Mariusz Wyroślak - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 42

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2023
Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
Year 2015
 • Awaryjny stan brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze

  W artykule opisano aktualny stan brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze, ze szczególnym uwzględnieniem procesów geodynamicznych oraz wpływu budowy geologicznej podłoża gruntowego na prędkość abrazji klifu. Opisano przyczyny występowania awarii na brzegu w Jastrzębiej Górze oraz szczegóły umocnienia brzegu w rejonie ośrodka wypoczynkowego „Bałtyk”. W podsumowaniu autorzy wskazują kierunek postępowania w celu zapobieżenia propagacji...

  Full text to download in external service

 • Dynamic soil improvement by hybrid technologies
  Publication

  - Year 2015

  Hybrid method of subsoil improvement for road embankment foundation is described. This method is composed of two wellknown methods: dynamic replacement (DR) and microblasting (DDC) one (Deep Dynamic Compaction). The method was used for both the strengthening of the fully saturated organic subsoil as well as for acceleration of the consolidation of the organic layers. The practice ensures the expected results. A proper example on...

 • Przebudowa infrastruktury podziemnej - studium przypadku
  Publication

  Artykuł porusza problematykę właściwego projektowania i wykonawstwa robót podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy odkształceniami ośrodka gruntowego, a elementami istniejącej infrastruktury. Omówiono przypadek awarii z roku 2013, która miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Wałowej i Rybaki Górne w Gdańsku, do której doszło w czasie prowadzenia robót mikrotunelingowych. Przedstawiono wybrane szczegóły związane...

  Full text to download in external service

 • Wały przeciwpowodziowe z odpadów
  Publication

  Ostatnie lata udowodniły szeroką przydatność kompozytów gruntowych na bazie tzw. mieszanek hybrydowych w geoinżynierii. Popioły z energetyki samodzielnie i w połączeniu z piaskami z rzecznego urobku czerpalnego stanowią materiał budowlany (grunt) skutecznie wykorzystywany w budowie nasypów dróg, np. doprowadzających do mostów.

 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Zbigniewie Sikorze (1954-2015)

  Wspomnienie.

  Full text available to download

Year 2014
 • Усиление слабых грунтов оснований дорожных сооружений
  Publication

  - Year 2014

  Вопрос усиления грунтов оснований имеет особую значимость в дорожном строительстве, поскольку стабильное земляное полотно является одним из основных гарантов безопасности движения транспортных средств, а также долговечности и сохранности дорожной одежды или верхнего строения железнодорожного пути. На сегодняшний день существует ряд технологий, позволяющих выполнить стабилизацию слабых грунтов оснований. Сопоставление результатов...

  Full text to download in external service

Year 2012
Year 2010
 • Wzmacnianie gruntów słabonośnych pod nasypem drogowym
  Publication

  Niniejszy artykuł traktuje o połączeniu dwóch technologii wzmacniania podłoża gruntowego, które w znakomity sposób dopełniły się wzajemnie, dając nowy wymiar spojrzeniu na dynamiczne metody wzmacniania podłoża gruntowego. Zrealizowana inwestycja wykazała w praktyce oczekiwane rezultaty, stając sie ostatecznym kryterium oceny poprawności połączenia technologii.

 • Wzmacnianie gruntów słabonośnych techniką łączenia efektywnych technologii
  Publication

  - Year 2010

  W artykule opisano połączenie w praktyce dwóch technologii wzmacniania podłoża gruntowego, które w znakomity sposób dopełniły się wzajemnie, dając nowy wymiar spojrzeniu na dynamiczne metody wzmacniania podłoża gruntowego. Zrealizowana inwestycja wykazała oczekiwane rezultaty, stając się ostatecznym kryterium oceny poprawności połączenia technologii.

Year 2009
Year 2003
Year 2002

seen 1408 times