Marcin Cudny - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 46

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2021
 • A hyperelastic model for soils with stress-induced and inherent anisotropy
  Publication

  In this paper, modelling of the superposition of stress-induced and inherent anisotropy of soil small strain stiffness is8presented in the framework of hyperelasticity. A simple hyperelastic model, capable of reproducing variable stress-induced9anisotropy of stiffness, is extended by replacement of the stress invariant with mixed stress–microstructure invariant to10introduce constant inherent cross-anisotropic component. A convenient...

  Full text to download in external service

Year 2020
 • Refinement of the Hardening Soil model within the small strain range
  Publication

  - Acta Geotechnica - Year 2020

  The popularity of the elasto-plastic Hardening Soil (HS) model is based on simple parameter identification from standard testing and empirical formulas. The HS model is implemented in many commercial FE codes designed to analyse geotechnical problems. In its basic version, the stress–strain behaviour within the elastic range is subject to the hypoelastic power law, which assures the barotropy of the elastic stiffness. However,...

  Full text available to download

Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
Year 2015
Year 2013
 • Pylon foundation of a cable stayed bridge at the motorway ring road of Wrocław

  The largest bridge of the motorway ring road of Wroclaw is a cable stayed bridge over the Odra river near Rędzin. Due to hydrogeological conditions of the ground it was not convenient to use standard bored piles of high length. Instead shorter piles were applied with additional improvement by cement injections at the pile toes. This decision was possible by extending ground investigation program and application of numerical modeling...

  Full text available to download

 • Some aspects of the constitutive modelling of natural fine grained soils
  Publication

  - Year 2013

  The monograph deals with selected problems of the constitutive modelling of natural fine grained soils commonly known as clays. The main idea is not to propose a unified model which is capable of describing all known features of mechanical behaviour of fine grained soils. Instead, separate models are proposed describing the mechanical behaviour of heavily overconsolidated, lightly overconsolidated and normally consolidated clays....

  Full text to download in external service

Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2008
 • On FE modelling of fully saturated soils
  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono podstawy modelowania gruntów nasyconych w ramach metody elementów skończonych. Przedstawiono szczegółowo podstawowe równania różniczkowe problemu oraz ich słabą formę potrzebną w dyskretyzacji w metodzie elementów skończonych. Porównano dwie podstawowe metody formułowania elementów skończonych: uproszczoną u-p oraz pełną u-p-w. Omówiono podstawowe różnice i ograniczenia metody uproszczonej. Artykuł w swej rozszerzonej...

  Full text to download in external service

 • The improvement of axial bearing capacity of open-end pipe piles
  Publication

  - Year 2008

  Zaproponowano sposób zwiększania nośności osiowej pali rurowych z otwartym dnem za pomocą wewnętrznych pierścieni. Przedstawiono wyniki badań w skali naturalnej i badań modelowych. Przeprowadzono analizę teoretyczną zjawiska metodą analityczną i numeryczną. Badania i analizy potwierdziły skuteczność proponowanego rozwiązania technicznego.

 • Wymiarowanie glębokowodnych wylotów kanalizacyjnych.
  Publication

  W kompletny sposób opisano zasady wymiarowania wylotów kanalizacyjnych, usytuowanych nad odbiornikami o znacznych rozmiarach. Przedstawiono aspekty hydrauliczne, ekologiczne, oceanologiczne oraz konstrukcyjne. Popelniane w czasie projektowania bledy omówiono na konkretnym przykladzie technicznym.

Year 2007
Year 2006
Year 2005
Year 2004
 • On the modelling of anisotropy and destructuration of soft clays within the multi-laminate framework.
  Publication

  - Year 2004

  Zaproponowano nowy model konstytutywny dla słabonośnych gruntów drobnoziarnistych, w którym anizotropię cech wytrzymałościowych połączono ze zmianami struktury szkieletu gruntowego. Model ten został sformułowany w ramach tzw. modeli wielopłaszczyznowych (multi-laminate) bazujących na teorii sprężysto-plastyczności. Przedstawiono praktyczne zastosowanie modelu do obliczeń nasypu drogowego na podłożu słabonośnym metodą elementów...

 • Two approaches to model the behaviour of soft natural clays under principal stress axes rotation.
  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono porównanie dwóch podstawowych metod modelowania konstytutywnego pozwalających na symulację odkształcenia przy obrocie składowych głównych naprężenia. Dotyczy to zastosowania wzmocnienia kinematycznego oraz modelu wielopłaszczyznowego (multi-laminate). Wyniki symulacji porównano z wynikami badań laboratoryjnym w cylindrycznym aparacie skrętnym na próbkach w kształcie wydrążonego walca.

Year 2003

seen 791 times