Agnieszka Tomaszewska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 50

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
 • Analysis of the dynamic influences on the Lowland Gate in Gdańsk
  Publikacja

  The Lowland Gate has been built in 1626. It is one of the best-preserved historical buildings in Gdansk. The structure is still of the city's infrastructural importance as through it goes a road connecting two districts. The Gate is now so neglected that it is hard to appreciate its value. The main purpose of the investigation carried out was to determine the harmfulness of the traffic on the structure as well as the reasons of...

 • Diagnostyka budowli i identyfikacja ich modeli jednowymiarowych przy wykorzystaniu oddziaływań środowiskowych
  Publikacja

  Rozprawa doktorska dotyczy problemów diagnostyki budowli zabytkowych. Zagadnienie potraktowano szeroko. Uwzględniono zarówno rozważania teoretyczne jak i badania eksperymentalne obiektów rzeczywistych. Celem pracy jest zaproponowanie efektywnego algorytmu oceny stanu technicznego budowli, łączącego trzy dziedziny nauki, w których wspólnym mianownikiem jest pomiar drgań konstrukcji przy wymuszeniach środowiskowych (wiatr, ruch uliczny,...

 • O diagnostyce budowli na podstawie pomiarów drgań

  W artykule omówiono badania dwóch budowli zabytkowych: wieży Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku oraz dzwonnicy Archikatedry w Wilnie. Celem było określenie zachowania budowli, sprawdzenie integralności ich konstrukcji oraz określenie lokalizacji potencjalnych uszkodzeń. W analizach wykorzystano postaci drgań budowli, wyznaczone na podstawie przyspieszeń pomierzonych w wybranych punktach podczas nieokreślonych wymuszeń środowiskowych.

2006
2005
 • Analiza efektów dynamicznych w konstrukcji Dzwonnicy Przykatedralnej w Wilnie

  Praca przedstawia badania diagnostyczne przeprowadzone dla Dzwonnicy Przykatedralnej w Wilnie. Badania oparte są na pomierzonych drganiach Dzwonnicy przy różnych wymuszeniach: środowiskowych, biciem dzwonów, wymuszonym ruchem ciężkich pojazdów po sąsiadującej ulicy. Określono częstotliwości drgań swobodnych i wymuszonych Dzwonnicy, postaci drgań i liczby tłumienia. Zbadano wpływ bicia dzwonów na konstrukcję. Zidentyfikowano parametry...

 • Example of practical use of vibration measurement results - study of settlement of the Wisłoujście Tower
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki identyfikacji parametrów posadowienia wieży Twierdzy Wisłoujście. Badanie oparto na zidentyfikowanych w pomiarach częstotliwościach drgań swobodnych wieży. Przyjęto prosty model dynamiczny obiektu, dobrze opisujący jego zachowanie.

 • Stan awaryjny Bramy Nizinnej w Gdańsku

  Brama Nizinna, zbudowana w 1626 roku, jest najlepiej zachowanym obiektem zabytkowym w Gdańsku. Brama jest udostępniona do ruchu kołowego. Po jednej stronie sklepienie ceglane Bramy jest podstemplowane , aby zapobiec dalszej jej degradacji. Celem przeprowadzonych badań było określenia szkodliwości ruchu drogowego na konstrukcję Bramy oraz ustalenie przyczyn stanu awaryjnego obiektu.

 • Vibration based damage localization in non-homogeneous structures
  Publikacja

  Przedmiotem badań jest identyfikacja lokalnych uszkodzeń w konstrukcjach budowlanych. Przedstawione są trzy metody bazujące na teorii drgań. Są to metody badające: częstości własne, podatność i krzywizny postaci drgań układu. Skuteczność metod pokazana jest na przykładach symulacji komputerowych, wykonanych dla belki swobodnie podpartej, wspornikowej oraz podwieszonej kładki dla pieszych. Dodatkowo zaprezentowane są wyniki badań...

2004
 • Diagnosis of the Vilnius Cathedral Tower by modal analysis
  Publikacja

  - 2004

  Praca dotyczy wstępnych badań diagnostycznych dzwonnicy katedralnej w Wilnie. Analiza oparta jest na pomiarach drgań obiektu, wykonanych podczas wymuszeń losowych (ruch uliczny, wiatr etc.) oraz podczas bicia dzwonów. Na ich podstawie określono kilka pierwszych częstości drgań swobodnych wieży. Zaobserwowano znaczne wzmocnienie amplitudy drgań z pierwszą częstością własną w wynikach pomiarów wykonywanych przy biciu dzwonów. Wskazuje...

2003
 • Simulation and identification of damage in bar structures.
  Publikacja

  Praca zawiera opis i testy 3 procedur badawczych dotyczących lokalizacjizniszczeń w konstrukcjach. Procedury bazują na danych modalnych jakie obiektgeneruje podczas swoich drgań tzn. częstościach własnych i postaciach drgań Badane są zmiany podatności układu, zmiany krzywizn postaci drgań i wrażli-wość częstości na założone zniszczenia. Odpowiednie procedury wiążące się ztymi trzema metodami są przestestowane na przykładzie wspornika...

wyświetlono 583 razy