Zachowania seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zachowania seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań

Abstrakt

Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi finansowe oraz zachowania starszych konsumentów na rynku usług bankowych, ubezpieczeniowych itp. Podstawowym celem rozważań jest zidentyfikowanie kluczowych zmiennych społeczno-demograficznych wpływających na zakup usług finansowych przez osoby w wieku 50+. W pracy zastosowano przede wszystkim analizę literatury oraz analizę wyników uzyskanych za pomocą kwestionariusza ankietowego zrealizowanego wśród 753 osób w wieku 50+ zamieszkujących Polskę Północną. Na podstawie zrealizowanych badań zidentyfikowano kluczowe zmienne społeczno-demograficzne wpływające na zakup usług finansowych przez osoby w wieku 50+ − wiek, wykształcenie oraz dochód.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Handel Wewnętrzny strony 76 - 87,
ISSN: 0438-5403
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Zachowania seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań// Handel Wewnętrzny. -., nr. 3 (362) (2016), s.76-87
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi