Kultura marketingowa przedsiębiorstw turystycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kultura marketingowa przedsiębiorstw turystycznych

Abstrakt

W przedsiębiorstwach turystycznych występują cztery typy organizacji kulturowych: - ideologia autokratyczna; - ideologia biurokratyczna; - ideologia innowacyjna; - ideologia społeczna. Postęp w sektorze turystyki zależy od kultury organizacyjnej z której wynika pierwszoplanowa rola klientów (wewnętrznych i zewnętrznych).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Turystyki i Hotelarstwa strony 27 - 31,
ISSN: 1642-1329
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Daszkowska M., Leja K.: Kultura marketingowa przedsiębiorstw turystycznych// Problemy Turystyki i Hotelarstwa. -., nr. 1(5) (2003), s.27-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi