Janusz Datta - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

  • Wykład Monograficzny
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt zespołowy II
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria polimerów I
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Projekt zespołowy I
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Degradacja Polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Biomateriały i materiały pochodzenia naturalnego
   Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Recykling Materiałów Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Bezpieczeństwo pracy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Urządzenia w przemyśle budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Wstęp do technologii polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Wykład Monograficzny
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Materiały polimerowe specjalnego przeznaczenia
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Normalizacja i ocena jakości
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Eksploatacja materiałów polimerowych w budownictwie
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Polimerowe materiały konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny
  • Polimerowe materiały konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Polimerów I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny
  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Materiały polimerowe specjalnego przeznaczenia
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny
  • Recykling Materiałów Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Eksploatacja materiałów polimerowych w budownictwie
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Bezpieczeństwo pracy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Degradacja Polimerów
   Wydział Chemiczny
  • Wykład Monograficzny
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny
  • Urządzenia w przemyśle budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny
  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Wstęp do technologii polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Degradacja Polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Polimerów I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Wstęp do technologii polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Wykład Monograficzny
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Materiały polimerowe specjalnego przeznaczenia
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Polimerów I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Materiały polimerowe specjalnego przeznaczenia
   Wydział Chemiczny
  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny
  • Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Urządzenia w przemyśle budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Kontrola jakości w technologii chemicznej

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

  • Degradacja Polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Recykling Materiałów Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Recykling Materiałów Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Urządzenia w przemyśle budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Wstęp do technologii polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Urządzenia w przemyśle budowlanym
   Wydział Chemiczny
  • Terminologia Angielska w Inżynierii Materiałowej
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Recykling Materiałów Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Historia rozwoju tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

   Kierunek: Zarządzanie (4 semestralne)

   Kierunek: Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Analityka gospodarcza

  • Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Polimerów I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Degradacja Polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Degradacja Polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Urządzenia w przemyśle budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Degradacja Polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium dyplomowe II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Dyplom

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Praca dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Aparatura I Maszyny W Przemyśle Tworzyw Sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Laboratorium dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Dyplom

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przygotowanie Do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Projekt Dyplomowy (Inż.) II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Praca dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt Dyplomowy (inż.) I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium przeddyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Laboratorium dyplomowe II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Aparatura I Maszyny W Przemyśle Tworzyw Sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Urządzenia w przemyśle budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Laboratorium przeddyplomowe

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Laboratorium dyplomowe I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Aparatura I Maszyny W Przemyśle Tworzyw Sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium dyplomowe I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Urządzenia w przemyśle budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przygotowanie Do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium przeddyplomowe

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt Dyplomowy (inż.) I
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt Dyplomowy (Inż.) II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Aparatura i Maszyny w Przemyśle Tworzyw Sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt dyplomowy (inż.) II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Urządzenia w Przemyśle Budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Praca Dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Inżynieria przemysłowa tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium Dyplomowe II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt dyplomowy (inż.) II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Aparatura i Maszyny w Przemyśle Tworzyw Sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny
  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Urządzenia w Przemyśle Budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Recykling Tworzyw Polimerowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA TWORZYW SZTUCZNYCH
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt dyplomowy (inż.) II
   Wydział Chemiczny
  • Praca Dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium Dyplomowe II
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • PROJEKT DYPLOMOWY
   Wydział Chemiczny
  • DEGRADACJA POLIMERÓW
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Urządzenia w Przemyśle Budowlanym
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • PRACA DYPLOMOWA
   Wydział Chemiczny
  • Praca Dyplomowa
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • PROJEKT DYPLOMOWY
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • APARATURA I MASZYNY W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA TWORZYW SZTUCZNYCH
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • RECYKLING TWORZYW POLIMEROWYCH I GUMY
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • INŻYNIERIA ELASTOMERÓW
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • APARATURA I MASZYNY W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • INŻYNIERIA ELASTOMERÓW
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • LABORATORIUM DYPLOMOWE
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • PRACA DYPLOMOWA
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • RECYKLING TWORZYW POLIMEROWYCH I GUMY
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Przygotowanie Do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • METODY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ POLIMERÓW
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • TECHNOL.PRZETWÓRSTWA MAT.POLIMEROWYCH
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • RECYKLING TWORZYW POLIMEROWYCH I GUMY
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria Przemyslowa Tworzyw Sztucznych
   Wydział Chemiczny
  • Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Polimerowe Materiały Konstrukcyjne
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • SEMINARIUM DYPLOMOWE
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Przygotowanie Do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Wstęp do Technologii Polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Inżynieria Przemysłowa Tworzyw Sztucznych
   Wydział Chemiczny
  • PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Laboratorium dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Inżynieria Przemysłowa Tworzyw Sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • METODY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ POLIMERÓW
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Wstęp do Technologii Polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • TECHNOL.PRZETWÓRSTWA MAT.POLIMEROWYCH
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Inżynieria elastomerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • POLIMEROWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Inżynieria polimerów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Aparatura i maszyny w przemyśle tworzyw sztucznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • POLIMEROWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJE
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Recykling Tworzyw Polimerowych i Gumy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

  • Recykling Tworzyw Polimerowych i Gumy
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Ewa Głowińska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2015-05-05 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych

  Praca doktorska

  mgr inż Maria Kurańska - Politechnika Krakowska - 2014

wyświetlono 6467 razy