Zastosowanie wskaźników krajobrazowych w kompleksowym procesie oceny możliwości przekształceń przestrzeni miejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie wskaźników krajobrazowych w kompleksowym procesie oceny możliwości przekształceń przestrzeni miejskiej

Abstrakt

Krajobraz i badania nad nim stanowią przedmiot zainteresowania wielu autorów z różnych dziedzin naukowych. Tym samym dotyczą szerokiego spektrum pojęciowego oraz metodologicznego. W zależności od indywidualnych preferencji w badaniach nad krajobrazem mamy dostęp do okazałego wachlarza narzędzi pozwalających na opisywanie różnego rodzaju typów, struktur krajobrazów i ich poszczególnych komponentów. Dotyczy to wskaźników geograficznych, geobotanicznych, biologicznych, opisów fizjonomicznych oraz analiz funkcjonalnych obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych. Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zastosowania analiz krajobrazu wywodzących się z ekologii krajobrazu i geografii kompleksowej na potrzeby urbanistyki. Jest on zarysem możliwości i nie wyczerpuje zagadnień praktycznego ujęcia problematyki krajobrazu widzianej z pozycji nauk przyrodniczych i geograficznych w bezpośrednim przełożeniu na planowanie przestrzenne miast.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast strony 228 - 238
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Marciniak M.: Zastosowanie wskaźników krajobrazowych w kompleksowym procesie oceny możliwości przekształceń przestrzeni miejskiej// Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista, 2010, s.228-238
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi