Jan Cudzik - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 27

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
 • Nowe technologie w procesie projektowania architektonicznego
  Publikacja

  Projektowanie architektoniczne zmienia się wraz z wprowadzaniem nowych technologii. Zmiany, które są wynikiem cyfrowej rewolucji z końca XX wieku przyczyniły się do zmiany metod stosowanych w projektowaniu, ale nie sposobu myślenia o projektach i ich etapach. Można stwierdzić, że tradycyjna deska kreślarska została zastąpiona cyfrową. Jednak dziś w związku ze wzrostem skomplikowania procesów projektowych, ich wielowarstwowości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • TECHNOLOGY OF CREATING AND USAGE OF PROECOLOGICAL BLOCK EMPTYSEED
  Publikacja

  Nowadays, finding natural substitutes for mass-produced materials is one of the main tasks faced by scientists and designers. There is an increasing emphasis on the theme of ecology and the need for sustainability. Variants and methods are sought which will create environmentally friendly materials in a fast, relatively inexpensive and ecological way. The aim of this paper is to present different proposals of natural building materials...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
Rok 2019
 • CHANGES TAKING PLACE IN THE KINETIC ARCHITECTURE OVER THE 20TH AND 21ST CENTURIES
  Publikacja

  Kinematics has accompanied architecture from its beginning and is strongly associated with its evolution. Over the centuries, it has changed form and function. However, its rank grew at the beginning of the 20th century. Along with the widespread change of the design method in the early 90s of the twentieth century, its forms have become more complex. The study showed that with the development of design techniques, this time should be...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Parametric design in architectural education

  Educators dealing with architectural education must anticipate the changes in the discipline and act to prepare students to face the challenges of the future. Therefore, it is necessary to provide them with state-of-the-art knowledge and relevant skills. To achieve that for new design techniques requires education. One new technique is parametric design, which has become one of the commonly used tools in architectural design practice....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Robotics in architectural education

  Robotics rapidly is becoming an important part of architectural design at all stages, from early conceptual work to construction. In this article is presented the present state of the art in the field related to architectural education, from computer numerical control (CNC) milling tools, through drones to multi-axis robotic arms. Professionals involved in modern design techniques often use them to create precise, complex forms...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
 • Artificial Intelligence Aided Architectural Design
  Publikacja

  Tools and methods used by architects always had an impact on the way building were designed. With the change in design methods and new approaches towards creation process, they became more than ever before crucial elements of the creation process. The automation of architects work has started with computational functions that were introduced to traditional computer-aided design tools. Nowadays architects tend to use specified tools...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • CONTEMPORARY APPROACH TOWARDS RESPONSIVE ARCHITECTURE
  Publikacja

  - Rok 2018

  Constantly changing environment pressures every living for a change, and response becomes a basic reaction of any living form. Change is a natural reaction that enables survivor of all the species. However, in architecture, the responsive structure did not take important role until the twentieth century. During that time many concepts and building introduced kinematics into the discipline. In the late 50 and 60 of XX century, visionary...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komputacyjne narzędzi w projektowaniu systemów zieleni miejskiej jako elementu rewitalizacji.

  Przestrzenie zielone są integralnym elementem miejskich struktur zurbanizowanych. Stanowią nie tylko miejsce wypoczynku ich użytkowników, lecz również pozytywnie wpływają na ich samopoczucie i zdrowie. Efekt działania tych przestrzeni jest tym lepszy im płynniej tworzą większe założenia – ciągi zieleni. Wprowadzanie zieleni miejskiej może i powinno stanowić jeden z podstawowych elementów rewitalizacji. Często jednak zieleń projektowana...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Społeczna odpowiedzialność architektury. Problem dyskryminacji etnicznej na przykładzie Gdańska

  Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne jest zjawiskiem pojawiającym się w całej Europie, również na terenie Gdańska. Prawie połowa respondentów ankiety przeprowadzonej w Gdańsku zauważa, że głównym powodem dyskryminacji jest odmienne pochodzenie etniczne. Na podstawie dostępnych badań autorzy przybliżają rozmiar zjawiska i jego konsekwencje w kontekście Gdańska. Aspekt historyczny oraz bieżące wydarzenia pozwalają na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
 • Reasons for Implementing Movement in Kinetic Architecture
  Publikacja

  - Rok 2017

  The paper gives insights into different forms of movement in contemporary architecture and examines them based on the reasons for their implementation. The main objective of the paper is to determine: the degree to which the complexity of kinematic architecture results from functional and spatial needs and what other motivations there are. The method adopted to investigate these questions involves theoretical studies and comparative analyses...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Utopian Kinetic Structures and Their Impact on the Contemporary Architecture

  This paper delves into relationships between twentieth century utopian concepts of movable structures and the kinematic solutions implemented in contemporary architectural projects. The reason for conducting this study is to determine the impact of early architectural conceptions on today's solutions. This paper points out close links that stem from the imagination of artists and architects working in 1960s and 70s and the solutions...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
 • Programowanie algorytmiczne w edukacji architektonicznej

  Wprowadzenie komputerów do projektowania architektonicznego uprościło projektowanie złożonych form geometrycznych. Na podstawie cyklicznych warsztatów badawczych, prowadzonych od 2011 roku na Politechnice Gdańskiej, przedstawiona została problematyka związana z zastosowaniem projektoawania algorytmicznego w architekturze. Celem warsztatów jest popularyzacja oraz sprawdzenie sprawności posługiwania się narzędziami służącymi do projektowania...

 • Ruch w architekturze
  Publikacja

  - Rok 2016

  Jakkolwiek budynek powszechnie jest uznawany za dzieło statyczne, to jednak kinematyka w architekturze nie jest zjawiskiem nowym. W pracy wykazano, że już od starożytności filozofowie formułowali takie koncepcje przestrzeni, których nie można było opisać bez odwołania się do fenomenu ruchu. Jednocześnie, już w ostatnich dekadach XIX wieku powstawały pierwsze fotograficzne zapisy ruchu. W pracy wykazano, że stały się one inspiracją...

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Kinetyka w architekturze
  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł omawia wpływ zmian w rozumieniu pojęcia przestrzeni w filozofii na rozwój myśli architektonicznej w odniesieniu do architektury kinetycznej. Która w połączeniu z projektowaniem parametrycznym oraz komputerowymi algorytmami otwiera przed nami nowe możliwości kształtowania i rozumienia przestrzeni. Architektura kinetyczna może stanowić odpowiedź na pytania, które stawia przed nami postęp cywilizacyjny, a dzięki poszerzającym...

 • Ruch w koncepcyjnej architekturze i urbanistyce XX wieku

  Artykuł opisuje, zależność pomiędzy XX wiecznymi utopijnymi koncepcjami architektonicznymi zestawionymi z współcześnie realizowanymi obiektami lub prototypami. Poprzez analizy wykorzystania ruchu w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i architektury. Ruch i dynamika od zawsze stanowiły element, który fascynował człowieka. Ruch pojawia się najpierw w rzeźbie za sprawą Marcela Duchampa, w ślad z jego dziełami idą między innymi...

wyświetlono 2590 razy