Department of Electrical Engineering of Transport - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Electrical Engineering of Transport

Filters

total: 325

 • Category
 • Year
 • Options

clear all filters disabled

Catalog Publications

Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
 • Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych
  Publication

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej, dostosowaną do techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Metoda ta może się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy obydwu prostych kierunków trasy nie można połączyć w sposób elementarny, stosując łuk kołowy z krzywymi przejściowymi; dotyczy to również. zastosowania łuku koszowego. Jedynym rozwiązaniem staje się wówczas wprowadzenie do układu...

  Full text to download in external service

 • Analytical design method of reverse curves
  Publication

  The paper deals with a new approach relating to the design of the region of railway track direction alteration adapted to Mobile Satellite Measurements technique. The method may be particularly useful in situations when both the straights of the route directions cannot be connected in an elementary way using a circular arc with transition curves; this also refers to the application of a compound curve. Thus the only solution becomes...

  Full text to download in external service

 • Computer-aided evaluation of the railway track geometry on the basis of satellite measurements
  Publication

  In recent years, all over the world there has been a period of intensive development of GNSS (Global Navigation Satellite Systems) measurement techniques and their extension for the purpose of their applications in the field of surveying and navigation. Moreover, in many countries a rising trend in the development of rail transportation systems has been noticed. In this paper, a method of railway track geometry assessment based...

  Full text to download in external service

 • Computer-aided reconstruction of the railway track axis geometrical shape

  In the paper a method of the railway track axis geometrical shape identification in a horizontal plane, directly from the continuous satellite measurements, is presented. In this method, an algorithm for the design of railway track sections located in the horizontal arc is used. The algorithm uses an analytical description of the layout by means of suitable mathematical formulas. The design procedure has a universal character and...

  Full text to download in external service

 • Design of reverse curves adapted to the satellite measurements
  Publication

  The paper presents a new method for designing railway route in the direction change area adapted to the Mobile Satellite Measurements technique. The method may be particularly useful in the situations when both tangents cannot be connected in an elementary way using a circular arc with transition curves. Thus, the only solution would be the application of two circular arcs of opposite curvature signs, that is, the use of an inverse...

  Full text to download in external service

 • Designing of Track Axis Alignment with the Use of Satellite Measurements and Particle Swarm Optimization

  Designing of the track’s alignment is a key issue from the point of view of maintaining of proper geometries. The paper presents a design method for sections of railway line located in the horizontal arch. The method is adapted to the technique of mobile satellite measurements. The general principles of this measurement method have been described in the article. A project's solution has been presented using mathematical notation...

  Full text to download in external service

 • Extending transition curve in analytical design method
  Publication

  The paper presents the problem of extending the transitional curves, using for this purpose an analytical design method. The basis for the analysis of numerical calculations were carried out for a wide set of parameters characterizing the standard geometric system. We considered an importance of the size of radius of the circular arc and return angle of route on the obtained results after the formulation of appropriate theoretical...

  Full text to download in external service

 • Krzywa przejściowa z wygładzoną krzywizną dla dróg kolejowych

  W pracy przedstawiono koncepcję nowej postaci krzywej przejściowej, o liniowym przebiegu krzywizny na długości i wygładzonymi rejonami skrajnymi. Może ona stanowić alternatywę dla tzw. gładkich krzywych przejściowych, o nieliniowym przebiegu krzywizny na całej długości. Została tutaj wykorzystana uniwersalna metoda identyfikacji krzywych przejściowych za pomocą równań różniczkowych. Wyznaczono ogólne równania krzywizny oraz odpowiednie...

 • Mobile satellite measurements in designing and exploitation of rail roads
  Publication

  - Year 2016

  The article presents a summary of several years (2009-2015) of studies on the application of mobile satellite Global Navigation Satellite Systems (GNSS) measurements in the field of designing and operation of railways. These studies have been conducted by an interdisciplinary research team from the Gdansk University of Technology and the Gdynia Maritime University. Mobile satellite GNSS measurements are taken during a ride (through...

  Full text to download in external service

 • Mobile satellite measurements on the Pomeranian Metropolitan Railway
  Publication

  - Przegląd Komunikacyjny - Year 2016

  This paper presents the process of organization and execution of the mobile satellite measurements conducted on the tracks of the Pomeranian Metropolitan Railway before officially entry the line into operation. These measurements allowed for the accurate identification of the actual geometric shape of the line. In the paper the issues of both design and construction phase of this railway line has been described. Moreover, the geodetic...

  Full text to download in external service

 • Mobilne pomiary satelitarne na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
  Publication

  - Przegląd Komunikacyjny - Year 2016

  W pracy przedstawiono organizację i wykonanie mobilnych pomiarów satelitarnych, przeprowadzonych na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przed oficjalnym oddaniem do eksploatacji. Pomiary te umożliwiły precyzyjne odtworzenie jej rzeczywistego kształtu geometrycznego. Opisano zagadnienia projektowania i budowy omawianej linii kolejowej oraz prace geodezyjne przy realizacji inwestycji. W analizie wyników przeprowadzonych pomiarów...

  Full text to download in external service

 • Model of the double-rotor induction motor in terms of electromagnetic differential
  Publication

  The paper presents a concept, a construction, a circuit model and experimental results of the double-rotor induction motor. This type of a motor is to be implemented in the concept of the electromagnetic differential. At the same time it should fulfill the function of differential mechanism and the vehicle drive. One of the motor shafts is coupled to the direction changing mechanical transmission. The windings of the external rotor...

  Full text to download in external service

 • Modelling of joining route segments of differential curvature

  The paper presents a new general method of modelling route segments curvature using differential equations. The method enables joining of route segments of different curvature. Transitional curves of linear and nonlinear curvatures have been identified in the case of joining two circular arcs by S-shaped and C-oval transitions. The obtained S-shaped curves have been compared to the cubic C-Bezier curves and to the Pythagorean hodograph...

  Full text to download in external service

 • The analytical design method of railway route’s main directions intersection area
  Publication

  - Open Engineering - Year 2016

  The paper presents a design method related to railway track sections situated in a bend. In the method advantage is taken of an analytical form of description by using appropriate mathematical formulae. This may becomeparticularly usefulwhen the investigations are based on the data obtained from mobile satellite measurements. In the paper attention is concentrated on an universal approach creating an opportunity to diversify the...

  Full text to download in external service

 • Uniwersalna metoda projektowania regulacji osi toru z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych i optymalizacji
  Publication

  W pracy zwrócono uwagę na ograniczenia stosowanej w naszym kraju metodyki regulacji osi toru związane w głównym stopniu z uzyskiwaną dokładnością określania istniejącego kształtu toru. Jako rozwiązanie alternatywne wskazano opracowaną przez interdyscyplinarny zespół naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej / Akademii Morskiej w Gdyni i stosowaną od 2009 roku nowatorską technikę mobilnych pomiarów satelitarnych....

  Full text to download in external service

 • Wydłużanie krzywej przejściowej w analitycznej metodzie projektowania
  Publication

  W pracy przedstawiono problematykę wydłużania krzywych przejściowych, wykorzystując do tego celu analityczną metodę projektowania. Podstawę analizy stanowiły obliczenia numeryczne przeprowadzone dla szerokiego zestawu parametrów charakteryzujących standardowy układu geometryczny. Po sformułowaniu odpowiednich zależności teoretycznych rozpatrzono kwestie znaczenia wielkości promienia łuku kołowego i kąta zwrotu trasy na uzyskane...

  Full text to download in external service

Year 2015