Department of Urban Architecture and Waterscapes - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Department of Urban Architecture and Waterscapes

Filters

total: 77

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2023
Year 2021
 • Designing with Green and Blue – Climate Adaption Proposals for Lowland Areas of Gdańsk
  Publication
  • L. Nyka
  • R. Simões
  • P. R. Garcia
  • J. Rayss

  - Year 2021

  The paper gives insight into issues explored within the framework of the SOS Climate Waterfront workshop that took place in Gdańsk in June 2019. The aim of the study was to propose solutions that will decrease the number of flooding events and span the gap between flood prevention strategies and the provision of other benefits such as ecological, urban, cultural and social. Historical cartography enquiries and research by the design...

  Full text to download in external service

Year 2018
Year 2017
 • Architectural expression in designing museums as places of remembrance
  Publication

  - Przestrzeń i Forma - Year 2017

  Museums commemorating tragic historic events require the application of particular means of architectural expression. Both the form of the building, the interior design, lighting and materials and its surroundings became a part of the exhibition. In this article the narrative role of architectural components is discussed based on three museums located in different cultural and geographical areas. These are: the Nanjing Massacre...

  Full text available to download

 • City and Urbanity in the Social Discourse

  The aim of our article is an attempt to present the concept of urbanity that has been shaped throughout centuries along with the development of European civilisation and now entered a new phase of social production of space based on cultural dimensions. The future of the majority of World’s population is connected currently with the urban life with the assumption that qualitative characteristics of life in the 21st century define...

  Full text to download in external service

 • Concept of 'Good Urban Governance' and Its Application in Sustainable Urban Planning

  Contemporary urban theory and practice in the post-industrial era is increasingly often turning towards an approach based on sustainable development. That concept bearing the traits of a paradigm has grown on the ground of broad quest for an alternative to the existing development model of the industrial civilisation. It has gained wide social acceptance and is the basis for many development and environmental programmes at the...

  Full text to download in external service

 • Integrating environmental issues with the practice of urban planning
  Publication

  Environmental protection of urban areas has become a common concern among academics, policy makers and urban planners. Therefore, environmental issues are often underlined and incorporated into many strategies for urban development. In the article a discussion about the development of the concept of sustainable development in the context of urban planning and international policies is presented, followed by a review of planning...

  Full text available to download

Year 2016
Year 2015
 • Architektura Parametryczna/ Parametric Architecture

  Pierwsze systemy CAD przeniosły tradycyjne sposoby projektowania do przestrzeni wirtualnej. Modelowanie algorytmiczne z kolei pozwoliło na wykonywanie powtarzających się zadań w sposób zautomatyzowany, a praca z wykorzystaniem tych narzędzi wymaga wypracowania nowego podejścia.

 • Blok operacyjny
  Publication

  Centralnym punktem każdego współczesnego szpitala jest jego blok operacyjny. Rozwój technologii medycznej prowadzi do zmniejszenia roli hospitalizacji na rzecz diagnostyki i funkcji zabiegowych. Oddziały łóżkowe stają się działami krótkotrwałego pobytu pacjentów, podstawowe funkcje medyczne przejmują zespoły diagnostyczne i zabiegowe. Postępujący rozwój techniki i technologii medycznej bezpośrednio wpływa na coraz bardziej rozbudowaną...

 • Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej
  Publication

  Placówki użyteczności publicznej prowadzące działalność medyczną w zakresie usług leczniczych i diagnostycznych są obiektami, których architektura kreowana jest pod silnym wpływem wymagań higieniczno sanitarnych oraz wytycznych technologii wynikającej z charakteru świadczonych usług. Ergonomia pełni tu bardzo istotną rolę, ponieważ wspiera technologie medyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom- pacjentom i personelowi medycznemu.Artykuł...

 • Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa w architekturze
  Publication

  Jednym z podstawowych zadań architektury jako sztuki organizacji przestrzeni jest zapewnienie bezpieczeństwa człowiekowi w jego środowisku zamieszkania, pracy i wypoczynku. Planowanie budynków związane jest odpowiedzialnością za przyszłe, prawidłowe ich użytkowanie. W procesie projektowym należy przewidzieć wszystkie możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić w wyniku eksploatacji. W tym wypadku istotna jest najszersza ocena zagrożeń,...

 • Modernization and adaptation of historical interiors
  Publication

  Modernization of the historical building's interior entails the need to take many decisions, often conflicting. Operational requirements, protection of the architectural heritage, fire-safety recommendations, construction regulations, all these aspects involve a whole set of problems that require a rational solution, respecting ambient architectural and historical value, as well as the needs arising from the planned transformation....

 • Problemy modernizacji szpitali
  Publication

  Stale dokonujący się rozwój technologii medycznych oraz postęp w możliwościach leczniczych w sposób zasadniczy wpływa na kształt szpitala. W obecnie realizowanych szpitalach maleje powierzchnia działów pielęgnacji chorych, natomiast zwiększa się powierzchnia działów diagnostyczno-zabiegowych. Skraca się średni czas pobytu pacjenta w szpitalu. Szpital staje się sprawną „maszyną” do diagnozowania, a następnie leczenia pacjenta w...

 • Re-use of historic wooden verandas in Sopot, Poland
  Publication

  Sopot is the best-known seaside resort in Poland. The city is unique with regard not only to its location and natural values, but also its interesting architecture, which dates back to the end of the 19th and the beginning of the 20th century. Wooden verandas are one of the characteristic features of Sopot architecture. Their origin is associated with the Swiss style, which was fashionable at the turn of the 20th century and quite...

 • Szpital -- forma i funkcja
  Publication

  Forma architektoniczna obiektów służby zdrowia, zwłaszcza szpitali, zdeterminowana jest funkcją. Powiązania między działami szpitala, technologia medyczna, wyposażenie techniczne i instalacyjne, konstrukcja budynku wynikają bezpośrednio z przyjętego układu funkcjonalnego i w znaczący sposób wpływają na rozwiązania formalne i estetyczne. Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania szpitala jest układ komunikacji wewnętrznej,...

 • SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH = VISUAL ARTS IN MEDICAL FACILITIES
  Publication

  Współczesna architektura obiektów służby zdrowia podlega dynamicznym przeobrażeniom formalnym wynikającym zarówno z rozwoju technologii medycznych, zmian zachodzących w podejściu wobec pacjenta. Narastający w naukach medycznych kierunek holistyczny ustawia pacjenta jako użytkownika w trzech wymiarach: biologicznym, społecznym i psychologicznym. Stąd pojawiające się w procesie projektowym dotyczącym szpitali czy przychodni nowe...

 • Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze- Medical technology in healthcare facilities
  Publication

  Architektura budynków szpitalnych kreowana jest pod silnym wpływem wymagań sanitarno-higienicznych oraz wytycznych wynikających z charakteru świadczonych usług medycznych. Naczelną rolę odgrywa tu technologia medyczna, która jest zasobem wiedzy, procesów organizacyjnych i środków fizycznych uczestniczących w realizacji zdefiniowanych świadczeń zdrowotnych. Istotnym elementem takiej kreacji architektonicznej jest szereg procesów...

Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2008