Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa dynamika - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa dynamika

Filtry

wszystkich: 3472
wybranych: 63

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Jednostka administracyjna

 • Liczba publikacji

  • od
   do
 • Uczestniczy w projektach

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa dynamika

 • Jan Kozicki dr hab. inż. arch.

  W roku 2002 po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera w zakresie konstrukcji budowlanych podjął pracę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. W 2004 roku uzyskał dyplom magistra architekta na Wydziale Architektury za projekt stacji badawczej na Marsie. Doktorat obronił w 2007 roku w zakresie modelowania numerycznego w dynamice klasycznej. W 2013 roku uzyskał licencjat z zakresu fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Gdańskim....

 • Jacek Chróścielewski prof. dr hab. inż.

 • Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997). Od początku pracy zawodowej...

 • Piotr Skurski prof. dr hab.

  Osoby

  Piotr Stanisław Skurski (ur. 25 sierpnia 1969 w Gdańsku) – polski chemik specjalizujący się w chemii kwantowej i fizycznej, profesor nauk chemicznych, profesor zwyczajny Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Chemii Teoretycznej i Pracowni Chemii Kwantowej na tym wydziale, a także Professor of Chemistry w Henry Eyring Center for Theoretical Chemistry na Uniwersytecie Utah w Stanach Zjednoczonych. W latach 2011-2016 członek...

 • Jacek Tejchman prof. dr hab. inż.

 • Marek Czachor prof. dr hab.

 • Justyna Signerska-Rynkowska dr inż.

  Since 2021 visiting assistant professor in Dioscuri Centre in Topological Data Analysis (Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, IMPAN)  Since 2016   assistant professor at Gdańsk University of Technology, Faculty of Applied Physics and                      Mathematics, Department of Differential Equations and Mathematics Applications  2020 - 2023  Principal Investigator in "SONATA" grant “Challenges of low-dimensional...

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym, a od 2019 r. - profesorem. Obszar jego badań naukowych obejmuje:...

 • Stanisław Czapp prof. dr hab. inż.

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Paweł Możejko dr hab.

 • Wiktoria Wojnicz dr hab. inż.

  DSc in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2019  PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2009 (with distinction)   Lista publikacji (2009 - ) Publikacje z listy MNiSW: Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, s. 15-21 Wojnicz...

 • Krzysztof Lipiński dr hab. inż.

 • Rafał Łangowski dr inż.

 • Józef Eugeniusz Sienkiewicz prof. dr hab.

 • Michał Szydłowski dr hab. inż.

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Piotr Jaskuła dr hab. inż.

  I am a Faculty member (Associate Professor, Highway and Transportation Research Department) at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland).My main research interests include: pavement structures, interlayer bonding, pavement materials, recycling of road pavements, asphalt mixtures, bitumens, construction and maintenance of pavement structures.My lectures at the University include:...

 • Adam Dąbrowski dr inż.

  Osoby

  Adam Dąbrowski uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na Politechnice Gdańskiej oraz ukończył studia II stopnia na kierunku mechatronika na Technische Universität Hamburg a także double degree Engineering and Management of Space Systems na Hochschule Bremen. Posiada doświadczenie przemysłowe (Instytut Lotnictwa w Warszawie, SICK AG w Hamburgu, Blue Dot Solutions w Gdańsku, Niemieckie...

 • Natalia Stawicka-Morawska dr inż.

  Mgr inż. Natalia Stawicka-Morawska pracuje na Politechnice Gdańskiej od października 2017 r. na stanowisku Asystenta, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (poprzednio: Wydziale Mechanicznym), w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn (poprzednio: Katedrze Mechaniki i Mechatroniki).Prowadzona przez nią działalność naukowa dotyczy dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Główną...

 • Mirosław Kazimierz Gerigk dr hab. inż.

 • Mariusz Kaczmarek dr hab. inż.

  Received M.Sc., Eng. in Electronics in 1995 from Gdansk University of Technology, Ph.D. in Medical Electronics in 2003 and habilitation in Biocybernetics and Biomedical Engineering in 2017. He was an investigator in about 13 projects receiving a number of awards, including four best papers, practical innovations (7 medals and awards) and also the Andronicos G. Kantsios Award and Siemens Award. Main research activities: the issues...

 • Marta Kuc-Czarnecka dr

  Marta Kuc-Czarnecka jest zastępczynią kierownika Katedry Statystyki i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Pełni również funkcję pełnomocniczki Dziekana ds. akredytacji AMBA. Jest współzałożycielką Rethinking Economics Gdańsk oraz członkinią Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych. W latach 2018-2022 była ekspertką Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy...

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • Przemysław Krata dr hab. inż.

 • Hossein Nejatbakhsh Esfahani PhD

  Osoby

  Since 2012 when I graduated in master of mechatronics engineering I've been dealing with kinds of control theory problems in both theoretical and practical perspective. I have five years of work experience in industrial automation area in Iran where I was swamped with some industrial-based control algorithms such as PID and MPC algorithms which were adopted to control some processes including steam turbine, gas turbine, casting...

 • Karol Niklas dr inż.

  Karol NIKLAS jest adiunktem w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej . Pracę dyplomową magisterską na kierunku "Budowy okrętów morskich" w specjalności "Budowa małych statków i jachtów" obronił w 2007 roku. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w specjalności "Nowoczesne Metody Symulacyjne w Technice" na Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Zastosowanie...

 • Mohammad Hossein Ghaemi dr inż.

  Mohammad Hossein Ghaemi (ur. 1967), adiunkt Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO) PG w Katedrze Automatyki i Energetyki. Jest absolwentem Uniwersytetu Teherańskiego z zakresu mechaniki ciała stałego, a także PG na kierunku Oceanotechnika. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych na PG w 2004 roku. Od 1995 roku pracuje na WIMiO PG (do 2020 r. WOiO PG) i prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w zakresie automatyki...

 • Przemysław Kalitowski dr inż.

  Przemyslaw Kalitowski (born 26 July 1991) currently works at the Gdansk University of Technology in Gdansk, Poland. He acts as the Professor's Assistant at the Department of Rail Transportation and Bridges. In 2015 he started PhD studies at the Department of Rail Transportation and Bridges. He has over 4 years experience in static and dynamic analysis of structures - primarily with FEM programs. The scope of analysis are mainly...

 • Hanna Obarska-Pempkowiak prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Aleksandra Dudkowska doktor

  Osoby

  Doktor nauk fizycznych, adiunkt w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania koncentrują się na Dynamice Morza, a w szczególności na modelowaniu numerycznym ruchu mas wodnych i osadów w morzu.

 • Anna Lisowska-Oleksiak prof. dr hab.

  Anna Lisowska-Oleksiak, born in 1952,  has been working at GUT since 1977. Currently is employed at the Faculty of Chemistry as a full professor. She was employed as a research assistant at the University of St Andrews in the group of C. A. Vincent and P.G. Bruce  (1991-1994). She completed a two-month research internship in CEA Grenoble (2011). Anna Lisowska-Oleksiak obtained her MSc in chemistry at Nicolaus Copernicus University...

 • Tomasz Wąsowicz dr hab.

  Absolwent Technikum Elektrycznego w Słupsku (1997 rok) oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego (2002 rok). W 2006 roku obronił dysertację doktorską z fizyki na WMFiI UG. Pracując już w PG, w 2018 roku uzyskał habilitację. W pierwszym okresie prace badawcze Tomasza Wąsowicza miały związek ze spektroskopią atomową wysokiej zdolności rozdzielczej i koncentrowały się na pomiarze i analizie prawdopodobieństw...

 • Krzysztof Wilde prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Wilde (ur. 11 I 1966 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach...

 • Karolina Krośnicka dr hab. inż. arch.

  Karolina A. Krośnicka, dr hab. inż. arch., jest profesorem uczelni w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.  Przez wiele lat (1998-2016) była zatrudniona w Katedrze Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie zajmowała się głównie zagadnieniami związanymi z planowaniem portów morskich i terminali portowych. Obecnie jej...

 • Katarzyna Merkel dr hab.

  Osoby

  Over the past 15 years, my work has mainly been related to the study of liquid crystal compounds with a diverse structure (discotic, dendrimeric, banana, bimedogenic, uniaxial and biaxial nematics and smectics) as well as polymeric materials (biopolymers, nano-composites) and biological materials. My work concerned mainly the issues of organization, observation of orientation effects, studying the dynamics of molecular processes...

 • Anna Witkowska dr hab.

  AnnaWitkowska holds an M.Sc. in mathematics and computer science from the University of Gdańsk, Poland in 2001. She received her Ph.D. degree from the Technical University of Warsaw in 2011, and the D.Sc. (habilitation) degree in automation, electronic and electrical engineering from the Technical University of Gdańsk, in 2020. Currently she is a professor of the Gdańsk University of Technology, Faculty of Electrical and Control...

 • Tadeusz Stolarski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Marek Olesz dr hab. inż.

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Prodziekan ds. rozwoju dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG data urodzenia 1966 wykształcenie   Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (1990) stopień / tytuł naukowy doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2017), doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1998) zatrudnienie Politechnika Gdańska: asystent stażysta (1989 –...

 • Dawid Ryś dr hab. inż.

  SZKOLENIA Szkolenie dotyczące metodyki zarządzania projektami PRINCE 2. Certyfikat kwalifikacji.   Szkolenie dotyczące Mikromechaniki Pracy Mieszanek  Mineralno-Asfaltowych Szkolenie doyczące interakcji koło pojazdu-nawierzchnia

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Ahmed Manguri PhD Student

  Osoby

  Jestem doktorantem I roku na Politechnice Gdańskiej w zakresie Dynamicznej Analizy Konstrukcji pod kierunkiem prof. Jankowskiego. Ukończyłem studia magisterskie z inżynierii strukturalnej na Uniwersytecie Cardiff w Wielkiej Brytanii oraz licencjat z inżynierii lądowej na Uniwersytecie Koya w Kurdystanie. Od 2016 roku jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Raparin w Kurdytanie.

 • Eugeniusz Kozaczka prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Tomasz Zubowicz dr inż.

  Tomasz Zubowicz has received his M.Sc. Eng. degree in Control Engineering from the Faculty of Electrical and Control Engineering at the Gda{\'n}sk University of Technology (GUT) in $2008$. He received his Ph.D. Eng. (Hons.) in the field of Control Engineering from the same faculty in $2019$. In $2012$ he became a permanent staff member at the Department of Intelligent Control and Decision Support Systems at GUT and a member of...

 • Roman Śmierzchalski prof. dr hab. inż.

  Urodził się w 1956 r. w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1979). W  1989 r. uzyskał stopień doktora, w roku 1999 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2014 tytuł profesora. W latach  1980–2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2009 jest r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sterowanie i automatykę,...

 • Dagmara Nikulin dr

  Dagmara Nikulin jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego od 2014 roku. Początkowo pracowała w Katedrze Nauk Ekonomicznych, a obecnie w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2009) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010). W latach 2006-2007 studiowała na uniwersytecie...

 • Piotr Bartłomiejczyk dr hab.

  W roku 2014 zostałem zatrudniony w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Zajmuję się badaniem niezmienników występujących w analizie nieliniowej. W roku 2000 uzyskałem stopień naukowy doktora w zakresie nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki...

 • Karolina Zielińska-Dąbkowska dr inż. arch.

  Karolina M. Zielinska-Dabkowska (dr inż. arch., Dipl.-Ing. Arch.[FH]) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej a w 2004 inżynierii architektonicznej na HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim w Niemczech. Po studiach pracowała dla kilku firm o światowej renomie w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku...

 • Kamil Andrzej Rybacki mgr inż.

  Born on 23 October 1993 in Gdańsk. In 2017, I have received the M.Sc. Degree at the Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdańsk University of Technology, Poland. My main fields of interest include computer simulations of molecular systems, parallel computing in application to computational physics methods and development of various simulation software. Currently, my research is focused on the development of hybrid Molecular...

 • Tomasz Janowski dr

  Tomasz Janowski jest kierownikiem Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; profesorem wizytującym w Katedrze E-Zarządzania i Administracji, Wydział Biznesu i Globalizacji, University for Continuing Education Krems, Austria; oraz współredaktorem naczelnym czasopisma Government Information Quarterly, Elsevier. Wcześniej był pierwszym kierownikiem i założycielem United Nations University...