Elektrochemiczna symulacja metabolizmu ksenobiotyków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektrochemiczna symulacja metabolizmu ksenobiotyków

Abstrakt

W błyskawicznym tempie rośnie liczba nowo odkrywanych związków chemicznych. Jednak zanim jakikolwiek z nich zostanie wprowadzony do użytku medycznego najpierw musi zostać dokładnie przebadany pod kątem farmakologicznym i w szczególności toksykologicznym. Współczesne procedury wprowadzania nowych środków farmaceutycznych są czasochłonne i bardzo kosztowne. To sprawia, że cały czas poszukuje się nowych systemów symulacyjnych, umożliwiających szybki dostęp do wiarygodnych informacji na temat biologicznych przemian jakim mogą ulegać te związki. Powszechnie wykorzystuje się modele biologiczne, których wykorzystanie w badaniach wiąże się z długimi czasami analiz oraz ograniczoną powtarzalnością wyników. Alternatywą dla tego typu modeli jest wykorzystanie osiągnięć i narzędzi badawczych stosowanych przez specjalistów z zakresu elektrochemii (EC). W niniejszym artykule starano się przybliżyć zasadę i sposoby wykonywania elektrochemicznej symulacja metabolizmu zarówno I, jak i II fazy, pokazano typy reakcji katalizowanych przez cytochromy P450, które prowadzi się na drodze elektrochemicznej oraz dyskutowano zalety i wady konfiguracji elektrochemicznych systemów symulujących proces metabolizmu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 26 - 33,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Garwolińska D., Potęga A., Namieśnik J., Kot-Wasik A.: Elektrochemiczna symulacja metabolizmu ksenobiotyków// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 3 (2016), s.26-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi