Rafał Łangowski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 20

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2021
 • A robust sliding mode observer for non-linear uncertain biochemical systems
  Publication

  A problem of state estimation for a certain class of non-linear uncertain systems has been addressed in this paper. In particular, a sliding mode observer has been derived to produce robust and stable estimates of the state variables. The stability and robustness of the proposed sliding mode observer have been investigated under parametric and unstructured uncertainty in the system dynamics. In order to ensure an unambiguous non-linear...

  Full text to download in external service

Year 2020
 • An Automatic Self-Tuning Control System Design for an Inverted Pendulum
  Publication

  A control problem of an inverted pendulum in the presence of parametric uncertainty has been investigated in this paper. In particular, synthesis and implementation of an automatic self-tuning regulator for a real inverted pendulum have been given. The main cores of the control system are a swing-up control method and a stabilisation regulator. The first one is based on the energy of an inverted pendulum, whereas the second one...

  Full text available to download

 • Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce dla odbiorcy w gospodarstwie domowym
  Publication

  W publikacji przedstawiono proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, prowadzony w detalicznym segmencie rynku energii. Szczególny nacisk położono na proces bazujący na generalnej umowie dystrybucji dla usługi kompleksowej. Odniesiono się do wszystkich, istotnych regulacji mających zastosowanie do poruszanych kwestii, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów instrukcji ruchu i eksploatacji...

  Full text available to download

Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
 • ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - UWARUNKOWANIA RYNKOWE W POLSCE
  Publication

  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się niewątpliwie dodatkowym impulsem do zintensyfikowania działań na rzecz liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej. Wprowadzone mechanizmy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m. in. swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej w formule TPA. To fundamentalne prawo odbiorców, zakorzenione w krajowym rynku energii od ponad 8 lat, nadal budzi szereg wątpliwości....

  Full text available to download

Year 2012
Year 2010
Year 2008
Year 2007
Year 2005
 • Opomiarowanie w nowoczesnej oczyszczalni ścieków
  Publication

  - Year 2005

  Artykuł jest kolejną publikacja cyklu prezentującego wyniki projektu 5. Programu Ramowego UE ''SMArt Control of wastewater systems - SMAC''. W ramach tego projektu zaproponowano nową koncepcję sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków (OŚ)oraz opracowano nową strukturę i algorytmy sterowania. Wyniki projektu zostały zaimplementowane w pilotażowej oczyszczalni w Kartuzach.

Year 2004
 • Supervisory control of integrated wastewater treatment systems.

  Sterowanie zintegrowanym systemem oczyszczania ścieków (sieć kanalizacyjna- oczyszczalnia ścieków), w pełnym zakresie jego obciążeń wymaga zastosowania zaawansowanych algorytmów sterowania optymalizującego. System sterowania jest hierarchicznie zdekomponowany, tworząc wielopoziomową-wielowarstwową. Główną technologią sterowania sterowanie predykcyjne (MPC). Nie jest możliwe wystarczająco efektywne sterowanie takim systemem we wszystkich...

seen 993 times