Zaufanie do siebie jako jeden z aspektów zaufania w aktywności przedsiębiorczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaufanie do siebie jako jeden z aspektów zaufania w aktywności przedsiębiorczej

Abstrakt

Artykuł prezentuje znaczenie zaufania do samego siebie na tle zaufania w relacjach budowanych przez przedsiębiorcę w jego otoczeniu społecznym i biznesowym. Wyjaśniono koncepcję zaufania do samego siebie, odnosząc się do zróżnicowanych typów zaufania, na przykład: kalkulacyjnego, opartego na wiedzy i identyfikacyjnego. Wskazano jego potencjalne źródła i konsekwencje w kontekście budowania własnego wizerunku, podejmowania decyzji i działań przedsiębiorcy wiązanych z zarządzaniem firmą. Przedstawiono związek zaufania do samego siebie z kompetencjami uważanymi za przedsiębiorcze: potrzebą niezależności, motywacją osiągnięć, poczuciem własnej skuteczności, wewnętrznym poczuciem kontroli, umiejętnością rozpoznawania okazji i skłonnością do podejmowania ryzyka. Głównym celem artykułu jest weryfikacja tezy, że zaufanie do samego siebie jest jedną z kluczowych cech, wpisanych w portret przedsiębiorcy. Rozważania teoretyczne wzbogacono wynikami wywiadów przeprowadzonych w grupie przedsiębiorców, które dotyczyły opinii osób prowadzących własną działalność gospodarczą na temat znaczenia zaufania do samego siebie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Przedsiębiorczość. Jednostka, organizacja, kontekst strony 90 - 102
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Zaufanie do siebie jako jeden z aspektów zaufania w aktywności przedsiębiorczej// W : Przedsiębiorczość. Jednostka, organizacja, kontekst/ ed. Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s.90-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi