Katedra Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów

Filtry

wszystkich: 34

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2010
2009
 • A Complete Design of Ducted Propellers Using the New Computer System
  Publikacja

  - Polish Maritime Research - 2009

  Artykuł przedstawia nowy system komputerowy do projektowania okrętowych układów napędowych dysza-śruba. Obliczenia oparte są na teorii linii nośnej, teorii powierzchni nośnej oraz na wynikach oryginalnych badań eksperymentalnych. System umożliwia optymalizację ukadu dysza-śruba z punktu widzenia maksymalnej sprawności napędowej, wytrzymałości, charakterystyk kawitacyjnych i poziomu wymuszeń niestacjonarnych. Przykład obliczeniowy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • A Complete Design of Ship Propellers Using the New Computer System
  Publikacja

  - Polish Maritime Research - 2009

  Artykuł przedstawia nowy system komputerowy do projektowania śrub okrętowych. Obliczenia oparte są na teorii linii nośnej i teorii powierzchni nośnej. System umożliwia wielokryterialną optymalizację projektu z punktu widzenia sprawności napędowej, własności kawitacyjnych, wytrzymałości skrzydeł oraz poziomu generowanych wymuszeń niestacjonarnych.

 • An Experimental and Numerical Study of the Vortces Generated by Hydrofoils

  Artykuł przedstawia wyniki projektu badawczego poświęconego wirom generowanym przez płaty nośne. W części eksperymentalnej wykonano anemometrem laserowym pomiary pól prędkości w poprzecznych przekrojach wirów. W częsci numerycznej przeprowadzono obliczenia używając różnych struktur siatki obliczeniowej i różnych modeli turbulencji. Na podstawie porównania wybrano model turbulencji i strukturę siatki najlepiej odzwieciedlające pole...

 • Design optimisation of air-fed full pressurised suits
  Publikacja
  • P. Edwards
  • K. Tesch
  • T. Karayiannis
  • M. Collins
  • M. Atherton
  • P. Young
  • M. Large
  • R. Brade

  - FUSION ENGINEERING AND DESIGN - 2009

  Opisano szczegóły złożoności zjawisk cieplno-przepływowych pomiędzy wewnętrzną powierzchnią kombinezonu ochronnego i zewnętrznego ubioru. Komplikacja polega na jednoczesnym rozważaniu wymiany masy i ciepła wraz z realistycznymi, trójwymiarowymi geometriami. Dodatkowo rozważany jest ludzki metabolizm. Zrozumienie tych zjawisk i umiejętnośćich symulacji jest konieczna w celu właściwych prac projektowych nad nowymi typami kombinezonów...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Determining heat transfer coefficients using evolutionary alogrithms
  Publikacja
  • K. Tesch
  • M. Atherton
  • T. Karayiannis
  • M. Collins
  • P. Edwards

  - ENGINEERING OPTIMIZATION - 2009

  Pokazano sposób kalibracji współczynnika wymiany ciepła za pomocą algorytmów ewolucyjnych. Wykorzystano tu minimalizację błędu między pomiarami a obliczeniami. Pokazano dwie metody optymalizacji: wielokryterialną i jednokryterialną.

 • Heat and mass transfer in air-fed pressurised suits
  Publikacja
  • K. Tesch
  • T. Karayiannis
  • M. Collins
  • M. Atherton
  • P. Edwards

  - APPLIED THERMAL ENGINEERING - 2009

  Opisano konieczność modelowania transportu masy i ciepła w kombinezonach ochronnych. Omówiono różne sposoby modelowania wymiany ciepła, łącznie ze sprzężoną wymianą ciepła. Uwzględniono również ludzki metabolizm i turbulentne mechanizmy wymiany masy i ciepła. Publikacja opisuje również sposób modelowanie turbulentnych przepływów wieloskładnikowych. Pokazano również porównanie obliczeń z eksperymentem.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • numerical prediction of vortex generated by hydrofoil
  Publikacja

  - 2009

  W pracy przedstawiono wyniki obliczeń programami Fluent i Comet dla płata śruby napędowej. Pola prędkości oraz wirowość za płatem porównano z wynikami pomiarów (LDA- Laser Doppler Anemometry) w tunelu kawitacyjnym Centrum Techik Okrętowych (CTO). Przedstawiono wpływ adaptacji siatki wg różnych kryteriów (lokalnej wirowości lub prędkości) na zgodność wyników obliczeń z danymi eksperymentalnymi.

 • Wasserturbinen: geometrie von hydraulischen kanalen und gebrauchseigenschaften
  Publikacja

  - 2009

  Mała energetyka wodna. Omówiono własności użytkowe - głównie, sprawność i adaptacyjność - uzyskiwane poprzez rozwiązania układów turbinowych stosowanych w obszarze zagospodarowywania piętrzeń niskospadowych. Wskazano przyczyny od których te własności zależą. Pokazano też przykład rozwiązania o pożądanych własnościach dla zagospodarowywania obiektów w mało atrakcyjnym ekonomicznie obszarze piętrzeń najniższych.

2008
 • A computer system for the complete design of ship propellers

  Praca zawiera opis metody obliczeniowej pozwalającej na zaprojektowanie okrętowej śruby napędowej dla również obliczeniowo wyznaczonego niejednorodnego pola prędkości za kadłubem statku o znanej geometrii i parametrach ruchu. Metoda pozwala na właściwe ujęcie efektu skali i konsekwencji obecności płetwy sterowej za projektowaną śrubą.

 • Chapter 7 : Optimisation of streamwise vortex generator
  Publikacja

  - 2008

  W pracy przedstawiono analizę struktury przepływu generatora wirów wzdłużnych. Wyniki obliczeń trówjymiarowych porównano z wynikami badań eksperymentalnych.

 • Design. Metodology outline and practice
  Publikacja

  - 2008

  Na tle - uznawanego za typowy - schematu prac składających się na proces projektowania, pokazano przykładowe tworzenie inicjatywy sprawczej oraz rozwój koncepcji dotyczących sformułowania konkretnego zadania projektowego w dziedzinie budowy maszyn.Temat dotyczył obszaru projektowania turbin wodnych.The origin of project initiative, as well as concept development related to formulating a specific design goal, are presented in the...

 • Heat and mass transfer in air-fed pressurised suits
  Publikacja
  • K. Tesch
  • M. Collins
  • T. Karayiannis
  • M. Atherton
  • P. Edwards

  - APPLIED THERMAL ENGINEERING - 2008

  Opisano konieczność modelowania transportu masy i ciepła w kombinezonach ochronnych. Omówiono różne sposoby modelowania wymiany ciepła, łącznie ze sprzężoną wymianą ciepła. Uwzględniono również ludzki metabolizm i turbulentne mechanizmy wymiany masy i ciepła. Publikacja opisuje również sposób modelowanie turbulentnych przepływów wieloskładnikowych. Pokazano również porównanie obliczeń z eksperymentem.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The crucial contemporary problems of the computational methods for ship propulsor hydrodynamics

  Praca przedstawia krytyczny przegląd współczesnych metod obliczeniowych stosowanych do projektowania i analizy pracy pędników okretowych. Omówiono modele linii nośnej i powierzchni nośnej, a także metody elementów brzegowych i metody RANSE oraz LES. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń oraz oceniono i porównano dokładność opisywanych metod.

 • Thermo-fluid Transport Phenomena in Air-fed Pressurised Protective Clothing
  Publikacja
  • K. Tesch
  • T. Karayiannis
  • M. Collins
  • M. Atherton
  • P. Edwards

  - 2008

  Publikacja opisuje sposób modelowania turbulentnych przepływów dwuskładnikowych w ciśnieniowych kombinezonach ochronnych, które używane są w reaktorach fuzyjnych. Rozważane są różne modele turbulencji. Przepływy modelowane są w realistycznych geometriach, które odtwarzane są metodą fotogrametrii. Pokazano również sposób modelowania kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach kombinezonów.

2007
2006
2005
 • Analiza przepływu przez modelową turbinę wodną o osi pionowej w ujęciu dwuwymiarowym
  Publikacja

  Sformułowano zadanie proste dla osiowosymetrycznego, stacjonarnego dwuwymiarowego modelu przepływu przez stopień modelowej turbiny wodnej. Przedstawiono układ równań w nowoprzyjętym, krzywoliniowym układzie współrzędnych. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej przepływu będących ilustracją funkcjonowania programu opartego o sformułowany algorytm oraz przedstawiono wnioski wynikające z porównania symulacji numerycznej przepływu...