Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki

Filtry

wszystkich: 58

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2020
Rok 2019
 • Akustyczne zobrazowanie morskich osadów dennych
  Publikacja

  - Rok 2019

  Przedstawiany temat rozprawy doktorskiej: „Akustyczne zobrazowanie morskich osadów dennych”, prezentuje metody zobrazowania struktury osadów dennych pozyskanych z sondowania akwenu echosondą parametryczną SES-2000 Standard oraz urządzeniami pomocniczym — echosondą wielowiązkową EM3002 i sonarem bocznym. Tezą jest wykazanie, że metody akustyczne dają możliwość bezinwazyjnej klasyfikacji osadów dennych. Hipoteza zakłada, że istnieje...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • AUTONOMOUS PLATFORM TO PROTECT MARITIME INFRASTRUCTURE FACILITIES

  Problems regarding the security of maritime infrastructure, especially harbours and offshore infrastructure, are currently a very hot topic. Due to these problems, there are some research projects in which the main goal is to decrease the gap and improve the methods of observation in the chosen area, for both in-air and underwater areas. The main goal of the paper is to show a new complex system for improving the security of the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Design of Jack-up Platform for 6 MW Wind Turbine: Parametric Analysis Based Dimensioning of Platform Legs
  Publikacja

  The article presents the results of the research conducted within the framework of the project entitled WIND-TU-PLA (ERA-NET, MARTEC II), the general aim of which was to design and analyse supporting structures for wind turbines intended for operation on the South Baltic area. The research part described in the article aimed at developing a preliminary design for a jack-up platform which can operate on water areas with depth of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stability Analysis of the Floating Offshore Wind Turbine Support Structure of Cell Spar Type During its Installation

  The article presents the results of selected works related to the wider subject of the research conducted at the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology of the Gdansk University of Technology, which concerns design and technology of construction, towing, and settlement on the seabed, or anchoring, of supporting structures for offshore wind farms. As a result of this research, several designs of this type of objects were...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
Rok 2017
 • Acoustic imaging of selected areas of Gdansk Bay with the aid of parametric echosounder and side-scan sonar

  The article presents and analyses the data recorded during sounding of the Gdansk Bay seabed with the aid of a parametric echosounder and a side-scan sonar. The accuracy of seabed structure examination, as a condition for obtaining valuable results, requires correct configuration of echolocation devices and proper calibration of peripheral devices, such as the survey unit geographical position sensor – GPS, the navigation unit,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Acoustical images of the Gulf of Gdansk
  Publikacja

  Acoustic images of seabed are of interest to specialists in the field of marine engineering, marine navigation, marine archeology, hydrogeology, etc. New technolo gies based on use of elastic waves, predominantly acoustic waves that allow detecting complexity of geometric forms of seabed, ensure progress in studying the bathymetric structure of seafloor. Use of parametric sources of waves generated...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Design of Structure of Tension Leg Platform for 6 MW Offshore Wind Turbine Based On Fem Analysis

  The article presents the calculation and design stages of the TLP platform serving as a supporting construction of a 6 MW offshore wind turbine. This platform is designed to anchor at sea at a depth of 60 m. The authors presented the method of parameterization and optimization of the hull geometry. For the two selected geometry variants, the load and motion calculations of the platform subjected to wind, wave and current under...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Obrazy akustyczne dna morskiego w wybranych akwenach Bałtyku
  Publikacja

  Metody akustyczne obserwacji obszarów podwodnych mórz i oceanów stosowane są od początku XX wieku. Początkowo były to echosondy nawigacyjne najczęściej składające się z pojedynczych przetworników. Następnie zaczęto stosować sonary do wykrywania obiektów stanowiących przeszkody nawigacyjne pod woda, które miały głównie zastosowanie w marynarce wojennej. W drugiej połowie XX wieku rozpoczęto konstruowanie urządzeń akustycznych, których...

 • Searching for Critical Conditions During Lifeboat Launching – Simulations

  The article describes numerical simulations of the process of lifeboat launching at the ship’s side. The research is aimed at finding the values of ship motion parameters which appear to be most dangerous for people in the lowered lifeboat due to the generated accelerations. The simplified model of ship hull motion adopted at this research stage bases on a superposition of harmonic motions with given amplitudes and periods in six...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Selected acoustic images of the Gdansk Bay
  Publikacja

  The main goal of the paper is to describe the results of sounding the Gdansk Bay seabed by using a parametric sub-bottom profiler, multibeam echosounder and side scan sonar. Quality of dsata obtained during trials depends interalia on a proper location of antenna to reduce influence of pitch, roll and heave motions as well as ship noise.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technology Concept of TLP Platform Towing and Installation in Waters with Depth of 60 m

  The article is part of the design and research work conducted at the Gdansk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, in cooperation with a number of other research centres, which concerns offshore wind farms planned to be built in the Polish zone of the Baltic sea in the next years. One of most difficult tasks in this project is building suitable foundations for each power unit consisting of a...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Theoretical Model of Acoustic Wave Propagation in Shallow Water

  The work is devoted to the propagation of low frequency waves in a shallow sea. As a source of acoustic waves, underwater disturbances generated by ships were adopted. A specific feature of the propagation of acoustic waves in shallow water is the proximity of boundaries of the limiting media characterised by different impedance properties, which affects the acoustic field coming from a source situated in the water layer “ deformed”...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ warunków naturalnych na zobrazowanie dna Zatoki Gdańskiej przy użyciu sonaru bocznego
  Publikacja

  Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu warunków środowiskowych na dokładność zobrazowania dna morza za pomocą systemów hydroakustycznych. Czynniki naturalne, przede wszystkim falowanie powierzchni morza i niejednorodny rozkład prędkości dźwięku w wodzie, mają wpływ na zmianę toru promieni akustycznych. Choć w obu przypadkach mechanizm zjawisk jest zupełnie odmienny, odgrywają one decydującą rolę w odwzorowaniu dna i...

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 • A numerical model to simulate the motion of a lifesaving module during its launching from the ship’s stern ramp

  The article presents a numerical model of object motion in six degrees of freedom (DoF) which is intended to be used to simulate 3D motion of a lifesaving module during its launching from a ship using a stern ramp in rough sea. The model, of relatively high complexity, takes into account both the motion of the ship on water in changing sea conditions, and the relative motion of the ramp with respect to the ship. The motion of the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Aktualna działalność i rola Komitetu Akustyki PAN
  Publikacja

  - Rok 2014

  Opis aktualnej działalności i roli Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, obecny skład Komitetu Akustyki PAN, regulamin oraz przewodniczący KA PAN od powstania komitetu do chwili obecnej.

 • Akustyka podwodna historia i współczesność
  Publikacja

  Jubileusz pięćdziesięciolecia Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przypomnienie drogi która przeszła polska akustyka w tym długim, półwiecznym okresie. Na tym tle, w sposób bardziej widoczny jawi się jej stan aktualny, obecne osiągnięcia, a w tym temat akustyki podwodnej. Nazwa „hydroakustyka” lub „akustyka podwodna” określa się obszar nauki i techniki zajmującą się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji w środowisku wodnym...

 • Computational simulation of motion of a rescue module during its launching from ship at rough sea

  This paper is a continuation of the work titled : “A comp utational model for simulation of motion of rescue module during its launching from stern ramp of a ship at rough sea”. It presents results of computer simulations of motion of a rescue module with embarked persons during its launching on rollers along stern ramp of a ship at rough sea. The simulations were conducted for a selected ship fitted with a launching ramp , for...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Developing a methodology for model tests of floating platforms in a towing tank of low depth
  Publikacja

  The paper presents two ways to mooring model of semi-submersible platform for research in the small depth towing pool. The tested model was made in the likeness of 1:100 Thunder Horse platform moored in the Gulf of Mexico at a depth of 1,920 m. Its mooring system consisted of 16 semi-taut mooring lines (chain-wire-chain) spaced Star-shape and attached at the bottom to the suction piles. The tests were performed in the towing pool...

 • Effective method for determining environmental loads on supporting structures for offshore wind turbines
  Publikacja

  - Rok 2014

  This paper presents a description of an effective method for determining loads due to waves, current and wind acting on the supporting structures of the offshore wind turbines. This method is dedicated to the structures consisting of the cylindrical or conical elements as well as (truncates) pyramids of polygon with a large number of sides (8 or more). The presented computational method is based on the Morison equation, which was...

 • INVESTIGATION OF BOTTOM SEDIMENT STRATIFICATION
  Publikacja

  The main goal of this paper is to find a method to assess remotely the type of sediments on the basis of the signal received using the parametric echosounder. The images of the sea bottom sediments taken by a parametric echosounder show the fine structure of the upper layer of the bottom sediments. The depth of penetration depends on the type of sediment, in fact on the attenuation of acoustic wave. In the paper the method of distinguishing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model systemu sterowania małego obiektu bezzałogowego poruszającego się na powierzchni wody

  W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania innowacyjnych małych wielozadaniowych okrętów (platform) wraz z bezzałogowymi autonomicznymi obiektami wodnymi (bezzałogowe systemy morskie BSM). Połączenie możliwości innowacyjnych platform i bezzałogowych systemów morskich BSM umożliwia stworzenie bardzo innowacyjnego i efektywnego złożonego logistycznie systemu morskiego. W czasie badań przeprowadzono symulację zastosowania proponowanego...

 • RADIATION OF HIGH INTENSITY SOUND BY CIRCULAR DISC BY MEANS OF THE NUMERICAL METHOD
  Publikacja

  The main goal of this paper is to find sound pressure distribution radiated by the circular piezoelectric disc that vibrates with the finite amplitude. There has been presented the pressure distribution close to the radiating surface. Also it is shown the sound pressure distribution in the 3D form. The mathematic modeling was carried out on the base of the nonlinear acoustic equation with the proper boundary condition. The axial...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The hydrodynamic pressure field of the ship Zodiak, measurements and calculations
  Publikacja

  The article presents the results of measurements of the slowly changing hydrodynamic pressure field HPF generated by the movement of the ship, Zodiak, in the Bay of Gdansk. The measurement results have been obtained in the framework of the program of the work in Siramis, under the auspices of the European Defence Administration of the EU, by the research team of the Naval Academy in Gdynia. The measurement results were compared with...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Underwater Acoustic Imaging of the Sea

  Acoustic waves are a carrier of information mainly in environments where the use of other types of waves, for example electromagnetic waves, is limited. The term acoustical imaging is widely used in the ultrasonic engineering to imaging areas in which the acoustic waves propagate. In particular, ultrasound is widely used in the visualization of human organs - ultrasonography (Nowicki, 2010). Expanding the concept, acoustical imaging...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Verification of algorithms determining wave loads on support structure of wind turbine
  Publikacja

  The offshore wind turbines require determination of wave loads on their support structure. This structure is fixed and, therefore, this problem is reduced to solving only the diffraction problem, which is determined by Laplace equation and conditions on the following boundaries: on the support structure, on the sea free surface and on its bottom, and at infinity on free surface. The linear problem was applied to determine the wave...

 • Zastosowanie ilościowej oceny ryzyka przy ocenie bezpieczeństwa statków w czasie zatapiania

  Artykuł ten jest poświęcony w całości bezpieczeństwu statków w stanie awaryjnym lub uszkodzonym. Obecnie stosowane są różne metody oceny bezpieczeństwa statków. Metody o najbardziej szerokim zakresie zastosowania to metody o charakterze preskrypcyjnym i ograniczające pewne parametry fizyczne obiektu morskiego pod opisanymi kryteriami. Metodą o najbardziej rozbudowanym zakresie zastosowania jest metoda opisana w wymaganiach konwencji...