Jakość administracji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Tczewie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość administracji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Tczewie

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących jakości uług w wybranym urzędzie skarbowym przeprowadzonych za pomoca kwestionariusza ankietowego oraz metody Common Assessment Framework. Wymiki badań pokazały, że US jest placówką nastawioną na zmiany, jednak ich wprowadzanie wymaga czasu i znacznego zaangażowania, przede wszystkim kierownictwa, oraz wsparcia ze strony pracowników. Ponadto większą wagę powinno się zwrócić na długofalowe planowanie działalności urzędu. W proces ten powinno się włączyć zarówno obywateli jak i partnerów instytucjonalnych urzędu. Inicjatywa należy tu do Naczelnika Urzędu. Celem zmian powinno być przekształcenie stylu kierowania urzędem z takiego, gdzie funkcjonuje on obok świata zewnętrznego na taki, w którym jest on jego ważną składową.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym' 10. - praca zbiorowa strony 89 - 100
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Leja K., Lesiński D.: Jakość administracji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Tczewie// Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym' 10. - praca zbiorowa/ ed. eds. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, s.89-100
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi