Majsterkowanie dla każdego czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Majsterkowanie dla każdego czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych

Abstrakt

Artykuł jest próbą analizy strategii przedsiębiorczych w kontekście ekonomiczno-społecznym polskiej gospodarki. Przy wykorzystaniu metodologii ekstensywnej analizy przypadków autorzy analizują 5 przedsiębiorców i weryfikują tezę Levi-Straussa o 'dzikim umyśle' w odniesieniu do strategii przedsiębiorczych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 403 - 409,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Popowska M., Starnawska M.: Majsterkowanie dla każdego czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2009), s.403-409
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi