Anna Grabowska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 43

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2006
 • E-learning course "International comparative studies on SMEs"
  Publikacja

  - Rok 2006

  Projekt Leonardo da Vinci "International comparative studies and course development on SMEs" został zainspirowany poprzednim projektem LdV "A European Diploma in SME Management". Bazując na poprzednich doświadczeniach projektowych zaproponowano opracowanie struktur dla opisania narodowych systemów małych i średnich przedsiębiorstw (ang. SME Small Media Enterprises) przy wykorzystaniu dostępnych krajowych danych. Udowodniono, że...

 • Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono projekty realizowane przez Politechnikę Gdańską w latach 2000-2006, które wspierały (wspierają) wdrażanie technologii internetowych w kształceniu osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego nauczycieli. Pokazano przykłady wdrożeń elementów e-edukacji i kształcenia komplementarnego, wśród których należy wymienić: studia podyplomowe dla nauczycieli (2000-2003), projekt "Meeting of...

Rok 2005
 • Developing ICT-rich lifelong learning opportunities trough EU-projects.
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje doświadczenia Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej od 1997 roku we wdrażaniu kształcenia na odległość. Głównym zadaniem CEN PG jest tworzenie dostępu do materiałów, skryptów, kursów i środowiska internetowego w sieciach LAN i WAN. Udostępniane moduły kursowe zostały opracowane głównie w międzynarodowych zespołach projektowych w wyniku realizowanych unijnych programów Leonardo da Vinci, Socrates...

 • Dissemination.
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje doświadczenia związane z realizacją projektu Leonardo da Vinci EMDEL European Model for Distance Education (2001-2005), w szczególności z działaniami dotyczącymi etapu partnerskiej wymiany kursów (sub-project "Exchange of products") oraz rozpowszechniania wyników projektu ("Dissemination").

 • DOROTKA, czyli Doskonalenie Organizacji, ROzwoju oraz Tworzenia Kursów Akademickich przez Internet.
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano dedykowaną platformę wspierającą kształcenie na odległość opracowaną i uruchomioną w ramach projektu Leonardo da Vinci TeleCAD (Teleworkers Training for CAD System Users, 1998-2001), wykorzystywaną w latach 2000-2003 do wspomagania przedmiotu Podstawy Informatyki na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono również, bazujący na wieloletnich doświadczeniach, model DOROTKA (Doskonalenie...

 • E-learning versus traditional learning - Polish case
  Publikacja

  - Rok 2005

  E-learning jest współczesnym fenomenem, który pozwala na dostęp do kształcenia i treści edukacyjnych, niezależnie od czasu i miejsca, dla każdego użytkownika. E-learnig tworzy ogromne możliwości dla uczelni akademickich, organizacji, instytucji komercyjnych i szkoleniowych, dostarczając na żądanie kształcenia i szkoleń w wirtualnym środowisku. Student może stworzyć własny plan kształcenia, dostosowując go do swojej pracy i sytuacji...

 • Komunikacja i współpraca przez Internet
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia przygotowywany do uruchomienia na Politechnice Gdańskiej kurs internetowy "Komunikacja i współpraca przez Internet". Podstawowym celem kursu jest rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności efektywnego posługiwania się narzędziami komunikacji internetowej stosowanymi w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej. Kurs będzie wykorzystywał platformę zdalnego nauczania Moodle zlokalizowaną na serwerze...

 • Kształcenie na odległość - możliwości finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedmiotem artykułu jest ukazanie, z jakich źródeł, w ramach funduszy strukturalnych możliwe jest pozyskanie koniecznych środków na realizację projektów z sektora edukacji na poziomie wyższym, w tym na kształcenie na odległość. Zaprezentowany zostanie również projekt KNOW - kształcenie na odległość wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim", który jest pierwszym tego rodzaju projektem aplikującym do funduszy...

 • Metody udostępniania materiałów multimedialnych w sieciach LAN I WAN.
  Publikacja

  Wraz z rozpowszechnianiem usług szerokopasmowych zmniejsza się ograniczenie co do objętości oferowanych materiałów edukacyjnych udostępnianych w sieciach LAN i WAN. W referacie przedstawiono możliwości wzbogacenia treści edukacyjnych dzięki wykorzystaniu technik multimedialnych. Uzupełnienie materiału edukacyjnego w postaci plików audio i wideo daje zupełnie nową jakość. Opisano jak stworzyć taki materiał, jaki sprzęt jest potrzebny...

 • Narzędzia kształcenia na odległość i ich wykorzystanie na Wydziałach Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej.
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono doświadczenia we wdrażaniu narzędzi kształcenia na odległość na Wydziałach Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej. Zaprezentowano tworzenie zasobów edukacyjnych (wykłady, ćwiczenia, testy) oraz wspomaganie zajęć z przedmiotu Podstawy Informatyki przy pomocy darmowej platformy internetowej Moodle. Kształcenie na odległość, internetowa platforma Moodle

 • Open source learning management systems at civil engineering and environmental department: TeleCAD and Moodle.
  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale zaprezentowano dwa systemy zarządzania kształceniem, służące do przygotowania i prowadzenia e-kursów. Pierwszy z nich TeleCAD został opracowany w ramach projektu Leonardo da Vinci (1998-2001). Ostanie użycie systemu miało miejsce w roku akademickim 2003/2004 i był on wykorzystany w projekcie CURE (V Program Ramowy, 2003-2006). W roku 2003 dzięki wsparciu projektu Leonardo da Vinci EMDEL (2001-2005) Centrum Edukacji...

 • Open source solution LMS for supporting e-learning/blended learning engineers
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano darmowe systemy zarządzania kształceniem na odległość wspomagające e-learningowe/mieszane nauczanie inżynierów. Pierwszy system TeleCAD został opracowany w ramach projektu Leonardo da Vinci (1998-2001). System TeleCAD był propozycją w projekcie V Ramowy CURE (2003-2006). W roku 2003 dzięki projektowi Leonardo da Vinci EMDEL (2001-2005) Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej wybrało system...

 • Porównanie systemu Ilias i Moodle - przypadek użycia.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono koncepcję darmowych systemów LMS (ang. Learning Management System) jako narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć metodą tradycyjną F2F (ang. Face to Face). Omówiono eksperyment zrealizowany przez dwie uczelnie trójmiejskie: Akademię Morską w Gdyni i Politechnikę Gdańską. Celem eksperymentu było porównanie systemu Ilias (wersja 2.4.4) z systemem Moodle (wersja 1.2). Na wstępie uzgodnione zostały zasady...

 • Projekt Leonardo da Vinci EMDEL (European Model for Distance Education and Learning) - otwarte szkolenia online.
  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie zaprezentowano główne zadania oraz ofertę szkoleniową Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej (CEN PG) w kontekście realizowanych projektów Unii Europejskiej. Przedstawiono projekt Leonardo da Vinci EMDEL - European Model for Distance Education and learning - realizowany przez CEN PG w latach 2001-2005 oraz opisano doświadczenia w zakresie adaptacji i lokalizacji opracowanych przez partnerów projektu...

 • Projekt Leonardo da Vinci ''Wirtualne kursy zawodowego języka angielskiego oraz system ich ewaluacji VENOCES''.
  Publikacja

  - Rok 2005

  Project VENOCES ma na celu podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej przez stworzenie wirtualnych kursów językowych w dziedzinach istotnych dla wszystkich partnerów stosując nowoczesne technologie multimedialne oraz innowacyjne podejście metodologiczne CLIL (ang. Content and Language Learning Approach). Niewątpliwą innowacją założoną przez twórców projektu będzie zastosowanie,...

Rok 2004
 • Dokształcanie na odległość kandydatów na studia politechniczne - model DOROTKA
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono potrzebę dokształcania kandydatów na studia politechniczne i podjęte w tym celu działania w ramach powołanego Konsorcjum Uczelni Technicznych. Zaprezentowano model z wykorzystaniem systemu LMS (ang. Learning Management System) - DOROTKA (Doskonalenie Organizacji, ROzwoju oraz Tworzenia Kursów Akademickich przez Internet), wspierający działania związane z uruchomieniem kursów wyrównawczych z matematyki i...

 • E-learning przez Internet w szkolnictwie wyższym. Doświadczenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Gdańskiej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Opisano cztery podstawowe rodzaje e-learningu, przedstawiono strukturę funkcjonalną systemów zarządzania nauczaniem na odległość i zarządzania treścią nauczania (ang. LMS, LCMS) oraz zaprezentowano doświadczenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Gdańskiej w nauczaniu na odległość.

 • Impact of technology on learning paradigms and teaching practices
  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł stara się omówić różne kwestie dotyczące wpływu technologii na proces nauczania poprzez zaprezentowanie określonych przykładów. Jest próbą sformułowania ogólnych wniosków oraz zweryfikowania kontrowersyjnych opinii.

 • Internet technology in education - offer of Gdansk University of Technology.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono ofertę szkoleń Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej oraz możliwości jej wykorzystania na Wydziale Inżynierii Lądowej w studiach doktoranckich i podyplomowych, które zostaną uruchomione w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Centra Doskonałości (projekt CURE - Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education). Zaprezentowano model nauczania...

 • Kształcenie na odległość - możliwości finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedmiotem artykułu jest ukazanie z jakich źródeł w ramach funduszy strukturalnych pozyskać konieczne środki na realizację projektów z sektora edukacji na poziomie wyższym, w tym na kształcenie na odległość. Zaprezentowano projekt KNOW - Kształcenie na odległość wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim, który jest pierwszym tego rodzaju projektem aplikującym do funduszy strukturalnych przygotowanym przez...

 • Metody ewaluacji kursów internetowych - przykłady projektów UE.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Od 1997 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej bierze udział w projektach UE, które dotyczą kształcenia na odległość. Nie wszystkie z tych projektów dają w efekcie wysokiej jakości produkty. Główna przyczyna tkwi w pomijaniu procedur jakości, które bądź w ogóle nie są brane pod uwagę, albo pojawiają się zbyt późno. W artykule zaproponowano procedury określające jakość kursów na odległość na przykładzie doświadczeń...

 • Metody udostępniania materiałów multimedialnych w sieciach LAN i WAN.
  Publikacja

  W referacie przedstawiono możliwości wzbogacania treści edukacyjnych dzięki wykorzystaniu technik multimedialnych. Uzupełnienie materiału edukacyjnego w postaci plików audio oraz wideo daje zupełnie nową jakość . Opisano jak stworzyć taki materiał, jaki jest potrzebny do realizacji oraz jak bardzo czasochłonny jest ten proces. Wnioski i spostrzeżenia zostały przedstawione na podstawie praktycznej realizacji wykładu dot. Systemu...

 • Model szkolenia "Blended learning" z wykorzystaniem platformy Oracle I-learning.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaproponowano modele organizacyjne szkoleń "blended learning", które pokazują możliwości współpracy firm prywatnych z instytucjami edukacyjnymi w dziedzinie e-learningu. W ramach wspólnego eksperymentu firm Oracle, Incenti S.A., WiedzaNet Sp. z o.o. oraz Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004 udostępniony będzie kurs dla studentów Wydziału Inzynierii Lądowej...

 • Porównanie systemu Ilias i Moodle - przypadek użycia.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania darmowych systemów LMS (ang. Learning Management System) jako narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć metodą tradycyjną F2F (ang. Face to Face). Omówiono eksperyment przeprowadzony przez dwie uczelnie trójmiejskie: Akademię Morską i Politechnikę Gdańską. Celem eksperymentu było porównanie systemu Ilias (wersja 2.4.4) z systemem Moodle (wersja 1.2).

 • Portal of Portals - MISSION (Socrates Minerva 2001-2003).
  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono koncepcję budowy portalu dla projektu Socrates Minerva MISSION. Z powodu dużej ilości partnerów biorących udział w projekcie, dużej ilości różnorodnych zadań do wykonania przez różne kraje, zaproponowano podział portalu na oddzielne części (baza danych, narzędzia, serwisy) i podpiąć tylko linki do menu na stronie głównej zlokalizowanej na serwerze CEN PG.

 • TeleCAD course online and evaluation procedure.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaprezentowano system zarządzania nauczaniem na odległość -TeleCAD (Teleworkers Training for CAD Systems Users, projekt Leonardo da Vinci 1998-2001) i jego wykorzystanie w projekcie V Ramowy CURE 2003-2005). Przedstawiono również procedurę ewaluacyjną kursów na odległość na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu Leonardo da Vinci EMDEL (European Model for Distance Education and Learning, 2001-2004).

 • Using open source LMS Moodle in postgraduate studies at Gdansk University of Technology.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaprezentowano doświadczenia Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej na polu wdrażania systemów zarządzania nauczaniem na odległość w edukacji i korzystania z oprogramowania z otwartym kodem źródłowym (ang. open source) na przykładzie projektów Leonardo da Vinci EMDEL i V Ramowy CURE.

 • WebCT - platforma i tłumaczenie.
  Publikacja

  W artykule przedstawiono doświadczenia Centrum Edukacji Niestacjonarnej i Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów Politechniki Gdańskiej DEC@TUG w tłumaczeniu i implementacji platform LMS (ang. Learning Management System). Krótko scharakteryzowano funkcjonalność platform BSCW I Moodle, których interfejsy zostały przetłumaczone przez członków Koła DEC@TUG w latach 2000-2003. Opisano główne funkcje platformy WebCT, takie jak...

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 677 razy