Search results for: REGIONALNY SYSTEM ENERGETYCZNY - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: REGIONALNY SYSTEM ENERGETYCZNY

Search results for: REGIONALNY SYSTEM ENERGETYCZNY

 • Zintegrowany regionalny system gromadzenia i analizy danych energetyczno-środowiskowych

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono strukturę serwisu internetowego ewidencji opłat za użytkowanie środowiska systemu. Częścią systemu jest baza danych wykorzystywana jako narzędzie ewidencji zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w podziale na powiaty, sektory gospodarki i paliwa. Dane zbierane w systemie mogą być wykorzystane do obliczeń depozycji zanieczyszczeń i oceny zagrożenia ekosystemów za pomocą polskiej wersji modelu RAINS. Model ten na drodze...

 • Transport Miejski i Regionalny

  Journals

  ISSN: 1732-5153

 • Agnieszka Kania Mgr

  Ukończyła WZIE PG - kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalności Ekonomia i Finanse. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z otoczeniem biznesowym. Pierwsze kroki w biznesie stawiała na stanowisku Analityka Finansowego,  Doradcy Klienta Biznesowego, następnie zdobywała doświadczenie na stanowiskach manadżerskich rekrutując i budując zespoły jako Kierownik Zespołu w korporacji finansowej, negocjując kontrakty,...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Piotr Szczuko received his M.Sc. degree in 2002. His thesis was dedicated to examination of correlation phenomena between perception of sound and vision for surround sound and digital image. He finished Ph.D. studies in 2007 and one year later completed a dissertation "Application of Fuzzy Rules in Computer Character Animation" that received award of Prime Minister of Poland. His interests include: processing of audio and video, computer...

 • Blok energetyczny wykorzystujący energię promieniowania słonecznego

  Publication

  - Year 2012

  W referacie przedstawiono koncepcję przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Początkowa część referatu przedstawia sposoby przetwarzania energii, a tak że ich podział. W dalszej części przyjęto warianty układów do obliczeń. Na końcu porównano wyniki i wybrano najbardziej korzystny wariant. Blok energetyczny składa się z kolektorów próżniowych.

 • Przegląd Energetyczny

  Journals

  ISSN: 1641-7992

 • Społeczeństwo informacyjne a rozwój regionalny

  Publication

  W rozdziale poruszono problematykę rozwoju gospodarczego, rozwoju regionalnego oraz społeczeństwa informacyjnego. Przeprowadzono analizę prowadzącą do wniosku, że we współczesnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych jednym z kluczowych sposobów na osiągnięcie długookresowego, trwałego rozwoju jest tworzenie warunków dla powstania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Stanowi ono swoistą bazę i warunek, skuteczności innych działań...

 • Rozwój regionalny Unii Europejskiej

  Publication
  • A. Szerenos

  - Year 2002

  Polska starając się o członkostwo w Unii Europejskiej jest zobowiązana do odpowiedniego przemodelowania całego systemu polityki rozwoju regionalnej zgodnie ze standardami unijnymi. Celem poniższego artykułu jest omówienie polityki regionalnej Unii w kontekście jej przyszłego rozszerzenia i przyjęcia w struktury nowych członków, w tym również Polski. W artykule przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z polityką rozwoju...

 • Rozwój regionalny w Unii Europejskiej

  Publication
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Year 2003

  W niniejszym artykule autorka przedstawia zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego UE.

 • Energetyczny aspekt diagnostyki maszyn

  Publication

  - Diagnostyka - Year 2008

  W artykule przedstawiono interpretację wartościującą działania, które jest tu rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary, nazwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania maszyn w ujęciu energetycznym dla potrzeb diagnostycznych. Do uzasadnienia przydatności tak rozumianego działania zastosowano jednorodny proces Poissona i proces semi-Markowa. Procesy te umożliwiły skonstruowanie modelu...

  Full text available to download

 • Metaboliczny potencjał energetyczny miast

  Publication

  - Year 2017

  Tekst przedstawia koncepcje przepływów energii w strukturach zurbanizowanych. Zaprezentowano kolejno: metabolizm jako próbę oznaczenia zmiany, cechy anaboliczne i kataboliczne w dynamice miasta, nowe zwiastuny metabolizmu, rozlewanie i kurczenie się miast oraz "chirurgów" metabolizmu polskich miast.

 • Integrated system of transport safety

  Publication

  - Journal of KONBiN - Year 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

  Full text available to download

 • Multimedia noise monitoring system

  W artykule przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu. Projekt jest sieciocentrycznym systemem dedykowanym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących hałasu, pobieranych ze zdalnych urządzeń pomiarowych oraz elektronicznych ankiet dostępnych przez Internet. Ponadto...

 • Guido: a musical score recognition system

  Publication

  - Year 2007

  This paper presents an optical music recognition system Guido that can automatically recognize the main musical symbols of music scores that were scanned or taken by a digital camera. The application is based on object model of musical notation and uses linguistic approach for symbol interpretation and error correction. The system offers musical editor with a partially automatic error correction.

 • Bilans energetyczny cyklu produkcji i eksploatacji RME w indywidualnym gospodarstwie rolnym

  Bilans energetyczny jest jednym z instrumentów badawczych, służących do oszacowania potencjału energetycznego oraz ekonomicznego inwestycji związanych z indywidualną produkcją estrów oleju rzepakowego. Wymaga on zsumowania nakładów energetycznych, występujących na każdym etapie procesu: w fazie wzrostu rośliny oleistej, pozyskiwania oleju rzepakowego, transestryfikacji oraz eksploatacji uzyskanych estrów, półproduktów i odpadów....

 • Container monitoring system

  Publication

  W pracy przedstawiono koncepcję systemu monitorowania kontenerów przewożonych drogą morską. Scharakteryzowano główne cechy oraz przedstawiono modułowo-warstwowy schemat funkcjonalny. Ponadto opisano założenia funkcjonalno-użytkowe dotyczące Inteligentnego Modułu Kontenerowego (SCM), będącego podstawowym elementem składowym systemu. Przedstawiono również główne zadania projektowe związane z realizacją projektu

 • Audyt energetyczny

  e-Learning Courses
  • J. Barański

  Zapoznanie studentów z zasadami wykonywania audytów energetycznych budynków i obiektów przemysłowych.

 • RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY

  Journals

  ISSN: 0951-8320 , eISSN: 1879-0836

 • MEMS based voice message system for elevators

  W artykule przedstawiono implementację systemu głosowych komunikatów w windach. Prezentowany system posiada unikalną cechę polegającą na tym, że do działania nie potrzebuje połączenia z systemem sterującym windy. Zasilany z baterii lub akumulatorów może być zamontowany w ścianie windy, wymaga tylko prostej kalibracji. System oparty jest na akcelerometrach MEMS dokonujących pomiaru przeciążeń w kabinie windy. W artykule przedstawiono...

 • Kolejowy ruch regionalny - teoria a praktyka w warunkach PKP.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono na przykładach z rozkładów jazdy jak praktycznie zaspokajane są przez kolej potrzeby w ruchu regionalnym.

 • Polarization sensitive optical coherence tomography system

  Publication

  W pracy pokazano system OCT czuły na stan polaryzacji do pomiaru właściwości dwójłomnych wybranych ośrodków rozpraszających światło. W systemie zastosowano detekcję zrównoważoną. Pokazano wstępne wyniki pomiarowe.

  Full text to download in external service

 • Intelligent system for editing and analysis of examination documents

  Publication

  - Year 2006

  Opisano ogólną koncepcję systemu IATE - systemu do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Edytor systemu umożliwia generację 4 typów testów o dowolnej liczbie pytań (do 8 stron tekstu), różnej formie udzielania odpowiedzi oraz możliwością tworzenia wariantów testu. Bardziej szczegółowo opisano wybrane fragmenty systemu: analizę nagłówka testu, edycję i organizację segmentu tworzenia wariantów testu oraz organizację...

 • Road safety system in Poland

  Publication

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych dla poprawy brd elementów diagnozy stanu i systemu bezpieczeństwa w Polsce, które jednocześnie mogłyby wejść w zakres działań objętych Projektem ZEUS. Ocenę diagnozy wykonano poprzez porównanie z wzorcami z tych krajów, które od lat uważa się za liderów w zakresie bezpieczeństwa.

  Full text available to download

 • The system for identification of the band saw wheel cross profile

  Przedstawiono system do identyfikacji zarysu poprzecznego koła pilarki taśmowej, dzięki któremu producent pił taśmowych ma możliwość naprężenia brzeszczotu piły w sposób zapewniający jej poprawną pracę. Opisano budowę i zasadę działania systemu. Uzyskane dane mogą być wprowadzane do układów sterowania automatycznych urządzeń ze sterowaniem CNC (naprężających piły taśmowe). Dane systemu: szerokość sprawdzanych kół do 300 mm, dokładność...

 • System identification 2023/24 - project

  e-Learning Courses
  • K. Dudziak

  This is the project part of the System Identification subject.

 • Bilans energetyczny w pojeździe hybrydowym z napędem szeregowym.

  Publication

  Przedstawiono model pojazdu hybrydowego z napędem szeregowym sformułowany przy użyciu grafów wiązań (GW) i równań stanu (RS). Podano składowe bilansu energetycznego hybrydowego układu napędowego i zdefiniowano najważniejsze sprawności, które mogą posłużyć do oceny ogólnej sprawności eksploatacji pojazdu. Krótko opisano pojazd hybrydowy zbudowany w Politechnice Gdańskiej w celu przeprowadzenia weryfikacji eksperymentalnej modelu...

 • Protection system against electromagnetic leak of information

  Publication

  - Year 2006

  W pracy omówiono problem zabezpieczenia przed ulotem elektromagnetycznym informacji. Scharakteryzowano obowiązujace w tym względzie wybrane dokumenty normatywne. Opisano stosowane sposoby zapobiegania ulotowi informacji oraz prezentowano metodykę badawczą. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarowe.

 • The sun tracking photovoltaic system in Northern Poland

  Publication

  Prezentowana fotowoltaiczna instalacja nadążna została umieszczona na dachu budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i składa się z czterech modułów: systemu PV, układu komputerowej kontroli położenia, stacji meteorologicznej, umożliwiającej analizę wpływu warunków atmosferycznych (prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza, nasłonecznienia) na parametry pracy modułów fotowoltaicznych oraz komputerowego systemu...

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  People

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • A two-plasmid Escherichia coli system for expression of Dr adhesins

  Publication

  Praca opisuje konstrukcję wydajnego systemu produkcji fimbrii Dr. System składa się z dwóch plazmidów. Plazmid pACYCpBAD-DraC-C-His zawiera pod kontrolą promotora arabinozowego gen draC kodujący białko kanałotwórcze DraC. Plazmid pET-30b-sygDraBE zawiera pod kontrolą promotora T7lac geny draB i draE kodujące odpowiednio białko opiekuńcze DraB oraz adhezynę DraE. Oba plzamidy posiadają różne ori replikacji co pozwala na ich jednoczesne...

 • Audyting energetyczny [2021/22]

  e-Learning Courses
  • P. Bućko

 • Audyting energetyczny [2022/23]

  e-Learning Courses
  • P. Bućko

 • AUDYTING ENERGETYCZNY [2020/21]

  e-Learning Courses
  • P. Bućko
  • M. Wołoszyn

 • Audyting energetyczny [2023/24]

  e-Learning Courses
  • P. Bućko

 • System identification

  e-Learning Courses
  • M. Niedźwiecki

  The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

 • An automatic system for identification of random telegraph signal (RTS) noise in noise signals

  In the paper the automatic and universal system for identification of Random Telegraph Signal (RTS) noise as a non-Gaussian component of the inherent noise signal of semiconductor devices is presented. The system for data acquisition and processing is described. Histograms of the instantaneous values of the noise signals are calculated as the basis for analysis of the noise signal to determine the number of local maxima of histograms...

  Full text available to download

 • A picocellular UMTS/TDD overlay on GSM system for indoor environment

  Publication

  - Year 2006

  W pracy przedstawiono nakładkę CDMA na system GSM. Nakładka użytkuje system UMTS w trybie TDD i jest przeznaczona do funkcjonowania wewnątrz budynków w obszarze makrokomórki systemu GSM. Wyniki badań przedstawione w pracy ukazują znaczny wzrost efektywności wykorzystania tego samego pasma przez oba systemy i uzyskanie znacznej pojemności dla nakładki bez degradacji pracy systemu GSM

 • The Web Based System for Recording and Analysing Different Kinds o Negotiations

  Publication

  Negocjacje są podstawą wielu ludzkich przedsięwzięć. Artykuł opisuje internetowy system rejestracji i analizy wybranych elementów negocjacji. Przedstawiono też wybrane eksperymenty negocjacyjne i ich wyniki zebrane przy pomocy omawianego systemu.

 • Portable computer diagnostics system PSD - the measurement potentiality and application examples

  Publication

  Opisano system diagnostyczny do pomiarów statycznych i dynamicznych wszelkiego typu maszyn stosowanych w przemyśle drzewnym. ocena stanu maszyny może byc dokonywana na podstawie wyników pomiaru bicia osiowego i promieniowego wrzecion, pił tarczowych, przemieszczeń poprzecznych piły tasmowej itp.. System jest wyposażony w specjalne oprogramowanie i pozwala m. in. na przeprowadzanie szczegółowych analiz tj. wykonywanie FFT lub filtrowanie...

 • Underwater acoustic communications system with error correction and synchronization coding

  Publication

  Niezawodna transmisja danych w wielodrogowym i niestacjonarnym płytkim kanale podwodnym wymaga zastosowania efektywnej techniki modulacji oraz equalizacji adaptacyjnej. W zaproponowanym artykule w systemie transmisji danych zastosowano modulację OFDM oraz equalizację adaptacyjną opartą o filtrację Kalmana. Ponadto zaimplementowano dwie techniki kodowania: FEC w celu eliminacji błędów transmisji oraz kodowanie pseudoszumowe, którego...

 • A computer system for the complete design of ship propellers

  Publication

  Praca zawiera opis metody obliczeniowej pozwalającej na zaprojektowanie okrętowej śruby napędowej dla również obliczeniowo wyznaczonego niejednorodnego pola prędkości za kadłubem statku o znanej geometrii i parametrach ruchu. Metoda pozwala na właściwe ujęcie efektu skali i konsekwencji obecności płetwy sterowej za projektowaną śrubą.

 • Archives of Transport System Telematics

  Journals

  ISSN: 1899-8208

 • Audyting energetyczny [2021/23] - Nowy

  e-Learning Courses
  • P. Bućko

 • Audyting energetyczny [Lato][2023/24]

  e-Learning Courses
  • P. Bućko

 • Automatic system for audio-video material reconstruction and archiving

  Publication

  Referat przedstawia propozycję modelu systemu automatycznej archiwizacji i rekonstrukcji nagrań audio-wideo. Założeniem tego rozwiązania jest uczynienie procesu rekonstrukcji nagrań bardziej niezależnym od człowieka. Ma to na celu redukcję kosztów rekonstrukcji przetwarzanych nagrań. Z powodu dużej liczby archiwalnych nagrań audio-wideo istnieje potrzeba stworzenia systemu który umożliwi automatyczną indeksację ich treści. Pomoże...

 • Integrated multiscale 3d imaging geographic information system using acoustic data

  W artykule zaprezentowano prototyp zintegrowanego systemu informacji geograficznej do trójwymiarowej wizualizacji danych uzyskanych metodami akustycznymi. System wykorzystuje dane pochodzące z systemów wielowiązkowych, sonarów bocznych oraz echosond jednowiązkowych. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w postaci trójwymiarowych interaktywnych scen obszaru Zatoki Gdańskiej.

 • System identification - new

  e-Learning Courses
  • M. Niedźwiecki

  The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

 • System Software Design

  e-Learning Courses
  • A. Harasimiuk

 • System Diagnostics - project

  e-Learning Courses
  • M. Domżalski

  As part of the course, students prepare practical solutions to problems in the field of modern systems diagnostics. Studies: Automatic Control, Cybernetics and RoboticsLevel: IILecturer: dr inż. Mariusz Domżalski Time: Tuesday, 11:15AM Language: English

 • Journal of Tourism and Regional Development

  Journals

  ISSN: 2353-9178