Jakość jako determinanta działań podejmowanych w kulturze organizacji przedsiębiorstwa. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość jako determinanta działań podejmowanych w kulturze organizacji przedsiębiorstwa.

Abstrakt

Współczesny rynek staje się coraz bardziej rynkiem klienta. Rosnące wymagania jakościowe klientów zmuszają zarządzających przedsiębiorstwami do reinterpretacji stawianych sobie celów. W zarządzaniu organizacją konieczne staje się identyfikowanie potrzeb klientów. Wymaga to ustalenia nowych proporcji między kategoriami ilości i jakości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu. strony 87 - 98
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Mianowski J.: Jakość jako determinanta działań podejmowanych w kulturze organizacji przedsiębiorstwa.// Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu./ ed. E. Grzegorzewska - Mischka. Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.87-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi