Krzysztof Czerwionka - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Projekt modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łubiana

  Praca magisterska

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Wielowariantowy projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

  Praca magisterska

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Budowa, eksploatacja, analiza techniczno-ekonomiczna.

  Praca magisterska

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Effect of organic load in Microbial Fuel Cell

  Praca magisterska

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Ocena wpływu dawkowania produktów odpadowych z produkcji alkoholu na efektywność procesu dewitryfikacji w badaniach w skali technicznej

  Praca magisterska

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Koncepcja modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Mrągowie

  Praca magisterska

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

wyświetlono 1664 razy