Marketing terytorialny - podstawowe założenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing terytorialny - podstawowe założenia

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę przełożenia pojęcia marketingu na sferę odnoszącą się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Przedstawia charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Prezentuje różne ujęcia definicyjne oraz cechy charakterystyczne jednostek przestrzennych modyfikujące jego interpretację. Pokrótce charakteryzuje terytorialny marketing-mix.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu strony 675 - 686
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Marketing terytorialny - podstawowe założenia// Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu/ ed. W. Kosiedowski Włocławek: LEGA Ofic. Wydaw. Włoc. Tow. Nauk., 2004, s.675-686
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi