Ocena wpływu projektów infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu w sieci dróg - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wpływu projektów infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu w sieci dróg

Abstrakt

Regulacje UE dążą do wprowadzenia jednolitej metodyki zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego i zobowiązują państwa członkowskie do przeprowadzenia ocen wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Na drogach krajowych w Polsce obowiązuje już wykonywanie takich ocen w ramach studiów korytarzowych. Pilną potrzebą staje się opracowanie i wdrożenie instrukcji i procedur do prowadzenia takich ocen, a także ich dalsze doskonalenie, przyjmując założenia przedstawione w artykule.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 135 - 138,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Michalski L.: Ocena wpływu projektów infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu w sieci dróg// Drogownictwo. -., nr. nr 4 (2010), s.135-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi