Aleksander Nowak - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 34

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2019
2018
 • Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
  Publikacja
  • M. Banaszak
  • A. Felski
  • A. Grządziel
  • A. Nowak
  • M. Wąż
  • K. Zwolak

  - 2018

  Publikacja jest efektem prac prowadzonych w ramach dwóch projektów badawczych. Pierwszy z nich dotyczył możliwości realizacji poszukiwań obiektów mino-podobnych na dnie basenu portowego w pobliżu nabrzeża pod warunkiem zastosowania specjalnych rozwiązań, zarówno jeżeli chodzi o metody pomiarowe, jak i metody opracowania wyników; drugi zaś badał propozycje optymalnych technologii pomiarowych zasad postępowania będących funkcją rodzaju...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2017
 • Dynamic GNSS Mission Planning Using DTM for Precise Navigation of Autonomous Vehicles
  Publikacja

  Nowadays, the most widely used method for estimating location of autonomous vehicles in real time is the use of Global Navigation Satellite Systems (GNSS). However, positioning in urban environments using GNSS is hampered by poor satellite geometry due to signal obstruction created by both man-made and natural features of the urban environment. The presence of obstacles is the reason for the decreased number of observed satellites...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2016
 • The Positioning Accuracy of BAUV Using Fusion of Data from USBL System and Movement Parameters Measurements
  Publikacja

  - SENSORS - 2016

  The article presents a study of the accuracy of estimating the position coordinates of BAUV (Biomimetic Autonomous Underwater Vehicle) by the extended Kalman filter (EKF) method. The fusion of movement parameters measurements and position coordinates fixes was applied. The movement parameters measurements are carried out by on-board navigation devices, while the position coordinates fixes are done by the USBL (Ultra Short Base...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2015
 • Has EGNOS its own place in maritime navigation?
  Publikacja

  - 2015

  GNSS (in fact it usually means GPS) is at the moment the fundamental means of positioning for any variants of navigation. However some attributes of it can be not sufficient for every users or in some tasks, so there are any cases when this system needs support. From the mariner point of view pure GPS properties perfectly fulfils expectations of sailors at the open sea, however there are lot of cases, when accuracy of the system...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The Proposal to “Snapshot” Raim Method for Gnss Vessel Receivers Working in Poor Space Segment Geometry
  Publikacja

  Nowadays, we can observe an increase in research on the use of small unmanned autonomous vessel (SUAV) to patrol and guiding critical areas including harbours. The proposal to “snapshot” RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) method for GNSS receivers mounted on SUAV operating in poor space segment geometry is presented in the paper. Existing “snapshot” RAIM methods and algorithms which are used in practical applications...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2014
2013
 • Ciągłe Pomiary Satelitarne układu linii tramwajowych w Gdańsku

  W pracy przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania dwusystemowych fazowych odbiorników GNSS (GPS/Glonass) dla realizacji pomiaru inwentaryzacyjnego linii tramwajowych. Opisano przebieg pomiarów przeprowadzonych na terenie Gdańska i uzyskane wyniki. Wykazano, że dla obszarów miejskich zastosowanie rozwiązań GNSS w oparciu o lokalną stację referencyjną może być alternatywnym podejściem względem pomiarów opartych o sieć ASG-EUPOS...

 • Ciągłe Pomiary Satelitarne układu linii tramwajowych w Gdańsku

  W pracy przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania dwusystemowych fazowych odbiorników GNSS (GPS/Glonass) dla realizacji pomiaru inwentaryzacyjnego linii tramwajowych. Opisano przebieg pomiarów przeprowadzonych na terenie Gdańska i uzyskane wyniki. Wykazano, że dla obszarów miejskich zastosowanie rozwiązań GNSS w oparciu o lokalną stację referencyjną może być alternatywnym podejściem względem pomiarów opartych o sieć ASG-EUPOS...

 • ON EGNOS MONITORING IN LOCAL CONDITIONS

  Any SBAS system should deliver to the user corrections to pseudoranges as well as information about the system integrity. In theory, as soon as the system is permanently monitored by RIMS stations, it is impossible to deliver the fault information to the user. However many observations shows that accuracy of EGNOS service in the same time are different in different places, which shows the influence of local conditions on them....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2012
2011
 • Accuracy and Availability of EGNOS - Results of Observations
  Publikacja

  According to SBAS concept the user should receive timely the correct information about the system integrity and corrections to the pseudoranges measurements, which leads to better accuracyof coordinates. In theory the whole system is permanently monitored by RIMS stations, so it is impossible to deliver the faulty information to the user. The quality of the system is guaranteed inside the border of the system coverage however in...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Application of the Polish Active Geodetic Network for railway track determination

  Jednym z głównych problemów wyznaczania przebiegu trasy kolejowej jest konieczność realizacji pomiarów geodezyjnych w lokalnym układzie współrzędnych, który znacząco wpływa na dokładność wyznaczeń pozycji w przypadku pomiarów realizowanych na długich (kilku dziesięcio kilometrowych) odcinkach trasy. Z tego względu pomiary realizuje się sekcyjnie, co skutkuje istotnymi z punktu widzenia dokładności dodatkowymi błędami. W roku 2004...

 • Możliwości wykorzystania odbiorników GNSS do określenia orientacji przestrzennej pojazdu UGV
  Publikacja

  - 2011

  W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki eksperymentu, dotyczące możliwości wykorzystania odbiorników GNSS do określenia orientacji przestrzennej autonomicznego pojazdu typu UGV. W drodze przeprowadzonych pomiarów oceniono dokładność metod wykorzystujących odbiorniki GPS, LADGPS oraz WADGPS. Wyniki pomiarów i ich analizę zaprezentowano w tekście publikacji.

 • Możliwości wykorzystania sieci ASG-EUPOS do walidacji okrętowych urządzeń nawigacyjnych
  Publikacja

  - 2011

  W artykule przedstawiono wyniki analiz możliwości wykorzystania serwisów czasu rzeczywistego sieci ASG-EUPOS do walidacji wybranych urządzeń nawigacyjnych. Rozważania teoretyczne uzupełniono pomiarami wykonanymi na jednostce pływającej, manewrującej na Zatoce Gdańskiej. Rejestrowano wskazania odbiorników pracujących w sieci ASG-EUPOS oraz odbiorników systemu GPS wykorzystujących korekty różnicowe. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych...

 • Problemy pozycjonowania satelitarnego w aglomeracjach miejskich
  Publikacja

  - Logistyka - 2011

  W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki eksperymentów, których celem było zasygnalizowanie pewnych problemów związanych z zastosowaniem GNSS (z ang.: Global Navigation Satellite Systems - Globalne Satelitarne Systemy Nawigacyjne) w aglomeracjach miejskich. W pierwszej części artykułu przedstawiono rozważania dotyczące potencjalnych problemów związanych z wyznaczaniem współrzędnych pozycji w środowisku występowania...

 • Symulacje numeryczne wpływu przeszkód terenowych na dokładność wyznaczeń GNSS
  Publikacja

  - Logistyka - 2011

  W artykule przedstawiono przykładowe wyniki symulacji wspływu przeszkód terenowych na dokładność wyznaczeń GNSS (z ang.: Global Navigation Satellite Systems). Opisano założenia do symulacji, model przeszkód terenowych oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych badań. Symulacje przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania.

 • Wpływ kąta odcięcia horyzontu na dokładność wyznaczeń GPS
  Publikacja

  - Logistyka - 2011

  W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentu, którego celem było zbadanie wpływu kąta odcięcia horyzontu (kąta maski) na dokładność wyznaczeń GPS. Zagadnienie to było już poruszane na łamach publikacji dotyczących nawigacji satelitarnej, jednak coraz to dokładniejsze modele jonosfery i troposfery usprawiedliwiają, zdaniem autora, prowadzenie okresowych badań w tym zakresie. Kąt maski jest wprowadzany przez operatora odbiornika...

2009

wyświetlono 516 razy