Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki

Filtry

wszystkich: 112

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
 • E-LEARNING NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ - HISTORIA ROZWOJU W LATACH 1995-2020
  Publikacja

  Internet oraz kształcenie oparte na wykorzystaniu e-technologii stały się nieodłącznym elementem edukacji. Artykuł przedstawia zarys historii rozwoju e-learningu na Politechnice Gdańskiej, przykładowe rozwiązania technologiczne, elementy tworzenia struktur organizacyjnych oraz związanych z legislacją, a także wybrane projekty wykorzystujące szeroko pojęte e-technologie w edukacji akademickiej realizowanej na Uczelni

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
 • Bez matematyki kariery nie zrobisz
  Publikacja

  IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim” odbyło się w dniach 26-27 marca 2015 r. i stanowiło kontynuację spotkań z cyklu „Bez matematyki kariery nie zrobisz” organizowanych na Politechnice Gdańskiej od 2006 r. Tegoroczne Seminarium było jednym z kluczowych wydarzeń ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu....

 • Dlaczego warto uczyć się matematyki?
  Publikacja

  - Rok 2015

  „Matematyka, jako wyraz myśli ludzkiej, odzwierciedla czynną wolę, kontemplacyjny rozum i dążenie do doskonałości estetycznej. Jej podstawowymi elementami są: logika i intuicja, analiza i konstrukcja, uogólnianie i indywidualizowanie. Różne tradycje podkreślały różne spośród tych aspektów, jednak tylko gra tych przeciwstawnych sił, walka o ich syntezę stanowi o żywotności, użyteczności i ogromnym znaczeniu matematyki” – cytat ten...

 • ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym
  Publikacja

  Kształcenie inżynierów stanowi niezwykle istotny element systemu edukacyjnego każdego nowoczesnego państwa, ponieważ to właśnie dobrze przygotowana kadra inżynierska decyduje o tempie rozwoju i poziomie infrastruktury danego kraju. Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacyjnym jest naturalną konsekwencją „informatyzacji” życia. Pokolenia dorastające w świecie wszechobecnych komputerów, urządzeń mobilnych i cyfrowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • e-Technologie w Kształceniu Inżynierów – otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji

  Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian zarówno na poziomie myślenia o dydaktyce akademickiej, jak i o metodach jej rozwoju. 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej druga edycja Konferencji „e Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Wśród ponad 120 uczestników Konferencji mieliśmy przyjemność gościć między innymi przedstawicieli ponad dwudziestu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji
  Publikacja

  Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej II Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” („e-Technologies in Engineering Education”). Konferencja miała na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, przedstawiano przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kuchnia edukacyjna – czym skorupka za młodu nasiąknie...
  Publikacja

  W praktyce nauczyciela akademickiego oczekujemy łatwych, tanich i szybkich przepisów, które pomogą nam motywować studentów do nauki. Przemiany w szkolnictwie, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, oraz nowe technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głęboki przełom we współczesnym społeczeństwie. Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian na poziomie myślenia zarówno...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Motywowanie uczestników MOOC-ów

  Od roku 2012, tj. od czasu powstania masowych otwartych kursów online (MOOC), uczestniczyło w nich kilkadziesiąt milionów osób. Wiele czynników wpływa na ich popularność. Jednym z nich jest na pewno to, że kursanci mogą za darmo uczyć się z materiałów przygotowanych przez wykładowców najsławniejszych szkół wyższych. Kolejnym, prawdopodobnie najistotniejszym, jest motywujące środowisko edukacyjne, zbudowane z założeniami...

 • On Von Karman Equations and the Buckling of a Thin Circular Elastic Plate

  We shall be concerned with the buckling of a thin circular elastic plate simply supported along a boundary, subjected to a radial compressive load uniformly distributed along its boundary. One of the main engineering concerns is to reduce deformations of plate structures. It is well known that von Karman equations provide an established model that describes nonlinear deformations of elastic plates. Our approach to study plate deformations...

 • Potwierdzanie efektów uczenia się jakonowe zadanie dla uczelni wyższych

  Praca nawiązuje do przeprowadzonej w 2014 roku nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadzono w niej nowy obowiązek dla uczelni wyższych – potwierdzanie efektów uczenia się nabytych poza systemem studiów. Omowiono zasady kształcenia w kontekście Lifelong Learning oraz walidacji efektów uczenia się. Przedstawiono podstawy wdrożeniowe potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej.

 • Studencka przestrzeń modelowania matematycznego, czyli nowy budynek CNMiKnO
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2015

  W ramach projektu „Inżynier Przyszłości” powstał nowy budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość zintegrowany w jedną całość z Centrum Nanotechnologii B. To kolejny element nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej zbudowany w oparciu o najnowsze technologie ICT i wyposażony w nowoczesne narzędzia modelowania matematycznego i wizualizacji danych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Subcritical bifurcation of free elastic shell of biological cluster

  In this paper we will investigate symmetry-breaking bifurcation of equilibrium forms of biological cluster. A biological cluster is a two-dimensional analogue of a gas balloon. The cluster boundary is connected with its kernel by elastic links. The inside part is filled with compressed gas or fluid. Equilibrium forms of biological cluster can be found as solutions of a certain second order ordinary functional-differential equation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologia w nauczaniu matematyki
  Publikacja

  Technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głębokie zmiany społeczne. Ma to istotny wpływ również na edukację. Zmienia się dydaktyka matematyki oraz metodyka nauczania w tym zakresie. Inne umiejętności stają się istotne dla maturzystów poszukujących dalszych ścieżek rozwoju oraz tych, którzy chcą przygotować się do zajęcia dobrej pozycji na rynku pracy. Zmienia się również rola nauczyciela w procesie kształcenia. Technologia...

 • Wskaźniki jakości kształcenia wynikające z realizacji strategii Politechniki Gdańskiej
  Publikacja

  W roku akademickim 2013/2014 w ramach prac Uczelnianej Komisji Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia przeprowadzona została analiza słabych i mocnych stron wydziałów i centrów w obszarach związanych z różnymi aspektami kształcenia. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono przede wszystkim brak korelacji pomiędzy słabymi stronami uczelni, wskazanymi w opracowaniu „Podstawowe cele i zadania strategiczne rozwoju Politechniki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wspomaganie zajęć dydaktycznych z matematyki na kierunkach technicznych kursem e-Learningowym"

  W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie wspomagania przedmiotu matematyka na pierwszym roku studiów inżynierskich kursem e-learningowym. Wykonano analizę wyników testów przeprowadzonych podczas e-zajęć. Przedstawiono również wyniki ankiet ewaluacyjnych obrazujących stosunek studentów do wprowadzania kształcenia matematyki z wykorzystaniem blended learning.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
Rok 2013
 • Assessment of student language skills in an e-learning environment
  Publikacja

  This article presents the role of various assessment structures that can be used in a VLE. e-Learning language courses offer tutors a wide range of traditional and computer-generated formative and summative assessment procedures and tools. They help to evaluate each student’s progress, monitor their activities and provide varied support, which comes from the tutor, the course structure and materials as well as other participants....

 • Determination of time delay between ventricles contraction using impedance measurements

  The paper presents a novel approach to assessment of ventricular dyssynchrony basing on multichannel electrical impedance measurements. Using a proper placement of electrodes, the sensitivity approach allows estimating time difference between chambers contraction from over determined nonlinear system of equations. The theoretical considerations which include Finite Element Method simulations were verified using measurements on...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Electrohydrodynamic flow patterns and collection efficiency in narrow wire-cylinder type electrostatic precipitator
  Publikacja

  - JOURNAL OF ELECTROSTATICS - Rok 2013

  Recently, narrow electrostatic precipitators (ESPs) have become a subject of interest because of their possible application for the cleaning of the exhaust gases emitted by diesel engines. Diesel engines emit fine particles, which are harmful to human and animal health. There are several methods for decrease particulate emission from a diesel engines, but up to now, these methods are not enough effective or very expensive. Therefore,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • eMocje związane z eNauczaniem
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2013

  Ludzie od najdawniejszych czasów mieli określone prawa i zwyczaje, oparte na właściwych im systemach wierzeń i wartości, według których starali się żyć. Żaden, nawet najbardziej złożony, system wartości nie jest jednak stały. System widzenia świata, podstawowych wartości, struktur społecznych i politycznych ulega cyklicznie głębokim przemianom. Wielu badaczy twierdzi, że wystarczy upływ pięćdziesięciu lat, aby przeorganizować...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • eNauczanie – wykorzystajmy potencjał, jaki niesie za sobą technologia
  Publikacja

  Popyt na zaawansowaną edukację jest ogromny – dotyczy to nie tylko młodych ludzi, ale również dorosłych szukających ścieżek dalszego kształcenia lub budowania nowych dróg swojej kariery zawodowej. Uczelnie wyższe są pod ogromną presją finansową – chcą pogodzić kształcenie egalitarne z elitarnym. Z formalnej edukacji na poziomie wyższym obecnie korzysta znaczna liczba odbiorców, o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Instytucje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Estimation of a smoothness parameter by spline wavelets

  We consider the smoothness parameter s*(f) of a function f∈L2(R) in terms of Besov spaces. The existing results on estimation of smoothness [K. Dziedziul, M. Kucharska and B. Wolnik, J. Nonparametric Statist. 23 (2011)] employ the Haar basis and are limited to the case 0

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Flesz : teoria z matematyki poziom podstawowy
  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka obejmuje zakresem teorię matematyki związaną z egzaminem maturalnym na poziomie podstawowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym