Rozwój systemów Informatycznych CUI - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Rozwój systemów Informatycznych CUI

Filters

total: 8

 • Category
 • Year
 • Options

clear all filters disabled

Catalog Publications

Year 2017
Year 2016
Year 2012
 • A Developer's View of Application Servers Interoperability
  Publication

  The paper describes analysis of application servers interoperability that considers both the available level of integration and the required level of development complexity. Development complexity ranges from simple GUI operations to changes of undocumented features in configuration files. We verify if an integration can be established on a given level of development complexity, rather than verify if it is objectively feasible....

 • Uczelniane eBiuro jako usługa
  Publication

  - Year 2012

  Artykuł jest wprowadzeniem w tematykę rozwijanych na Politechnice Gdańskiej usług projektu eBiuro, mającego usprawnić działanie administracji Uczelni. Szczególny nacisk położono na kwestieinterakcji z innymi działającymi już w środowisku systemami oraz na zaplanowanie integracji z usługami nowo powstającymi w ramach równoległego projektu eUczelnia. Artykuł powstał m.in. na podstawieopracowania przygotowanego przez autora dla Centrum...

Year 2010
Year 2009
Year 2005
 • Wspomaganie wyboru prezentu wiedzą z bazy przypadków
  Publication

  Przestawiono koncepcję internetowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji wyboru prezentów okolicznościowych. Scharakteryzowano podstawowe założenia funkcjonalne oraz wyspecyfikowano główne wymagania techniczne dla tego typu systemu. Przeanalizowano możliwości wykorzystania bazy przypadków dla lepszego dopasowania efektywności wyboru. Zaprezentowano podstawy teoretyczne wykorzystania bazy przypadków, opracowano projekt zakładanego...

Year 2004
 • Wybieranie prezentu na podstawie wnioskowania z bazy przypadków.
  Publication

  Przedstawiono koncepcję i poszczególne kroki projektowania systemu informatycznego doradzającego użytkownikowi wybranie odpowiedniego prezentu okolicznościowego. Na tle rozważań o efektywności komputerowych systemów doradczych zostało uzasadnione przyjęcie metodologii wnioskowania z bazy przypadków (CBR) jako podstawowej koncepcji systemu. Następnie omówiono strukturę bazy przypadków i cykl wnioskowania w tego typu systemach. Pracę...