Wyniki wyszukiwania dla: systemy haptyczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: systemy haptyczne

Filtry

wszystkich: 18791
wybranych: 519

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Jednostka administracyjna

 • Liczba publikacji

  • od
   do
 • Uczestniczy w projektach

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: systemy haptyczne

 • Bożena Kostek prof. dr hab. inż.

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Piotr Odya dr inż.

  Piotr Odya urodził się w Gdańsku w 1974. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa dotyczyła problemów poprawy jakości dźwięku w studiach emisyjnych współczesnych rozgłośni radiowych.Jego zainteresowania dotyczą montażu wideofonicznego, systemów dźwięku wielokanałowego. W ramach studiów doktoranckich...

 • Mieczysław Brdyś prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Józef Kotus dr hab. inż.

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Jarosław Guziński prof. dr hab. inż.

  STOPNIE NAUKOWE 2021 Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. 2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników. Zagadnienia wybrane”. Kolokwium i nadanie stopnia doktora habilitowanego 29 maja 2012 r. Monografia uzyskała nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej...

 • Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 • Waldemar Korłub dr inż.

  Osoby

  Waldemar Korłub uzyskał tytuł inżyniera w 2011 roku, tytuł magistra w 2012 roku oraz stopień doktora w dyscyplinie informatyki w 2017 roku na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: systemy rozproszone ze szczególnym uwzględnieniem systemów typu grid i chmur obliczeniowych, systemy autonomiczne zdolne do samodzielnej optymalizacji, zarządzania zasobami, ochrony...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Stanisław Czapp prof. dr hab. inż.

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Mariusz Figurski prof. dr hab. inż.

  Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Urodził się 27 kwietnia 1964 roku w Łasinie. Egzamin maturalny złożył w 1983 roku po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, Studia wyższe w trybie indywidualnym ukończył w 1989 (10.07.1989) na Wydziałach Elektromechanicznym i Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii...

 • Bartosz Kunka dr inż.

  Osoby

 • Ryszard Zajczyk prof. dr hab. inż.

 • Miron Kłosowski dr inż.

 • Andrzej Chybicki dr inż.

  Z wykształcenia informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyka specjalizujący się w przetwarzaniau danych przestrzennych w rozproszonych systemach informatycznych. Ukierunkowany na wykorzystywanie osiągnięć i wiedzy zakresu prowadzonych badań w przemyśle. Współpracował z szeregiem podmiotów przemysłu informatycznego, geodezyjnego...

 • Ryszard Strzelecki prof. dr hab. inż.

 • Łukasz Kulas dr hab. inż.

 • Paweł Wierzba dr hab. inż.

  Dr inż. Paweł Wierzba mgr inż. Elektroniki WETI PG 1994 dr inż. specjalności optoelektronika (z wyróżnieniem) WETI PG 2001 Staże badawcze w VTT Technical Research Centre of Finland w latach 1997-2000 Stypendium Akademii Fińskiej w VTT Technical Research Centre of Finland (12 miesięcy) 2002-3 Obszar zainteresowań naukowych obejmuje optyczne i światłowodowe metody pomiarowe oraz technologię wybranych ceramik i materiałów...

 • Jacek Oskarbski dr hab. inż.

  Associate professor (D.SC.Eng.) in the Department of Civil Engineering at the Gdansk University of Technology. Main research areas are traffic modeling and forecasting, transport planning, intelligent transport systems, traffic engineering, and mobility management. A graduate of the University (1994). He worked as road planner in BPBK and Transprojekt Gdański Office (1993-1996). Pposition of assistant in the Highway Engineering...

 • Tomasz Zubowicz dr inż.

  Tomasz Zubowicz has received his M.Sc. Eng. degree in Control Engineering from the Faculty of Electrical and Control Engineering at the Gda{\'n}sk University of Technology (GUT) in $2008$. He received his Ph.D. Eng. (Hons.) in the field of Control Engineering from the same faculty in $2019$. In $2012$ he became a permanent staff member at the Department of Intelligent Control and Decision Support Systems at GUT and a member of...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Jan Stąsiek prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Maciej Szczodrak dr inż.

 • Zbigniew Lubośny prof. dr hab. inż.

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Michał Lech dr inż.

  Osoby

  Michał Lech was born in Gdynia in 1983. In 2007 he graduated from the faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdansk University of Technology. In June 2013, he received his Ph.D. degree. The subject of the dissertation was: “A Method and Algorithms for Controlling the Sound Mixing Processes with Hand Gestures Recognized Using Computer Vision”. The main focus of the thesis was the bias of audio perception caused...

 • Jan Wajs dr hab. inż.

 • Ryszard Marian Orłowski dr inż.

 • Marcin Kulawiak dr hab. inż.

 • Cezary Orłowski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Wojciech Wyrzykowski dr hab.

  Wojciech Wyrzykowski jest pracownikiem Katedry Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest autorem 70 publikacji naukowych w tym 5 monografii oraz współautorem 7 monografii. Najistotniejsze z nich oddające zainteresowania naukowe autora to m.in.: Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Podatki w Polsce – zarys wykładu, Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców,...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Jacek Stefański prof. dr hab. inż.

  Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2020 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005-2009 był zatrudniony w Instytucie...

 • Stanisław Szczepański prof. dr hab. inż.

 • Janusz Górski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  Osoby

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • Mieczysław Siemiątkowski dr inż.

 • Krzysztof Goczyła prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Goczyła, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych. Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012...

 • Andrzej Sobecki dr inż.

 • Wiktoria Wojnicz dr hab. inż.

  DSc in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2019  PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2009 (with distinction)   Publikacje z listy MNiSW (2009 - ) Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, p. 15-21 Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis...

 • Stanisław Taryma dr hab. inż.

  Osoby