Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 44

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

 • 100-lecie powstania Bauhausu: 1919-2019
  Publikacja

  Celem artykułu jest przypomnienie setnej rocznicy powstania szkoły wzornictwa i architektury Bauhaus. Uczelnia powstała w Dessau i miała ogromny wpływ na rozwój nowoczesnej sztuki - malarstwa, architektury i wzornictwa. Autorzy artykułu przygotowali wystawę poświęconą 100-leciu Bauhausu, która była prezentowana w murach Politechniki Gdańskiej. W artykule wykorzystano fotografie i materiały z tej wystawy. Wystawa i artykuł powstały...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • 11 Triennale Małych Form Malarskich
  Publikacja

  - Rok 2019

  Triennale Małych Form Malarskich to cykliczny ogólnopolski konkurs zwieńczony wystawą, prezentujący poszukiwania artystów w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich jej odmianach. Organizatorzy pozostawiają malarzom pełną swobodę w wyborze techniki i tematu. Jedyne ograniczenie stanowią wymiary pracy – jej format nie może przekraczać 600 cm2. „Ograniczenie formatowe stawia przed artystami zadanie poszukania nowych...

 • [18F]Amylovis as a Potential PET Probe for β-Amyloid Plaque: Synthesis, In Silico, In vitro and In vivo Evaluations
  Publikacja
  • S. Rivera-Marrero
  • L. Fernández-Maza
  • S. León-Chaviano
  • M. Sablón-Carrazana
  • A. Bencomo-Martínez
  • A. Perera-Pintado
  • A. Prats-Capote
  • F. Zoppolo
  • I. Kreimerman
  • T. Pardo... i 8 innych

  - Current Radiopharmaceuticals - Rok 2019

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2018

 • 10 JAHRE LIGHT SYMPOSIUM WISMAR (LSW)
  Publikacja

  - LICHT - Rok 2018

  Die Zukunft von Licht und Beleuchtung stand im Mittelpunkt des international ausgerichteten Light Symposiums Wismar (LSW), das vom 4. bis 8. November 2008 im Rahmen des Festjahres zum hundertjährigen Bestehen der Hochschule Wismar an der Fakultät Gestaltung stattfand. Ein weitaus wichtigerer Grund war der Wunsch, das Thema Licht und Gesundheit ganzheitlich zu thematisieren. Licht, Raum und Ästhetik sollten in Kongruenz zum salutogentischen*...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • 1D portable optical coherence tomography system

  —Imaging methods are an expanding branch of technology, which involves data acquisition and analysis of images for research and diagnostics. This paper has been devoted to the description of the optical design for a one-dimensional, portable optical coherence tomography (OCT) system. The Mach-Zehnder interferometer has been designed in the presented study. The description of the construction and applied hardware solutions have...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

 • 10 lat konkursu: Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego
  Publikacja

  album zawiera nie tylko przegląd zrealizowanych w ostatnich latach projektów, które charakteryzują się wysoką jakością zastosowanych rozwiązań służących mieszkańcom. Jest również prezentacją zbioru dobrych praktyk, dzięki którym miasta, miasteczka i wsie województwa pomorskiego stają się wizytówką regionu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

 • 1D Model Callibration on the Basis of 3D calculations for Tesla Turbine
  Publikacja

  The paper presents the system of equations for axisymmetriclaminar flow, after averaging, through the width of interdisk slit ofTesla turbine. Coefficients were introduced, as a result ofaveraging, that improve the efficiency of 1D model. The minimalnumber of such coefficients was determined. The 1D modelmakes it possible to attain analytical solutions to an accuracylimited by these coefficients. Calibration of 1D model depends...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

 • 100 lat Laboratorium Maszynowego na Politechnice w Gdańsku.
  Publikacja

  Wydanie albumowe poświęcone 100-letniej historii Laboratorium Maszynowego na Politechnice w Gdańsku. W opisie omówiono funkcje, jakie pełniło laboratorium w okresie istnienia. Początkowo był to zakład energetyczny zaopatrujący uczelnię w ciepło, energię elektryczną i wodę oraz laboratorium dydaktyczne dla studentów. W ostatnim okresie pełni ono głównie rolę laboratorium dydaktycznego oraz naukowo-badawczego. Część ilustracyjna...

 • 100 lat Laboratorium Maszynowego na Politechnice w Gdańsku 1904-2004.
  Publikacja

  Przedstawiono 100-letnią historię Laboratorium Maszynowego na Politechnice w Gdańsku. Omówiono funkcje, jakie pełniło laboratorium w okresie istnienia. Początkowo był to zakład energetyczny zaopatrujący uczelnię w ciepło, energię elektryczną i wodę oraz laboratorium dydaktyczne dla studentów. W ostatnim okresie pełni ono głównie rolę laboratorium dydaktycznego oraz naukowo-badawczego. Część ilustracyjna zawiera unikalne zdjęcia...

 • 100 lat nauczania politechnicznego w Gdańsku.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Na tle zdarzeń politycznych i w nawiązaniu do specyfiki technicznej przedstawiono historię nauczania politechnicznego od chwili narodzin niemieckiej wyższej szkoły technicznej w r. 1904. Artykuł nawiązuje do stulecia otwarcia tej uczelni i sześćdziesięciolecia powołania do życia Politechniki Gdańskiej.

 • 100 years of the technical university education in Gdańsk 1904-2004.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Na tle warunków polityczno-społecznych książka przedstawia szczegółowo narodziny i działalność niemieckiej politechniki w Gdańsku w latach 1904-1945 oraz trudne początki Politechniki Gdańskiej po jej uruchomieniu w roku 1945. Angielskojęzyczna wersja książki pozwala na jej upowszechnienie za granicą, gdzie sprawy te nie są znane lub też są naświetlane dość jednostronnie.

 • 100 years of the technical university education in Gdańsk 1904-2004.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Na tle warunków polityczno-społecznych książka przedstawia szczegółowo narodziny i działalność niemieckiej politechniki w Gdańsku w latach 1904-1945 oraz trudne początki Politechniki Gdańskiej po jej uruchomieniu w roku 1945. Angielskojęzyczna wersja książki pozwala na jej upowszechnienie za granicą, gdzie sprawy te nie są znane lub też są naświetlane dość jednostronnie.

 • 1.2V low-power four-quadrant CMOS transconductance multiplier operating in saturation region.
  Publikacja

  W pracy opisano niskomocową strukturę układową liniowego transkonduktancyjnego mnożnika czteroćwiartkowego pracującego w zakresie nasycenia. Układ analizowano z uwzględnieniem standardowego 0,35-mikrometrowego procesu CMOS. Przeprowadzone symulacje przy pomocy programu SPICE wykazały wysoką liniowość w odniesieniu do obu wejść sterujących X, Y. Np. dla sygnału harmonicznego 1 MHz; 0,3Vp-p na wejściu Y uzyskano zniekształcenia...

Rok 2003

Rok 2002

Rok 1955

Podział alfabetyczny