Anna Górka - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. arch. Anna Górka

dr hab. inż. arch. Anna Górka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Współczesne przemiany oraz rozwój struktur przestrzennych. Uwarunkowania i modele rozwoju.

  Praca habilitacyjna

  doktor mgr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber - Politechnika Krakowska - 2020

 • Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania.

  Praca habilitacyjna

  doktor mgr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - 2019

 • Synergia metod badawczych w procesie projektowania krajobrazu wsi. Wykorzystanie metod służących interdyscyplinarnej ochronie dziedzictwa kulturowego.

  Praca habilitacyjna

  doktor mgr inż. arch. Przemysław Baster - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - 2018

wyświetlono 856 razy