Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej - perspektywa polskiego konsumenta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej - perspektywa polskiego konsumenta

Abstrakt

Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie odpowiedzialność i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie biznesu, w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz zrównoważony sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na rozwój, podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania przemysł odzieżowy, nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością fast fashion biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mogą też być przesłanką do określenia kierunku działań związanych z CSR dla sprzedawców „fast fashion”.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Problemy Jakości strony 8 - 13,
ISSN: 0137-8651
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Marjańska E., Grudowski P., Wendt A., Muchlado M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej - perspektywa polskiego konsumenta// Problemy Jakości -,iss. 10 (2020), s.8-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi