Wyniki wyszukiwania dla: TABLICE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TABLICE

Wyniki wyszukiwania dla: TABLICE

 • Struktury danych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca stanowi podręcznik dla studentów pierwszych lat informatyki. Prezentuje ona podstawowe struktury danych stosowane w programach komputerowych wraz z algorytmami, ukierunkowanymi na przechowywanie informacji oraz operowanie informacją przy użyciu tych struktur. W podręczniku omówiono m.in. następujące zagadnienia: tablice uporządkowane, tablice rozproszone, sortowanie tablic, listy, drzewa binarne, drzewa wyszukiwawcze,...

 • Elżbieta Urbańska-Galewska dr hab. inż.

 • Jacek Nikodem

  Osoby

  Dataset - tablice rejestracyjne Archiwa zabezpieczone hasłem - proszę o kontakt w celu przekazania klucza do plików.

 • Upamiętnianie polskich elektryków

  W artykule przedstawiono działania mające na celu zachowanie w pamięci zasłużonych polskich elektryków. Działania te obejmują patronaty kolejnych lat nadawane przez Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich, patronaty Oddziałów SEP, szkół, budynków i audytoriów, nazwy ulic, tablice pamiątkowe i popiersia, medale, znaczki i karty pocztowe, monografie i filmy. Pozwala to...

 • Rozproszone systemy teleinformatyczne: inteligencja, autonomia, racjonalność i bezpieczeństwo kooperacji

  Wzrostowi inteligencji i autonomii podmiotów komunikacji systemów teleinformatycznych towarzyszy rozszerzanie paradygmatu analizy i projektowania w stronę podmiotów indywidualnie racjonalnych (egoistycznych). Wymaga to zastosowania metod teorii gier niekooperatywnych. W referacie pokazano przykłady zachowań egoistycznych określonych jako "wymuszanie pierwszeństwa" i "fałszywe tablice" odpowiednio w środowisku wireless multihoming...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Algorytm porządkowania tablic wynikowych informacji statystycznych

  W artykule przedstawiono algorytm filtrowania danych służący do porządkowania tablic wynikowych. Celem artykułu jest zdefiniowanie miary ilości informacji, tak aby możliwe stało się wyselekcjonowanie takich tablic, które niosą największy ładunek informacyjny - największą ilość informacji. Autorzy skoncentrowali się na badaniu ilości informacji strukturalnej zawartej w tablicach statystycznych. Zadaniem proponowanej miary ilości...

 • Modelowanie numeryczne spoin laserowych - wpływ modelu materiałowego na odkształcenia i naprężenia w rejonie karbu lica

  Publikacja

  - Rok 2014

  W metalowych konstrukcjach cienkościennych kluczową rolę odgrywają połączenia, które ze względu na wymagania wytrzymałościowe podlegają szczególnej analizie. Zalecaną metodą obliczeniową jest podejście według hipotezy lokalnych naprężeń, bądź lokalnych odkształceń. Do oceny trwałości zmęczeniowej wg podejścia lokalnych naprężeń istnieje potrzeba wyznaczenia teoretycznego współczynnika koncentracji naprężeń w karbie. W ostatnim...

 • System logiki rozmytej wspomagający tworzenie animacji komputerowych w oparciu o język Python

  Publikacja

  - Rok 2005

  W celu tworzenia animacji komputerowych opartych o reguły wywodzące się z animacji tradycyjnej zaimplementowano system logiki rozmytej w języku Python, wykorzystujący słownikowy typ danych (tablice asocjacyjne). Zaprojektowane reguły łączą etykiety słowne, oznaczające zmienne lingwistyczne z etykietami nazw funkcji przynależności wykorzystującymi wartości lingwistyczne. W referacie przedstawiono fazy projektowania systemu, określania...

 • Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii

  Publikacja

  W książce omówiono zagadnienia, związane z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, zarys technologii ich wytwarzania, parametry eksploatacyjne, sprawność konwersji i koszt uzyskania jednostki energii w systemie fotowoltaicznym. Przedstawiono wybrane alternatywne źródła energii i zasady działania urządzeń do przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną z uwzględnieniem sprawności konwersji, zużycia materiałowego...

 • Ewa Supernak dr inż.

  Osoby

 • Studencka przestrzeń modelowania matematycznego, czyli nowy budynek CNMiKnO

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2015

  W ramach projektu „Inżynier Przyszłości” powstał nowy budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość zintegrowany w jedną całość z Centrum Nanotechnologii B. To kolejny element nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej zbudowany w oparciu o najnowsze technologie ICT i wyposażony w nowoczesne narzędzia modelowania matematycznego i wizualizacji danych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM TRANSPORT II st., 2022/2023 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Obszarowe systemy sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej (systemy centralne, zdecentralizowane). Zastępcze miary brd. Systemy Sterowania Ruchem Miejskim. Systemy sterowania ruchem na autostradach i drogach ekspresowych (dozowanie ruchu na wjazdach, zarządzanie prędkością, ostrzeżenia, komunikaty, tablice zmiennej treści). Współpraca systemów miejskich i zamiejskich. Optymalizacja parametrów sterowania. Sterowanie ruchem...

 • Surface shape reverse engineering with nurbs

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule zaprezentowano algorytm, który interpoluje prostokątną tablice punktów w przestrzeni trójwymiarowej przy pomocy powierzchni NURBS. Algorytm oblicza parametry powierzchni NURBS tak, aby jak najwierniej oddać kształt opisany przez punkty. Do interpolacji punktów wybrano powierzchnię NURBS, jako najbardziej uniwersalny i najczęściej używany w programach CAD rodzaj powierzchni. Interpolowane punkty mogą pochodzić zarówno...

 • Infrastruktura dla Pomorskich Tras Rowerowych R-10 i R-9 o znaczeniu międzynarodowym. Opis założeń projektowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Projekt koncepcji zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych powstał w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)", którego inicjatorem i koordynatorem był Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Założeniem przedsięwzięcia było wybudowanie dwóch oznakowanych tras rowerowych z dedykowana...

 • Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania

  Publikacja

  - Rok 2018

  Oto książka, z której projektant systemów rurociągów podmorskich oraz osoby odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na budowę takich rurociągów dowiedzą się jak wyznaczyć: • parametry transportowanego medium w miejscu jego tłoczenia do rurociągu, podczas przepływu na trasie i podczas odbioru w miejscu przeznaczenia przy uwzględnieniu procesów zachodzących między medium, rurociągiem i otaczającym środowiskiem morskim, • parametry geometryczne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Książkę poświęcono zasadom projektowania rurociągów podmorskich dalekiego zasięgu, transportujących ropę naftową lub gaz ziemny z podmorskich złóż do baz lądowych. W książce znajdują się rozdziały dotyczące: - podstawowych cech fizykochemicznych ropy naftowej i gazu ziemnego, - sposobów określania średnicy wewnętrznej i grubości ścianki rurociągu, - metod obliczania strat ciśnienia i zmian temperatury przesyłanego medium...

 • Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

  Publikacja

  - Rok 2022

  W opracowaniu opisane zostały wzorce postępowania stosowane w przypadku realizacji przedsięwzięć dużych i złożonych, takie jak Scaled Agile Framework (SAFe), Large-Scale Scrum (LeSS) czy Nexus, spośród których najbardziej popularne jest to pierwsze podejście. Każda z tych metodyk zawiera wskazówki i wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób koordynować prace wielu Zespołów Scrum. Wprowadzają one wydarzenia oraz role niezbędne w bardziej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Publikacje Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

  Prezentowany w tym artykule zbiór publikacji z lat 1901−1938, pochodzących z Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, zawiera między innymi tablice klasyfikacyjne, sprawozdania z działalności oraz informacje o nabytkach tejże książnicy, zgromadzone w Bibliotece Gdańskiej PAN na początku XX w. „Waszyngtońska” kolekcja wydaje się interesująca przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, może być ona świadectwem polityki gromadzenia prowadzonej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ekonometria - modele jednorównaniowe : Zbiór zadań z rozwiązaniami. - R. Piotrowski.

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zbiór zadań opracowany został na podstawie wykładów i ćwiczeń na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotu "ekonometria" prowadzonych w ostatnich latach przez autora w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji na Wydziale Ekonomiczno - Społecznym. Jest on uzupełnieniem pozycji ogólnodostępnych na rynku, związanych z problemami modelowania procesów ekonomicznych. Praca została podzielona na dwanaście rozdziałów. W pierwszych jedenastu...

 • Technika Cyfrowa wykład - Nowy - Nowy

  Kursy Online
  • M. Gruba
  • M. Pazio
  • P. Raczyński
  • K. Stawiarski
  • J. Kozłowski
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Technika Cyfrowa 1. Pojęcia podstawowe, układy kombinacyjne, układy sekwencyjne 2. Aparat matematyczny stosowany do opisu układów kombinacyjnych i sekwencyjnych – tablice funkcji, funkcje logiczne, automaty, graf tablice przejść/wyjść – przykłady 3. Wprowadzenie do systemu binarnego, arytmetyka binarna 4. Kody przedstawiania liczb BIN, HEX, BCD, U1, U2, liczby zmienno pozycyjne, arytmetyka na liczbach ze...