Studia Geotechnica et Mechanica - Journal - MOST Wiedzy

Search

Studia Geotechnica et Mechanica

ISSN:

0137-6365

eISSN:

2083-831X

Publisher:

Politechnika Wrocławska , De Gruyter

Disciplines
(Field of Science):

 • Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019
2018 12 B
2017 12 B
2016 12 B
2015 12 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 1.03
Punkty CiteScore
Year Points
2018 1.03
2017 0.58

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 4.0
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.sgem.pwr.edu.pl/index.php?id=4 open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://www.degruyter.com/view/supplement/s01376365_Open_Access_License.pdf open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
pre-print
yes
post-print / accepted manuscript
yes
publishers' version
yes
Self-archiving places
strona pracodawcy (zgodnie z afiliacją)
poza serwisami komercyjnymi
repozytoria publikacji naukowych
strona domowa autora
Information on research data policy
n/a
Additional information
Indexed in DOAJ
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 34

 • Category
 • Year

Catalog Journals

2019
2017
2016
 • Large deformation finite element analysis of undrained pile installation

  In this paper, a numerical undrained analysis of pile jacking into the subsoil using Abaqus software suit has been presented. Two different approaches, including traditional Finite Element Method (FEM) and Arbitrary Lagrangian–Eulerian (ALE) formulation, were tested. In the first method, the soil was modelled as a two-phase medium and effective stress analysis was performed. In the second one (ALE), a single-phase medium was assumed...

  Full text in external service

 • Study of displacements of a bridge abutment using FEM

  Steel sheet piles are often used to support excavations for bridge foundations. When they are left in place in the permanent works, they have the potential to increase foundation bearing capacity and reduce displacements; but their presence is not usually taken into account in foundation design. In this article, the results of finite element analysis of a typical abutment foundation, with and without cover of sheet piles, are presented...

  Full text in external service

2015
2014
2013
2012
2008
2007
2006
 • Numerical modelling of DMT test in calibration chamber

  Analiza numeryczna badania DMT wykonanego w komorze kalibracyjnej w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Badania przeprowadzono w piasku Lubiatowo średnio zagęszczonym i zagęszczonym przy składowej pionowej naprężenia 100 kPa. Modelowano proces wciskania ostrza dylatometru oraz fazę odkształcenia membrany. Analiza parametryczna uwzględnia wpływ wartości kąta tarcia wewnętrznego i dylatancji oraz modułu odkształcenia uzyskanych...

2003
2002
 • Limit Analysis of a Strip Footing on Stochastic Subsoil.
  Publication

  W pracy analizowana jest ława fundamentowa posadowiona na losowym podłożu.Poszukiwane są oszacowania nośności podłoża na podstawie twierdzeń o dolnej i górnej ocenie obciążenia granicznego. Dla różnych statycznie dopuszczalnych pól naprężenia i kinematycznie dopuszczalnych pól prędkości, wyznaczono wartości oczekiwane i wariancje obciążenia granicznego. Pozwoliło to na określenie odpowiednich dystrybuant, rozumianych...

seen 132 times