Piotr Zima - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 62

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2020
2019
2018
2017
 • A Comparison of Simplified Two-dimensional Flow Models Exemplified by Water Flow in a Cavern

  The paper shows the results of a comparison of simplified models describing a two-dimensional water flow in the example of a water flow through a straight channel sector with a cavern. The following models were tested: the two-dimensional potential flow model, the Stokes model and the Navier-Stokes model. In order to solve the first two, the boundary element method was employed, whereas to solve the Navier-Stokes equations, the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Badania znacznikowe na stopniu wodnym Piła-Koszyce

  W artykule przedstawiono problemy związane ze zjawiskami filtracyjnymi na stopniu wodnym Piła-Koszyce oraz wyniki przeprowadzonych jesienią 2016 r. badań znacznikowych, których celem było zweryfikowanie kierunków filtracji pod jazem i w zaporze lewobrzeżnej. Dzięki tym obserwacjom możliwe było racjonalne zaplanowanie koniecznych prac remontowych.

  Pełny tekst w portalu

 • COMPUTER ANALYSIS OF HYDRAULIC CONDITIONS IN A SANITARY CHAMBER
  Publikacja

  - 2017

  This paper presents analysis of hydraulic conditions of sewage flow down the slipway (ramp) in the collecting sanitary chamber connecting 3 collectors on the inlet: ⌀600, ⌀800 and ⌀1400 and one on the outlet ⌀1600 mm, with a maximum difference of elevation 5 m. The mathematical model has been made and hydraulic calculations were carried out in steady flow conditions. Then wastewater surface elevation, energy grade line elevation,...

 • Hydrologiczna analiza odpływu wód opadowych ze zlewni potoku Strzyża w Gdańsku

  Na podstawie Umowy z dnia 02.01.2017r. zawartej pomiędzy Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, a ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, została wykonana praca polegające na: przygotowaniu modelu hydrologicznego i hydraulicznego zlewni potoku Strzyża w Gdańsku na rzecz wykonania wielowariantowych obliczeń odpływu wody w przekrojach charakterystycznych dla...

 • Investigations On Water Circulation in Animal Sea-Water Basins – On the Example of Seals′ Breeding Pools
  Publikacja

  This paper presents general comments concerning investigations on water circulation in animal breeding pools containing sea water. As an example are given results of computer simulation of water circulation in seals’ breeding pools situated in Marine Station at Hel, belonging to Oceanographic Institute, Gdansk University. A mathematical model of three main pools was prepared with taking into account their inflow and outflow water...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Jak opomiarować kolektor grawitacyjny?
  Publikacja
  • P. Zima
  • S. Budziszewski
  • E. Mission
  • G. Zarychta

  - Wodociągi - Kanalizacja - 2017

  Nie wszystkie gminy wykonujące zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków posiadają własne oczyszczalnie. Rozwiązaniem jest tranzyt ścieków do innej oczyszczalni, ale w takim przypadku pojawia się problem pomiaru ich ilości. W artykule przedstawiono wykorzystanie przepływomierzy elektromagnetycznych do pomiaru przepływu ścieków na przykładzie systemu wdrożonego przez MPWiK w Milanówku

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • KALIBRACJA ORAZ SPRAWDZENIE ZWĘŻKI POMIAROWEJ KPV
  Publikacja

  - 2017

  Na podstawie umowy nr OSC-U/0016/2017 zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, a Politechniką Gdańską – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, została wykonana praca pt.: „Kalibracja oraz sprawdzenie zwężki pomiarowej KPV”. Celem pracy było wykonanie usługi polegającej na kalibracji (wzorcowaniu)...

 • THE STUDY OF WATER POLLUTION OF THE LOWER VISTULA RIVER BY PLASTIC PARTICLES
  Publikacja

  - 2017

  Since the beginning of widespread use of plastic its consumption and production has been constantly increasing. As a result of human activity part of waste ends up in our environment and is deposited in each of the elements of the biosphere. These impurities can be in the form of large elements, small particles fragmented to macroscopic level (pellets, facial scrub grains) and the microparticles visible under a microscope. Particularly...

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

wyświetlono 389 razy