Badanie procederu fałszowania mięsa – poważny problem analityczny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie procederu fałszowania mięsa – poważny problem analityczny

Abstrakt

Fałszowanie żywności, w tym produktów mięsnych, stanowi problem ogólnoświatowy. Analitycy ze zdwojonym wysiłkiem pracują nad metodami badawczymi, które umożliwią zarówno weryfikację jakości jak i określenie autentyczności danego produktu żywnościowego. Dotychczas, w celu określenia autentyczności mięsa wykorzystywano najczęściej techniki oparte na elektroforezie żelowej oraz testy immunoenzymatyczne. Równie popularne, stały się techniki spektralne, które umożliwiają m.in. wykrywanie fałszerstwa bezpośrednio przez opakowanie produktu żywnościowego. Obecnie, stosunkowo nowym trendem jest wykorzystywanie do weryfikacji autentyczności produktów mięsnych – proteomiki w połączeniu ze spektrometrią mas. Wówczas, badanie autentyczności produktu mięsnego, polega na oznaczeniu specyficznych biomarkerów (białek – strategia „top down”, bądź peptydów- strategia „bottom up”), które będą różnicowały poszczególne gatunki. Spektrometria mas oprócz tego, że jest efektywną metodą wykrywania zafałszowań żywności, posiada pewne ograniczenia. Trwają zatem dalsze prace nad jej udoskonaleniem (m.in. opracowaniem aparatów przenośnych, umożliwiających badania żywności w terenie).

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 29 - 34,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Nalazek-Rudnicka K., Namieśnik J., Wasik A.: Badanie procederu fałszowania mięsa – poważny problem analityczny// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 2 (2017), s.29-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 204 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi