Wyniki wyszukiwania dla: biometria - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: biometria

Wyniki wyszukiwania dla: biometria

 • Biometria - zastosowania, identyfikacja i kierunki dalszego rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2007

  Biometria - naturalna forma identyfikacji. W rozdziale zamieszczono opis różnych technik identyfikacji, takich jak rozpoznawanie dłoni, odcisków palców, twarzy, głosu i innych. Omówiono stosowane techniki ekstrakcji cech odpowiednich organów i kierunku dalszych badań nad poprawą własności systemów biometrycznych, które mają zasadnicze znaczenie w identyfikacji i weryfikacji osobniczej, oraz sposobów zwiększenia ich skuteczności.

 • Revista Brasileira de Biometria

  Czasopisma

  eISSN: 1983-0823

 • Biometria

  Kursy Online
  • Ł. Woźniak
  • M. Kaczmarek
  • J. Rumiński

 • Biometria 2018/19

  Kursy Online
  • Ł. Woźniak
  • M. Kaczmarek

 • Biometria i przetwarzanie mowy 2023

  Kursy Online
  • J. Daciuk

  {mlang pl} Celem kursu jest zapoznanie studentów z: metodami ustalania i potwierdzania tożsamości ludzi na podstawie mierzalnych cech organizmu cechami mowy ludzkiej, w szczególności polskiej metodami rozpoznawania mowy metodami syntezy mowy {mlang} {mlang en} The aim of the course is to familiarize the students with: methods of identification and verification of identity of people based on measurable features of their...

 • Biometria i przetwarzanie mowy 2024

  Kursy Online
  • J. Daciuk

  {mlang pl} Celem kursu jest zapoznanie studentów z: metodami ustalania i potwierdzania tożsamości ludzi na podstawie mierzalnych cech organizmu cechami mowy ludzkiej, w szczególności polskiej metodami rozpoznawania mowy metodami syntezy mowy {mlang} {mlang en} The aim of the course is to familiarize the students with: methods of identification and verification of identity of people based on measurable features of their...

 • Wprowadzenie do analizy obrazu w procesie detekcji i identyfikacji twarzy

  Opisano proces analizy obrazu na podstawie biometrycznych metod rozpoznawania twarzy. Przedstawiono algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów charakterystycznych twarzy oraz opisano szczegółowo jego etapy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, analiza obrazu. Przedstawiono wybrane, istniejące systemy monitoringu wykorzystujące algorytmy wypracowane na podstawie biometrycznych...

 • Biometryczna kontrola dostępu

  Opisano szczegółowo algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów nodalnych twarzy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, metody biometrycznej identyfikacji oraz kontrola dostępu. Przedstawiono opis opracowanego systemu biometrycznej identyfikacji wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe. Podano wyniki badań oraz przeprowadzono ich wnikliwą dyskusję.Biometrics is the study of automated...

 • Facilitating free travel in the Schengen area—A position paper by the European Association for Biometrics

  Publikacja
  • C. Busch
  • F. Deravi
  • D. Frings
  • E. Kindt
  • R. Lessmann
  • A. Nouak
  • J. Salomon
  • M. Achcar
  • F. Alonso-Fernandez
  • D. Bachenheimer... i 38 innych

  - IET Biometrics - Rok 2023

  Due to migration, terror-threats and the viral pandemic, various EU member states have re-established internal border control or even closed their borders. European Association for Biometrics (EAB), a non-profit organisation, solicited the views of its members on ways which biometric technologies and services may be used to help with re-establishing open borders within the Schengen area while at the same time mitigating any adverse...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Technologia dynamicznego podpisu biometrycznego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Przedstawiono opracowane wyposażenie Multimodalnego stanowiska bankowego, udostępniającego możliwość identyfikacji biometrycznej. Omówiono integrację wielu metod biometrycznej weryfikacji tożsamości w zakresie sprzętowym i programowym. Uzasadniono możliwość zmniejszenia ryzyka błędnej weryfikacji tożsamości przy użyciu technologii dynamicznego podpisu biometrycznego. Zilustrowano budowę eksperymentalnego stanowiska bankowego na...

 • User authentication based on keystroke dynamics analysis

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy przedstawiono kilka metod, które można wykorzystać do uwierzytelniania użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. Dwie z opisanych metod wykorzystują miarę odległości zdefiniowaną do porównywania wpisywanych tekstów, natomiast trzecia analizuje parametry rozkładów cech wydobytych z wpisywanych tekstów. Algorytmy te zostały przetestowane na dwóch zbiorach danych. Ponadto oceniona została efektywność metody powstałej...

 • Identity verification based on mouse movements

  Publikacja

  W pracy przedstawiono ideę systemu zabezpieczeń biometrycznych opartego na sposobie poruszania myszą. Pomiary odczytywane z myszy są przykładem cech behawioralnych, które w przeciwieństwie do fizjologicznych są bardzo niestabilne. Opisano zbiór cech, które można wydobyć z danych pochodzących z myszy. Przeprowadzono eksperymenty dla danych zebranych od trzynastu użytkowników. Zaprezentowano wyniki uwierzytelniania za pomocą metody...

 • Generating training data for SART-2 keystroke analysis module

  Analiza dynamiki pisania na klawiaturze jest jedną z technik biometrycznych, które uwzględniają cechy behawioralne. Trudność związana z informacja na temat dynamiki pisania na klawiaturzepolega na tym, że są to dane bardzo niestabilne. Artykuł prezentuje krótko rozwiązanie wykorzystane w celu zbierania danych uczących oraz ekstrakcji cech dla systemu uwierzytelniania użytkownika na podstawie sposobu korzystania z klawiatury. Następnie...

 • Pomiar i wizualizacja położenia śródręcza i palców

  Opisano system pomiarowy, który umożliwia wyznaczenie położenia śródręcza dłoni i niezależnie każdego z pięciu palców. Wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci animacji na ekranie komputera. Omówiono poszczególne elementy części sprzętowej systemu: czujniki, przetwornik A/C i kontroler systemu. Opisano również oprogramowanie, w którym zastosowano sposób przetwarzania wyników zapobiegający błędnym pomiarom. W zakończeniu wskazano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Face Recognition: Shape versus Texture

  Publikacja

  - Rok 2015

  This paper describes experiments related to the application of well-known techniques of the texture feature extraction (Local Binary Patterns and Gabor filtering) to the problem of automatic face verification. Results of the tests show that simple image normalization strategy based on the eye center detection and a regular grid of fiducial points outperforms the more complicated approach, employing active models that are able to...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Similarity Measures for Face Images: An Experimental Study

  Publikacja

  - Rok 2016

  This work describes experiments aimed at finding a straightforward but effective way of comparing face images.We discuss properties of the basic concepts, such as the Euclidean, cosine and correlation metrics, test the simplest version of elastic templates, and compare these solutions with distances based on texture descriptors (Local Ternary Patterns). The influence of selected image processing methods (e.g. bilateral ltering)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Eye Blink Based Detection of Liveness in Biometric Authentication Systems Using Conditional Random Fields

  Publikacja

  - Rok 2012

  The goal of this paper was to verify whether the conditional random fields are suitable and enough efficient for eye blink detection in user authentication systems based on face recognition with a standard web camera. To evaluate this approach several experiments were carried on using a specially developed test application and video database.

 • Practical evaluation of the basic concepts for face localization

  Publikacja

  - Rok 2007

  Pomimo tego, że w literaturze zaproponowano wiele metod lokalizacji twarzy, a związane z nimi koncepcje teoretyczne wydają się bardzo interesujące, ich praktyczna przydatność musi dopiero zostać zweryfikowana. Ponadto, chociaż opisywane w publikacjach rozwiązania stają się coraz bardziej skomplikowane, to opierają się one wciąż na bradzo prostych pomysłach, takich jak mapy krawędzi. Dlatego też głównym celem pracy nie było zaproponowanie...

 • Identyfikacja na podstawie pisma i tekstu

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy zamieszczono opis różnych technik identyfikacji tożsamości na podstawie pisma, tekstu i podpisów. Omówiono algorytmy ekstrakcji cech niezbędne do wykonania operacji rozpoznawania. Opisane systemy biometryczne odgrywają dużą rolę w identyfikacji i weryfikacji osobniczej.

 • Zastosowanie metod biometrycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono opis różnych technik identyfikacji na podstawie obrazów. Omówiono własności biometrycznych systemów identyfikacji, sposoby zwiększania ich skuteczności i kierunki dalszego rozwoju.

 • Wykrywanie komponentów twarzy na potrzeby określenia jej położenia przy wykorzystaniu obrazów w skali szarości

  Publikacja

  Przedstawiono problematykę określania położenia twarzy oraz kierunku wzroku. Przedstawiono stosowane metody orazzaproponowano nową wykorzystującą kombinację analizy falkowej, metod sztucznych sieci neuronowych oraz analizy geometrycznej.

 • Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications

  Publikacja

  - Rok 2005

  Aktywne modele kształtu zostały zaproponowane w latach 90 XX wieku jako uniwersalna metoda lokalizowania i rozpoznawania obiektów. Koncepcje teoretyczne, na których metoda ta została oparta, wydają się obiecujące, jednak ich praktyczna wartość nie została jeszcze do końca zweryfikowana. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili testy aktywnych modeli kształtu za pomocą własnego systemu lokalizacji obiektów, szczególną uwagę zwracając...

 • Analysis of results of large-scale multimodal biometric identity verification experiment

  An analysis of a large set of biometric data obtained during the enrolment and the verification phase in an experimental biometric system installed in bank branches is presented. Subjective opinions of bank clients and of bank tellers were also surveyed concerning the studied biometric methods in order to discover and to explore relations emerging from the obtained multimodal dataset. First, data acquisition and identity verification...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Erosion of privacy in computer vision systems

  W pracy przedstawiono problemy, które mogą wystąpić, gdy technologia komputerowego wzroku zostanie zaimplementowana w urządzeniach wykorzystywanych w codziennym życiu. Przeprowadzono także dyskusję socjologicznych konsekwencji stosowania biometrii, automatycznego śledzenia ruchu i interpretacji obrazu. Omówiono też problemy wynikające z połączenia komputerowego wzroku z możliwościami oferowanymi przez Internet.