Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest opis jednej z fundamentalnych grup czynników determinujących rozwój klastrów w regionie - tzw. determinantów podażowych wg nomenklatury stosowanej w koncepcji "klastra" Groundings-Enterprises-Markets, zakwalifikowanych przez M.E. Portera do "warunków czynników produkcji", składających się na romb przewagi konkurencyjnej. Determinanty podażowe stanowią niezbędne podłoże dla rozwoju klastra, a składają się na nie zasoby w jakie wyposażony jest region - naturalne i rozwijane w regionie oraz infrastruktura - fizyczna i instytucjonalna - rekompensująca ewentualne braki zasobowe regionu. Autorka skupia się na regionie Mazowsza, analizuje otoczenie społeczno-gospodarcze regionu pod kątem rozwoju klastrów i opisuje poszczególne składowe determinantów podażowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Jakości strony 35 - 40,
ISSN: 0137-8651
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szerenos A.: Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów// Problemy Jakości. -., nr. Nr 10 (2008), s.35-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi