilności...

wyświetlono 4145 razy