Włodzimierz Zieniutycz - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 57

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
 • Podstawy pól i fal elektromagnetycznych
  Publikacja

  - Rok 2021

  W pracy przedstawiono w sposób systematyczny podstawowe zagadnienia elektromagnetyzmu. Materiał zawarto w dwunastu rozdziałach, w których zagadnienia teoretyczne, o ile to było możliwe, ilustrowano przykładami przybliżającymi Czytelnikowi ich sens fizyczny. Początkowe rozdziały poświęcono narzędziom matematycznym stosowanym w analizie zagadnień polowych oraz przedstawieniu koncepcji pól: elektrycznego i magnetycznego. Następnie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
 • Electromagnetic Modeling of Microstrip Elements Aided with Artificial Neural Network
  Publikacja

  - Rok 2020

  The electromagnetic modeling principle aided withartificial neural network to designing the microwave widebandelements/networks prepared in microstrip technology is proposedin the paper. It is assumed that the complete information is knownfor the prototype design which is prepared on certain substratewith certain thickness and electric permittivity. The longitudinaland transversal dimensions of new design...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
 • On the broadband behaviour of planar elliptical dipole-modal approach
  Publikacja

  - Rok 2018

  Broadband behavior of planar elliptical dipole structure is analyzed using Illuminatin Modes (IM) approach. The current on patch has been expanded in series of eigenfunctions in form of Mathieu radial and angular functions. The frequency behavior of current distributions and related powers have been discussed to explain the mechanism of broadband operation of the dipole. Different behavior of radiations patterns in wide frequency...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
Rok 2015
 • Design of a Planar UWB Dipole Antenna with an Integrated Balun Using Surrogate-Based Optimization

  A design of an ultra-wideband (UWB) antenna with an integrated balun is presented. A fully planar balun configuration interfacing the microstrip input of the structure to the coplanar stripline (CPS) input of the dipole antenna is introduced. The electromagnetic (EM) model of the structure of interest includes the dipole, the balun, and the microstrip input to account for coupling and radiation effects over the UWB band. The EM...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fast Simulation-Driven Design of a Planar UWB Dipole Antenna with an Integrated Balun
  Publikacja

  - Rok 2015

  The paper presents a design of an ultra-wideband (UWB) antenna with an integrated balun. A fully planar balun interfacing the microstrip input of the structure to the coplanar stripline (CPS) input of the dipole antenna is introduced. The electromagnetic (EM) model of the structure includes the dipole, the balun, and the microstrip input to account for interactions over the UWB band. The EM model is adjusted for low reflection...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach
  Publikacja

  Niniejsza książka jest owocem wieloletnich doświadczeń nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Przedstawione w niej zagadnienia służą zdefiniowaniu oraz ilustracji podstawowych praw rządzących światem pól: elektrycznego i magnetycznego. Zaproponowany...

 • Pola i fale elektromagnetyczne w zadaniach
  Publikacja

  Niniejsza książka jest owocem wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Praca ta stanowi rozszerzenie i kontynuację podręcznika Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach. Zachowana jest również konwencja prezentacji treści...

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Artificial Neural Networks in Microwave Components and Circuits Modeling

  Artykuł dotyczy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SNN) w projektowaniu i optymalizacji układów mikrofalowych.Zaprezentowano podstawowe zasady i założenia modelowania z użyciem SNN. Możliwości opisywanej metody opisano wykorzystując przykładowyprojekt anteny łatowej. Przedstawiono różne strategie modelowania układów, które wykorzystują możliwości opisywanej metody w połączeniu zwiedzą mikrofalową. Porównano również dokładność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Elliptical slot UWB monopole antenna
  Publikacja

  The UWB monopole antenna with elliptical radiating slot end and microstrip feeding line terminated with radial stub have been designed, fabricated and measured. The antenna show return loss less than -12 dB in the whole UWB bandwidth. Linearity of the reflection coefficient phase product have also been achieved. Radiation patterns of the antenna measured at three selected frequency points indicated regular, approximately omni directional...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mikropaskowy promiennik prostokątny o zredukowanych wymiarach poprzecznych
  Publikacja

  W rozdziale omówiono wyniki prac nad anteną mikropaskową, o zredukowanych wymiarach poprzecznych, przeznaczoną do pracy w szyku antenowym w systemie IFF. Na wstępie zaprojektowano oraz wykonano modele pojedynczej anteny mikropaskowej, spełniające wymagania co do parametrów elektrycznych. Badania eksperymentalne tych modeli dotyczyły wpływu wymiarów wspólnej masy na charakterystyki promieniowania oraz wpływu odległości pomiędzy...

 • Mikropaskowy promiennik prostokątny o zredukowanych wymiarach poprzecznych
  Publikacja

  W rozdziale omówiono wyniki badań nad miniaturyzacją wymiarów poprzecznych anteny mikropaskowej przeznaczonej do pracy w systemie IFF/SSR. Zastosowanie dwóch szczelin sprzęgających: prostokątnej oraz typu H pozwoliło zwiększyć pasmo pracy oraz poprawić dopasowanie anteny. Przedstawiono wyniki symulacji oraz pomiarów parametrów anteny: WFS wejściowego oraz charakterystyk promieniowania w obu płaszczyznach ortogonalnych.

 • Mutual coupling of elliptical microstrip resonators
  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wzajemnych sprzężeń w mikropaskowych promiennikach w kształcie prostokąta lub elipsy. W badaniach została wykorzystana dwuwymiarowa metoda przestrzeni widmowej, w której analizowane struktury oświetlane są pojedynczą falą płaską.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On the approximation of the UWB dipole elliptical arms with stepped-edge polygon

  A simple method of approximation of the ellipticalpatch with stepped-edge polygon is proposed as an introductionto wider studies over the planar ultrawideband (UWB) antennas.The general idea is to replace the elliptical patch with an equivalentpolygonal patch, with minimum loss in the performance. Theprinciples of the proposed method are presented in this letter, aswell as the results of performed numerical studies and its experimentalverification....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szyk planarny anten mikropaskowych z przeznaczeniem do radaru dopplerowskiego
  Publikacja

  w pracy opisano konstrukcję oraz wyniki pomiarów szyku 4 anten mikropaskowych w postaci macierzy 2x2 na częstotliwość 10 ghz, z przeznaczeniem do pracy w układzie radaru dopplerowskiego. pojedynczym promiennikiem w omawianym szyku jest antena mikropaskowa, zasilana przez sprzężenie elektromagnetyczne realizowane przez szczelinę we wspólnym ekranie. wykorzystanie szyku w układzie radaru dopplera stwarza wymagania w stosunku do charakterystyk...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
 • UWB planar antenna dipole in the sandwich configuration
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań nad planarną anteną dipolową o ramionach kołowych, przeznaczoną dla systemu UWB. Ramiona dipola umieszczono pomiędzy dwoma warstwami dielektryka (konfiguracja kanapki) uzyskując redukcję wymiarów anteny. Stwierdzono, że impedancja wejściowa jest mniejsza, niż w przypadku pojedynczego podłoża, co umożliwia łatwiejsze dopasowanie anteny do toru zasilającego. Współczynnik odbicia w całym paśmie...

Rok 2008

wyświetlono 1400 razy