Comparative studies of manufacturing strategies within multi-machine production systems using simulation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparative studies of manufacturing strategies within multi-machine production systems using simulation

Abstrakt

Zaprezentowano metodykę budowy struktur przestrzennych systemów produkcji typu gniazdowego wg zasad technologii grupowej, wykorzystując zaproponowane modele i algorytmy analizy zbiorów/relacji rozmytych. Generowane, z wykorzystaniem tych algorytmów, przebiegi procesów porównywano z przebiegami procesów w strukturach przestrzennych typu hybrydowego, tj. o wspólnych zasobach. Odnosząc się do zdefiniowanego studium przypadku, wykazano eksperymentalnie przewagę strategii wytwarzania realizowanych w warunkach dzielenia wspólnych zasobów nad strategiami realizacji procesu grupowego w odosobnionych gniazdach, korzystając z przyjętych wskaźników oceny ilościowej efektywności procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings. TMT 2003 strony 413 - 416
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Siemiątkowski M.: Comparative studies of manufacturing strategies within multi-machine production systems using simulation// Proceedings. TMT 2003/ ed. J. Vivancos, F. Puerta, S. Ekinovic, S. Brdarevic Barcelona: Fac. Mech. Eng. in Zenica, Escola Tec. Super. D´Enginyeria Ind. de Barcelona, Univ. Politec. de Catalunya, 2003, s.413-416
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi