Wyniki wyszukiwania dla: technologia budowy statków i jachtów - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: technologia budowy statków i jachtów

Wyniki wyszukiwania dla: technologia budowy statków i jachtów

 • Karol Niklas dr inż.

  Karol NIKLAS jest adiunktem w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej . Pracę dyplomową magisterską na kierunku "Budowy okrętów morskich" w specjalności "Budowa małych statków i jachtów" obronił w 2007 roku. Ukończył studia podyplomowe w specjalności "Nowoczesne Metody Symulacyjne w Technice" na Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Zastosowanie naprężeń...

 • Podstawy budowy jachtów

  Kursy Online
  • A. Karczewski

 • Technologia budowy jachtów metalowych , W/P, Oceanotechnika, sem.5, zimowy, 22/23, (O:098310)

  Kursy Online
  • A. Bera
  • J. Kozak

  Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z procesem wytwarzania kadłubów metalowych małych jednostek pływających. W ramach przedmiotu zostaną poruszone zagadnienia materiałowe, podstawowych procesów wytwarzania, w tym metrologiczne, transportu i wybranych problemów łączenia materiałów o różnych własnościach.

 • Technologia budowy jachtów metalowych (O:098310)_ (P) _ Oceanotechnika, sem.5 _Behilil Zima (2021-2022)

  Kursy Online
  • M. Behilil

  Projekt Zakres:  Celem realizacji projektu jest przygotowanie ramowego projektu technologii produkcji małej jednostki pływającej na wybranym przykładzie.

 • Technologia budowy okrętów III, W/P, OCE, sem.06, letni 21/22 (O:098012)

  Kursy Online
  • J. Kowalski
  • K. Niklas
  • A. Bera
  • R. Pyszko
  • M. Behilil

  Wykłady technologia I i II koncentrowały się stronie technicznej budowy statku. Bardziej na procesach związanych z budową kadłuba oraz na prefabrykacji i montażu wyposażenia. Bardzo istotną częścią budowy statków są wymagania stawiane przez instytucje międzynarodowe i krajowe, mające zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo statku. Dopuszczenie statku do eksploatacji nowobudowanego lub remontowanego wymaga spełnienia szeregu przepisów....

 • Technologia budowy okrętów IIIn, W/P, OCE, sem.06, zima 22/23 (O:098012n)

  Kursy Online
  • R. Pyszko
  • M. Behilil

  Wykłady technologia I i II koncentrowały się stronie technicznej budowy statku. Bardziej na procesach związanych z budową kadłuba oraz na prefabrykacji i montażu wyposażenia. Bardzo istotną częścią budowy statków są wymagania stawiane przez instytucje międzynarodowe i krajowe, mające zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo statku. Dopuszczenie statku do eksploatacji nowobudowanego lub remontowanego wymaga spełnienia szeregu przepisów....

 • Katedra Mechaniki Konstrukcji

  Zespoły Badawcze

  Mechanika konstrukcji obiektów badawczych takich jak kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających - zarówno stalowe jak i kompozytowe.

 • Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu we Władysławowie

  Publikacja
  • A. Kholodkov
  • K. Matysik
  • M. Matysik
  • J. Szulwic
  • A. Wojtowicz
  • P. Tysiąc

  - Logistyka - Rok 2014

  Technologia skaningu laserowego rozwinęła się współcześnie do etapu, w którym skaning mobilny jest swobodnie wykorzystywany na platformach pojazdów drogowych i szynowych oraz statków powietrznych. Do szczególnych rozwiązań skaningu mobilnego zalicza się skaning morski. Użycie tego rozwiązania stanowi nowe rozwiązanie dla problematyki inwentaryzacji infrastruktury portowej w sytuacji dużego ruchu morskiego lub rozległych basenów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd budowy i funkcjonalności współczesnych bezzałogowych statków powietrznych

  Fotogrametria z lotniczych platform bezzałogowych rozumiana jako nowe narzędzie do wykonywania pomiarów łączy możliwości wykonywania pomiarów fotogrametrycznych naziemnych, lotniczych, a nawet suborbitalnych, stanowiąc jednocześnie niskobudżetową konkurencję dla klasycznej fotogrametrii lotniczej czy teledetekcji satelitarnej. W pracy przedstawiono podstawy budowy bezzałogowego statku powietrznego przeznaczonego do lotów fotogrametrycznych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przegląd budowy i funkcjonalności współczesnych bezzałogowych statków powietrznych do celów fotogrametrycznych

  Fotogrametria z lotniczych platform bezzałogowych rozumiana jako nowe narzędzie do wykonywania pomiarów łączy możliwości wykonywania pomiarów fotogrametrycznych naziemnych, lotniczych, a nawet suborbitalnych, stanowiąc jednocześnie niskobudżetową konkurencję dla klasycznej fotogrametrii lotniczej czy teledetekcji satelitarnej. W pracy przedstawiono podstawy budowy bezzałogowego statku powietrznego przeznaczonego do lotów fotogrametrycznych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Technologia budowy domów drewnianych o konstrukcji szkieletowej odpornych na wpływy dynamiczne-Eksperymentalne badania modeli ścian zewnętrznych

  Drewno to najstarszy i jednocześnie najszerzej stosowany materiał w budownictwie. Dosztywnienie konstrukcji drewnianych, a co za tym idzie zwiększanie częstotliwości drgań własnych takich konstrukcji przyczynia się do poprawienia ich odporność na oddziaływania dynamiczne, w tym na wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych na specjalnie w tym...

 • Marek Dzida dr hab. inż.

  Urodził się 6 sierpnia 1953 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 2001 r. – doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na PG. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia WOiO (1996–2002) oraz dziekana (2005–2012). Od 2010 r. jest kierownikiem...

 • Technologia, Ekonomika i Organizacja Budowy: Wykład, Ćwiczenia i Projektowanie - sem. zimowy i letni 2022/2023 (studia niestacjonarne)

  Kursy Online
  • A. Cuglewska-Lech
  • A. Siemaszko

  Kurs Technologia, Ekonomika i Organizacja Budowy przeznaczony jest dla studentów kierunku Budownictwo studiów niestacjonarnych I stopnia na semestrze  VII  i  VIII. Prowadząca Wykłady: mgr inż. Anna Cuglewska-Lech Prowadząca Ćwiczenia i Projektowanie: mgr inż. Agata Siemaszko.  

 • Technologia budowy obiektów oceanotechnicznych (098740), wykład, OCE, SiUO, 2021/22 lato

  Kursy Online
  • J. Kowalski

 • Technologia, ekonomika i organizacja budowy - sem. zimowy i letni 2021/2022

  Kursy Online
  • B. Grzyl
  • A. Cuglewska-Lech
  • A. Siemaszko

  Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Budownictwo studiów niestacjonarnych I stopnia sem. 7 i sem. 8 Prowadząca wykład sem. 7: mgr inż. Anna Cuglewska-Lech, prowadząca projekt i ćwiczenia sem. 7: mgr inż. Agata Siemaszko, prowadząca ćwiczenia sem. 8: mgr inż. Agata Siemaszko.  

 • Technologia budowy okrętów I (O:098010n)_Behilil_Inż. BOiJ-S4_Niest. Lab._2021-22

  Kursy Online
  • M. Behilil

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnych stosowanych metody pomiarów wybranych parametrów technicznych stosowanych w przemyśle stoczniowym w warunkach laboratoryjnych.

 • Technologia budowy okrętów II, W, OCE, sem. 05, zima 22/23 (O:098011)

  Kursy Online
  • A. Bera
  • R. Pyszko

   Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, 2022/2023 - zimowyWykłady technologii II. W pierwszej kolejności nastąpi przypomnienie w zakresie poprzednich wykładów, a także część wiadomości z innych przedmiotów przydatnych dla cyklu wykładów. Następnie zostaną omówione procesy produkcyjne zgodnie ze schematem blokowym produkcji kadłuba statku. Procesy zostaną opisane i wyjaśnione pod...

 • Technologia budowy okrętów II (O:098011n)_Behilil_Inż. BOiJ-S6_Niest. (P+L)_ (2021-2022)

  Kursy Online
  • M. Behilil

  Projekt: Na podstawie danej sekcji płaskiej zostanie wykonana analiza, pod względem poszczególnych procesów jej wytwarzania. Laboratorium: Głównym celem jest zapoznanie się z różnych rodzajów procesów technologicznych stosowanych podczas wytwarzania kadłuba statku w warunkach laboratoryjnych.  

 • Technologia Budowy Okrętów II (O:098011) Inż. BOiJ_ Sem. 5_ Zima 2022-2023_Behilil

  Kursy Online
  • M. Behilil

  Projekt Na podstawie danej sekcji płaskiej zostanie wykonana analiza, pod względem poszczególnych procesów jej wytwarzania. Laboratorium Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnych stosowanych metody pomiarów wybranych parametrów technicznych stosowanych w przemyśle stoczniowym w warunkach laboratoryjnych.

 • Technologia budowy i wytwarzania środków transportu, W, STW, sem.05, zimowy 22/23

  Kursy Online
  • K. Niklas
  • D. Duda

 • Technologia Budowy Okrętów III (O;098012n) Inż. BOiJ_ Sem. 7 Niest._ Zima 2022-2023_Behilil

  Kursy Online
  • M. Behilil

  Projekt Celem realizacji projektu jest przygotowanie ramowego projektu technologii produkcji jednostki pływającej na wybranym przykładzie bloku kadłuba statku.

 • Mariusz Jaczewski dr inż.

 • Trendy zmian w technologii budowy kolektorów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Nowe technologie budowy kanałów. Kanalizacja głęboka. Techniki bezwykopowe. Charakterystyka obiektów. Realizacja warszawska (Czajka). Technologia czasowego upłynnienia podłoża.

 • An algorithm for preliminary estimating hull structure mass and mass centre height of inland navigation ships

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono algorytm obliczeniowy służący do wstępnego wyznaczania masy i wysokości środka ciężkości konstrukcji kadłuba statków śródlądowych. Algorytm opracowano opierając się na zaleceniach zawartych w Przepisach Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych PRS oraz zastosowano uproszczoną metodę wyznaczania mas usztywnień poszycia kadłuba. Algorytm dotyczy wymiarowania konstrukcji klasycznych statków służących do przewozu drobnicy,...

 • Hanna Pruszko mgr inż.

  Hanna Pruszko jest asystentem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w Zakładzie Hydromechaniki i Hydroakustyki Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa. Studia magisterskie na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa profil Statki Morskie i Obiekty Oceanotechniczne.  Od początku pracy na Politechnice Gdańskiej aktywnie uczestniczy w projektach badawczych.  Specjalizuje się w zastosowaniu  numerycznej...

 • Marzena Kurpińska dr inż.

 • A parametric method for preliminary determining of mass characteristics of inland navigation ships

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono metodę którą opracowano, wykorzystując algorytmy realizujące zalecenia zawarte w Przepisach Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych PRS-u, oraz zastosowano uproszczoną metodę wyznaczania mas usztywnień poszycia kadłuba. Metoda wymiarowania oparta na tym algorytmie dotyczy klasycznych statków służących do przewozu drobnicy, ładunków masowych i płynnych - określających zakres stosowania metody. Metoda nie obejmuje...

 • Parametric method of preliminary prediction of the ship building costs

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono założenia koncepcyjne i teoretyczne metody, opracowano wzory aproksymacyjne służące odpowiednio do wyznaczania jednostkowych kosztów budowy: kadłuba, wyposażenia okrętowego oraz siłowni z układem napędowym. Utylitarny charakter metody zilustrowano przykadami prognoz kosztów budowy czterech różnych typów statków zaprojektowanych w ramach projektu EUREKA BALTECOLOGICALSHIP E!3065.

 • Doświadczenia ze stosowania pali wkręcanych ''Atlas''

  Publikacja

  Nowoczesna technologia pali przemieszczeniowych typu Atlas jest coraz częściej stosowana w praktyce. Stosowanie tego rozwiązania w praktyce wymaga jednak dobrej znajomości szczegółów technologicznych i uwzględnienia parametrów, które w praktyce mogą ograniczać długość pali. Na przykładzie budowy budynku w Politechnice Gdańskiej omawiano wpływ parametrów geometrycznych pali na ich nośność oraz wpływ średnicy na krzywą osiadania.

 • Innowacyjna linia technologiczna kształtowników typu GEB

  Publikacja

  W bieżącym roku zostanie uruchomiona nowa linia technologiczna, opatentowanych dwa lata temu, innowacyjnych kształtowników do budowy wszelkiego typu stalowych konstrukcji halowych. Technologia gięcia na zimno jest znana od wielu lat, jednakże nowa linia produkcyjna dotyczy kształtownika innowacyjnego pod wieloma względami . W artykule omówiono charakterystyczne cechy nowego kształtownika, kryteria optymalizacji kształtu przekroju...

 • Wymiarowanie wzdłużnych wiązań kadłuba statku.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono pracę badawczą prowadzoną w PRS-ie, której celem jest modyfikacja wymagań Przepisów budowy i klasyfikacji statków w zakresie dotyczącym wytrzymałości wzdłużnych wiązań kadłuba statku. Opisano sposób wykonywania długoterminowej prognozy naprężeń w tych wiązaniach i proponowany sposób sumowania charakterystycznych wartości poszczególnych składników naprężeń (od zginania ogólnego kadłuba i od wytrzymałości strefowej.

 • Combining of global and local stresses in ship hulls on ocean waves.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opisano zagadnienia superpozycji naprężeń dynamicznych od zginania ogólnego i strefowego, we wzdłużnych wiązarach kadłuba statku. Krytycznie skomentowano wymagania przepisów klasyfikacji i budowy statków, dotyczące oceny wytrzymałości tych elementów konstrukcji. Przedstawiono sposób wykonywania prognozy długoterminowej naprężeń w tych elementach i zaproponowano sposób sumowania charakterystycznych wartości naprężeń od zginania...

 • Spawanie łukiem krytym ze zwiększoną wydajnością

  Publikacja

  Analizowano metody spawania ze zwiększoną wydajnością. Badano możliwość zastosowania dodatkowego ''zimnego'' drutu podawanego do łuku przy spawaniu automatycznym łukiem krytym pod topnikiem. Opracowano technologię takiego spawania i stwierdzono, że przy zwiększeniu wydajności spawania o około 36%$ w stosunku do spawania konwencjonalnego możliwe jest uzyskiwanie złączy doczołowych spełniających wymagania morskich towarzystw klasyfikacyjnych....

 • Zbigniew Korczewski prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Zbigniew KORCZEWSKI, absolwent Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (obecnie Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni z 1983 r. z tytułem zawodowym magistra inżyniera mechanika w specjalności maszyny i siłownie okrętowe. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn” uzyskany 11.03.1992 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Metoda diagnozowania...

 • Adam Boryczko dr hab. inż.

  Osoby

  Studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w latach 1967 – 1973 oraz dyplom mgr inż. mechanika – Technologia Budowy Maszyn. W latach 1973 – 1975 praca w Zakładzie Doświadczalnym Hydrauliki Okrętowej przy ZUO „HYDROSTER” PP w Gdańsku, stanowiska: technolog badania wyrobów, konstruktor badania wyrobów, konstruktor. Od 1975 r. pracuje w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym,...

 • Architektura statków na tle rozwoju transportu morskiego.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Współczesny statek morski oprócz funkcji transportowej spełnia funkcję zakładu pracy oraz miejsca zamieszkania i wypoczynku dla załogi oraz hotelu dla pasażerów. Na statkach towarowych coraz większy nacisk kładziony jest na racjonalne wykorzystanie przestrzeni tak, aby uzyskać optymalne proporcje pomiędzy przestrzenią ładunkową (zarobkową) a przestrzenią dla załogi i pasażerów.Celem pracy była analiza dotychczasowych osiągnięć...

 • Metody wgłębnej mody$ kacji gruntu słabonośnego do posadowienia nowych i zapasowych lotniczych dróg startowych.

  Po analizie oddziaływań statków powietrznych na nawierzchnię lotniska (miejsca postojowe, pasy startowe, drogi startowe) uznano za celowe rozważenie problemu wgłębnego ulepszania lub wzmacniania podłoża gruntowego. Dotyczy to szczególnie gruntu sła- bonośnego. Przedstawiono szybką i skuteczną metodę wzmacniania podłoża gruntowego przeznaczonego do budowy obiektów inżynier- skich wykorzystywanych do wykonywania cywilnych lub wojskowych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Włodzimierz Przybylski prof. dr inż.

  Osoby

 • Hydromechaniczne urządzenia stoczniowe, W/P/L, IMiB, sem 02, zimowy 2022/23 (PG_00050982)

  Kursy Online
  • J. Kowalski

  Wykład: Na tle kierunków rozwojowych światowego budownictwa okrętowego ( statki, konstrukcje offshore) przedstawione zostaną metody budowy statków i konstrukcji offshore, aby dalej na tym tle zaprezentować najważniejsze problemy związane z techniczną eksploatacją urządzeń do montażu i wodowania statków nowo budowanych oraz remontu statków takich jak: płyty montażowe, doki suche, pochylnie wzdłużne i poprzeczne, wyciągi wzdłużne...

 • Karol Rudziński inż.

  Karol Rudziński (urodzony 18 sierpnia 1979 w Inowrocławiu). Po ukończeniu Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku, kontynuował naukę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Ukończył w 2007 r. studia I stopnia w specjalności: Mechanika i Budowa Maszyn, Technologia maszyn.  Od 2002 r. rozpoczął pracę na wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska na Politechnice Gdańskiej (obecnie wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)...

 • Ekspertyza numer 45/017/II/2016 na temat możliwości prostowania palnikiem stali 316L

  Współczesne konstrukcje okrętowe często wymagają zastosowania więcej niż jednego rodzaju stali. W przypadku budowy statków rybackich posiadających ładownię RSW, zdarzają się przypadki łączenia stali okrętowej (czarnej) ze stalami austenitycznymi (np. 316L). Konstrukcja wykonana ze stali austenitycznej jest tak samo podatna na odkształcenia spawalnicze, jak konstrukcja ze stali czarnej, w związku z czym należy ją prostować. Ekspertyza...

 • Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej

  Powszechnie wykorzystuje się przetwarzanie w chmurze ze względu na redukcję kosztów zakupu sprzętu oraz łatwość zarządzania środowiskiem. W artykule zaproponowano architekturę prywatnej chmury obliczeniowej opracowanej i uruchomionej na Politechnice Gdańskiej, w ramach której wdrożono nowy portal MOST Wiedzy. Technologia wykorzystana do budowy zarówno chmury, jak i portalu wykorzystuje jedynie rozwiązania open source. Omówiono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza systemu kanalizacji podciśnieniowej

  Publikacja

  - Rok 2017

  W niniejszej pracy zestawiono informacje na temat jednego z alternatywnych systemów kanalizacji, dostępnych obecnie na rynku. Zawarto w niej także początki powstawania układu podciśnieniowego na świecie, jak również polskie rozwiązania prototypowe. Kanalizacja próżniowa jest jednym z niekonwencjonalnych systemów, który posiada wiele istotnych zalet w porównaniu z kanalizacją grawitacyjną, jednak wciąż wielu inwestorów boi się ryzyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody analizy wytrzymałości konstrukcji wykonanych za pomocą technologii przyrostowej FDM i ich zastosowanie do warunków pracy przekładek okien podwodnych

  Publikacja

  - Rok 2022

  Drukowanie 3D to technologia wytwarzania fizycznego obiektu poprzez nanoszenie kolejnych warstw materiału. W pracy zaprezentowano szereg badań eksperymentalnych i numerycznych, mających na celu zbadanie wpływu ułożenia włókien wydruku na jego własności mechaniczne. Analiza otrzymanych wyników prowadzi do wniosku, że wytrzymałość wydruku uzależniona jest od wielu parametrów druku, takich jak wysokość warstwy, kąt ułożenia włókien,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Uwarunkowania obsługi transportowej miast elektrobusami na przykładzie Sopotu

  Pojazdy o napędzie elektrycznym stanowią jeden z filarów realizacji polityki zrównowa-żonej mobilności w miastach i aglomeracjach. Ponad stuletnie doświadczenia w eksploatacji tramwajów, trolejbusów i miejskich kolei elektrycznych zdeterminowały kierunki rozwoju technologicznego tych środków transportu oraz zakres ich wykorzystania w realizacji potrzeb przewozowych mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Rozwój nowoczesnych technologii...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Agnieszka Kania Mgr

  Ukończyła WZIE PG - kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalności Ekonomia i Finanse. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z otoczeniem biznesowym. Pierwsze kroki w biznesie stawiała na stanowisku Analityka Finansowego,  Doradcy Klienta Biznesowego, następnie zdobywała doświadczenie na stanowiskach manadżerskich rekrutując i budując zespoły jako Kierownik Zespołu w korporacji finansowej, negocjując kontrakty,...

 • KMDR INŻ. STANISŁAW RYMSZEWICZ – OFICER WOJSKA POLSKIEGO I POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ, INSPEKTOR ELEKTRYK POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW, DZIAŁACZ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

  W artykule przedstawiono sylwetkę kmdr mgr inż. Stanisława Rymszewicza (1880-1973). Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Morskiej Szkoły Inżynieryjnej w Kronsztadzie w Rosji. Oficer mechanik Floty Czarnomorskiej, w latach 1916- 1917 kierował Centralnymi Warsztatami Radiotelegraficznymi pod Sewastopolem, a od czerwca 1916 do rewolucji lutowej 1918 był oficerem radiotelegrafii w Sztabie Dowódcy Floty. Od stycznia 1919 przebywał...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Małe Jednostki Pływające

  Małe Jednostki Pływające