Wiadomości Elektrotechniczne - Journal - MOST Wiedzy

Search

Wiadomości Elektrotechniczne

ISSN:

0043-5112

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 39

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2020
 • Nikola Tesla i jego wynalazki
  Publication

  Przedstawiono biografię Nikoli Tesli. Omówiono dziedziny, którymi się zajmował i opisano najważniejsze wynalazki.

  Full text to download in external service

 • Nowoczesne metody termografii w systemie monitorowania stanu sieci przesyłowych

  W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych...

  Full text to download in external service

 • Werner Siemens i jego upamiętnienie
  Publication

  Werner Siemens żył w latach 1816-1892, w czasach niezwykłego postępu w naukach przyrodniczych i największych odkryć w zakresie elektrotechniki. Jako osoba z wykształceniem technicznym i niezwykłym zacięciem naukowym, przez całe życie łączył te dwie działalności. Jego prace naukowe służyły rozwojowi techniki, a wdrażane rozwiązania techniczne wymuszały tematy prowadzonych badań. Wykazał się też talentem jako przedsiębiorca. Założone...

  Full text to download in external service

Year 2019
Year 2017
Year 2016
 • Cyfrowe przetworniki napięcie - częstotliwość i częstotliwość - napięcie
  Publication

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Year 2016

  Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.

  Full text to download in external service

 • Zastosowanie grafenu w czujnikach elektronicznych

  Grafen to dwuwymiarowa struktura złożona z atomów węgla, tworzących cienką warstwę, która swoją budową przypomina plaster miodu. Materiał ten wykazuje wiele wyjątkowych właściwości, takich jak: bardzo duże przewodnictwo elektryczne i cieplne, ogromna wytrzymałość mechaniczna i elastyczność, a także duży stosunek powierzchni do objętości. Grafen jest przezroczysty, ale może efektywnie absorbować ok. 2% światła w szerokim zakresie...

  Full text to download in external service

Year 2015
Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
 • Analiza charakterystyk parku wiatrowego.
  Publication

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Year 2010

  Prognozowanie mocy parków wiatrowych nie należy do łatwych przedsięwzięć, nie tylko ze względu na stochastyczny charakter wymuszenia (wiatru), ale wiele innych czynników mających wpływ na wartość prognozy. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na moc parku wiatrowego: prędkość wiatru, kierunek wiatru, pionowy profil wiatru, przesłonięcie oraz dynamika zmian wiatru. Rozważania poparto na wynikach pomiarów.

 • Analiza pracy silnika indukcyjnego 15-fazowego z przekształtnikiem

  W pracy przedstawiono analizę pracy silników wielofazowych zasilanych z regulowanego źródła napięcia. Silniki poddane analizie zostały zaprojektowane z wykorzystaniem nie stosowanej w silnikach trójfazowych ilości żłobków równej Q = 30. Badania symulacyjne wykonano w programie do obliczeń polowych FEMM, korzystającego z metody elementów skończonych.

Year 2008
Year 2007
Year 2006
 • Diagnostyka obiektów trudno dostępnych
  Publication

  Pomiary, a zwłaszcza diagnostyka, obiektów trudnodostępnych są istotne ze względów ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych rodzą częstokroć szereg problemów, które należy rozwiązać. Niniejszy artykuł przedstawia zarówno specyfikę obiektów trudno dostępnych, najczęściej występujące problemy związane z pomiarami takich obiektów jak też stosowane metody pomiaru i przekazywania danych pomiarowych.

 • Modelowanie i symulacja uszkodzeń wirników silników klatkowych

  Uszkodzenia klatek wirników silników indukcyjnych choć statystycznie nie należą do najczęściej spotykanych - są nimi uszkodzenia łożysk oraz izolacji uzwojeń stojana, to ich odpowiednio wczesne wykrywanie może przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Przyczyny uszkodzeń wirników silników indukcyjnych klatkowych mogą być związane z przeciążeniami termicznymi, niezrównoważonym naciągiem magnetycznym, wibracjami, miejscowymi naprężeniami...

 • Źródła i wybrane metody ograniczania zakłóceń w systemach automatyki z napędami przekształtnikowymi
  Publication

  Problem emisyjności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych stosowanych we współczesnych sieciach zasilających jest zagadnieniem bardzo istotnym i wymagającym niejednokrotnie zaangażowania znacznych nakładów technicznych w celu jego ograniczenia. Ekranowanie urządzeń i przewodów o znacznych poziomach emisji elektromagnetycznej stanowi jedną z podstawowych metod rozwiązywania problemów zakłóceń elektromagnetycznych, szczególnie...

Year 2003
Year 2002

seen 417 times