Wyniki wyszukiwania dla: SPEED - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SPEED

Wyniki wyszukiwania dla: SPEED

 • JOURNAL OF HIGH SPEED NETWORKS

  Czasopisma

  ISSN: 0926-6801 , eISSN: 1875-8940

 • High Speed Milling vibration surveillance with optimal spindle speed based on optimal speeds map

  The paper presents the method of the surveillance of the self-excited chatter vibration. At first, the workpiece modal parameters are estimated based on experimental data which leads to verification of computational model. Then, for selected surface points optimal spindle speeds are calculated. By considering sufficient amount of points it is possible to build a map of optimal spindle speeds. Experimental results show that this...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The spindle speed control for high speed milling vibration surveillance

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono zmodyfikowaną metodę nadzorowania drgań za pomocą sterowania optymalno-liniowego prędkością obrotową wrzeciona. Zamieszczono opis dynamiki skrawania, niestacjonarnego modelu obliczeniowego oraz metody nadzorowania drgań. Wykorzystano model modalny wirującego narzędzia, którego parametry wyznaczono zarówno metodami symulacji komputerowych, jak i - za pomocą eksperymentalnej analizy modalnej. Zamieszczono przykład...

 • The sensitiveness of the speed of pile displacement to speed variations of hammer in beating down process

  Publikacja

  In this paper there is presented dynamical system described speed of pile displacement during beating down process. Its response is determined by using Heaviside operator. There is introduced the convergence with regulator in partially ordered space. There is given an answer to the question, whetdisplacement is sensitive to hammer's speed variations.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Vibration surveillance of high speed ball end milling by the spindle speed control

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zmodyfikowaną metodę nadzorowania drgań smukłych wirujących narzedzi skrawających za pomocą sterowania optymalno-liniowego prędkością obrotową wrzeciona. Podano opis dynamiki skrawania, niestacjonarnego modelu obliczeniowego oraz zmodyfikowanej metody nadzorowania drgań. Modyfikacja polega na tym, że do symulacji procesu nadzorowania wykorzystano model modalny freza, zaś parametry tego modelu wyznaczono albo numerycznie,...

 • Speed and load torque observer application in high-speed train electric drive

  W artykule przedstawiono zastosowanie diagnostyczne obserwatorów prędkości obrotowej i momentu obciążenia w układzie napędowym z silnikiem asynchronicznym. System diagnostyczny jest dedykowany do napędu pociągu szybkiego. Celem diagnostycznym jest monitorowanie stanu czujnika prędkości obrotowej wału silnika oraz układu przeniesienia momentu trakcyjnego. Analiza sygnałów obliczanych w obserwatorach stanu pozwala na wykrycie uszkodzeń...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Acoustic journal bearing – Performance under various load and speed conditions speed conditions

  The paper presents results of experimental testing aiming at finding out what effect system of piezo-electric actuators (PZTs)attached to an aerodynamic journal bearing has on the magnitude of shaft's motion within the bearing operating at specified speed and load. The results clearly demonstrate effectiveness of PZTs in mitigating the shaft's motion thus contributing to the increased stability of the bearing. This stabilizing...

 • Speed observer of induction machine based on backstepping and sliding mode for low‐speed operation

  This paper presents a speed observer design based on backstepping and slidingmode approaches. The inputs to the observer are the stator current and thevoltage vector components. This observer structure is extended to the integra-tors. The observer stabilizing functions contain the appropriate sliding surfaceswhich result from the Lyapunov function. The rotor angular speed is obtainedfrom the non‐adaptive formula with a sliding...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • International Journal of High Speed Electronics and Systems

  Czasopisma

  ISSN: 0129-1564

 • Towards simulations and experiments of high speed milling vibration surveillance by the spindle speed control

  Publikacja

  Praca poświęcona jest nowemu podejściu do nadzorowania drgań wirujących narzędzi we współczesnych frezarkach. Przeprowadzono analizę skrawania smukłym frezem kulistym. Jako rezultat sterowania optymlano-liniowego otrzymano program chwilowych zmian prędkości obrotowej pozwalający uzyskać redukację drgań. Metodę zweryfikowano eksperymentalnie.

 • Application of speed and load torque observers in high-speed train drive for diagnostic purposes

  W artykule przedstawiono zastosowanie diagnostyczne obserwatorów prędkości obrotowej i momentu obciążenia w układzie napędowym z silnikiem asynchronicznym. System diagnostyczny jest dedykowany do napędu pociągu szybkiego. Celem diagnostycznym jest monitorowanie stanu czujnika prędkości obrotowej wału silnika oraz układu przeniesienia momentu trakcyjnego. Analiza sygnałów obliczanych w obserwatorach stanu pozwala na wykrycie uszkodzeń...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Simulation and experiments of high speed milling vibration surveillence with a use of changing spindle speed

  Publikacja

  Praca poświęcona jest nowemu podejściu do nadzorowania drgań wirujących narzędzi w nowoczesnych frezarkach. Przeprowadzono analizy dynamiczne skrawania smukłym frezem kulistym. Opisano dynamikę sterowanego układu nistacjonarnego. Jako rezultat sterowania optymalno-liniowego otrzymano program chwilowych zmian prędkości obrotowej pozwalający uzyskać redukację drgań. Metodę zweryfikowano eksperymentalnie na frezarce Alcera Gambin...

 • Chatter Vibration Surveillance by the Optimal-linear Control of Spindle Speed and Randomly Varying Spindle Speed

  Publikacja

  W artykule opisano dynamikę procesu skrawania smukłym frezem kulistym. Jako metodę nadzorowania drgań chatter zastosowano zmienną prędkość obrotową wrzeciona. Jest ona dobierna z wykorzystaniem energetycznego wskaźnika jakości co prowadzi do optymalno-liniowego sterowania prędkością obrotową. Dodatkowo zastosowano nadzorowanie drgań chatter poprzez losowo zmienną prędkość obrotową.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Critical Review on Robust Speed Control Techniques for Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) Speed Regulation

  Publikacja

  The permanent magnet synchronous motor (PMSM) is a highly efficient energy saving machine. Due to its simple structural characteristics, good heat radiation capability, and high efficiency, PMSMs are gradually replacing AC induction motors in many industrial applications. The PMSM has a nonlinear system and lies on parameters that differ over time with complex high-class dynamics. To achieve the excessive performance operation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Control design for slow speed positioning

  Publikacja

  - Rok 2013

  The problem under study is a synthesis of position and heading control system for low frequency model of surface vessel described by 3 DOF mathematical model. The recursive vectorial backstepping control design was used to keep fixed position and heading in presence of wave disturbances. The controller has been simulated on computer model of scaled supply vessel. It has been assumed that the actuators produce generalized forces...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optimisation of inland vessels' route speed.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono rezultaty badań dotyczących metody doboru prędkości i oceny zapotrzebowanej mocy napędu statków śródlądowych, przydatnej zarówno we wstępnych etapach projektowania, jak i w zarządzaniu eksploatacją taboru śródlądowego, np. przy ustalaniu harmonogramu rejsów pasażerskich statków wycieczkowych. Do rozwiązania problemu zastosowano metodę optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami, opartą na minimalizacji kosztu...

 • Creation of a map of optimal spindle speeds for a purpose of surveillance of high speed milling of flexible details

  Publikacja

  Drgania samowzbudne typu chatter często towarzyszą procesom frezowania szybkościowego. Ich skutkiem są nieodwracalne uszkodzenia powierzchni obrabianej. Mogą one również doprowadzić do intensywnego zużycia narzędzi skrawających, a nawet samej obrabiarki. W pracy przedstawiono metodę umożliwiającą tworzenie mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona. Stosowanie podczas procesu frezowania optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona...

 • Failure analysis of a high-speed induction machine driven by a SiC-inverter and operating on a common shaft with a high-speed generator

  Publikacja

  - Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability - Rok 2022

  Due to ongoing research work, a prototype test rig for testing high-speed motors/generators has been developed. Its design is quite unique as the two high- speed machines share a single shaft with no support bearings between them. A very high maximum operating speed, up to 80,000 rpm, was required. Because of the need to minimise vibration during operation at very high rotational speeds, rolling bearings were used. To eliminate...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Impact of Weather on Traffic Speed in Urban Area

  The issue of the impact of weather conditions on trip speed of vehicles has been studied for a long time and it is still the subject of many scientific researches. The impact of atmospheric conditions on the speed with which drivers drive their vehicles seems to be obvious. Good weather conditions, sunny weather with good visibility surely provokes higher speed while rainfall, wind...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Frequency characteristics of induction machine speed observers

  Publikacja

  - Rok 2008

  Właściwości napędu bezczujnikowego z silnikiem indukcyjnym zależą od struktury obserwatora prędkości. System ten wymaga starannej analizy w przypadku uszkodzenia maszyny, której celem jest odpowiedź na pytania: jak układ regulacji pracuje przy niesymetrii maszyny spowodowanej np. uszkodzeniem klatki wirnika oraz jak obserwator odtwarza pulsacje prędkości spowodowane niesymetrią maszyny. W artykule przedstawiono charakterystyki...

 • High-speed memoryless binary/residue converter

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy zaprezentowano nowy szybki konwerter z systemu binarnego do systemu resztowego dla liczb o zakresie do 60 bitów. W konwerterze stosowane są wyłącznie układy kombinacyjne. Algorytm konwertera oparty jest na dodawaniu niezerowych cyfr binarnych reprezentacji kolejnych potęg 2 modulo m. Dodawanie jest realizowane przy użyciu wielooperandowego sumatora CSA oraz sumatora CPA. Suma wyjściowa CPA jest redukowana do zakresu 2m-1...

 • Digital structures for high-speed signal processing

  Publikacja

  - Rok 2013

  The work covers several issues of realization of digital structures for pipelined processing of real and complex signals with the use of binary arithmetic and residue arithmetic. Basic rules of performing operations in residue arithmetic are presented along with selected residue number systems for processing of complex signals and computation of convolution. Subsequently, methods of conversion of numbers from weighted systems to...

 • Changes in the speed of ants as a result of aggressive interactions

  Publikacja
  • P. Ślipiński
  • M. Żmihorski

  - Insect Science - Rok 2017

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Mechatronic System for Building the Map of Optimal Spindle Speeds During High Speed Milling of Flexible Details

  Publikacja

  W pracy przedstawiono mechatroniczny system tworzenia mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona w celu nadzorowania drgań typu chatter podczas frezowania szybkościowego przedmiotów podatnych. System ten składa się z części pomiarowej oraz części obliczeniowej, w której wykorzystuje się oprogramowanie autorskie i komercyjne. Na bazie uogólnionego warunku Liao-Younga utworzono mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona,...

 • EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF NON-PHYSICAL SPEED MANAGEMENT MEASURES

  Publikacja

  - Rok 2017

  The subject of the Authors' analyses is a group of non-physical speed management measures. How effective they are depends primarily on how willing drivers are to accept restrictions. Social and cultural factors play a major role. The effectiveness of these measures is not clear and requires further research. The authors conducted such research and evaluated the effects of nonphysical speed management measures on driver behaviour...

 • Speed dependency of temperature effects on road traffic noise

  Publikacja

  - Rok 2015

  Recently, a new literature review on the influence of temperature on tire/road noise became available, based on a compilation of large amounts of data from empirical research. This review showed that the effect of temperature is roughly double of that previously assumed and taken account of in international standards. This makes temperature one of the main sources of error in measurement results. Furthermore, it suggested that...

 • Electric shock hazard in circuits with variable-speed drives

  The conventional approach to electrical safety under fault condition in typical power systems considers earth fault currents of sinusoidal waveform and frequency of 50/60 Hz. However, in circuits with variable-speed drives, there is earth fault current flow with harmonics, and these harmonics influence the threshold of ventricular fibrillation. The paper presents earth fault current waveforms in circuits with variable-speed drives...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Determination of the Vehicles Speed Using Acoustic Vector Sensor

  Publikacja

  - Rok 2018

  The method for determining the speed of vehicles using acoustic vector sensor and sound intensity measurement technique was presented in the paper. First, the theoretical basis of the proposed method was explained. Next, the details of the developed algorithm of sound intensity processing both in time domain and in frequency domain were described. Optimization process of the method was also presented. Finally, the proposed measurement...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kinetic analysis of the stage for a high speed steam turbine

  This article analyzes possibilites of resonances within a control stage for a high speed steam turbine. This stage hase been based on assembling of a single blade to a rotating disk and increasing of rigidity of the system by using of a bandage. In the analysis will be nd a possiblity of resonance frequency, and mistuning by showing safety working ranges. The calculations have bean used the3D modal and harmonic analysis by the...

 • Variable Speed AC Drives with Inverter Output Filters

  Publikacja

  - Rok 2015

  The advance of variable speed drives systems (VSDs) engineering highlights the need of specific technical guidance provision by electrical machines and drives manufacturers, so that such applications can be properly designed to present advantages in terms of both energy efficiency and expenditure. This book presents problems and solutions related to inverter-fed electrical motors. Practically orientated, the book describes the...

 • A Measurement-Based Approach for Speed Control of Induction Machines

  Publikacja
  • M. A. Fnaiech
  • S. Khadraoui
  • H. N. Nounou
  • M. N. Nounou
  • J. Guziński
  • H. Abu-Rub
  • A. Datta
  • S. P. Bhattacharyya

  - IEEE JOURNAL OF EMERGING AND SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS - Rok 2014

  This paper presents an approach to design a measurement-based controller for induction machines. The proposed control approach is motivated by the fact that developing an appropriate mechanical model of such induction machines is a challenging task. Since our proposed control methodology is only on the basis of measured data, the controller design does not require any information about the model of the mechanical part. The control...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • FPGA realization of the high-speed binary-to-residue converter

  Publikacja

  - Rok 2008

  przedstawiono architekturę i realizację w technologii fpga konwertera z systemu binarnego do systemu resztowego. algorytm konwertera oparty jest na podziale słowa wejściowego na segmenty 4-bitowe i następnie obliczeniu reszty liczby reprezentowanej przez dany segment, sumowaniu binarnym przy zastosowaniu csa i redukcji modulo w układzie dwuoperandowego sumatora modulo.

 • High-speed fpga pipelined binary-to-residue converter

  Publikacja

  w pracy przedstawiono architekturę przepływowego konwertera z systemu z uzupełnieniem do 2 z systemu binarnego. zastosowano segmentację słowa wejściowego ze wstępną inwersją dla liczb ujemnych. reszty liczb reprezentowanych przez poszczególne segmenty są obliczane poprzez odczyt z pamięci adresowanej binarną reprezentacją segmentu. otrzymane reszty sumowane są w wielooperandowym sumatorze modulo z korekcją reszty dla liczb ujemnych.pracę...

 • The spindle speed optimal control in modern milling operations.

  Publikacja

  Praca dotyczy modeli obrabiarek ze sprzężeniem zwrotnym, w przypadku których istotne znaczenie mają drgania samowzbudne typu chatter. Opis układu drgającego przedstawiono w postaci dynamiki układu sterowanego, przy czym sygnałem sterującym jest chwilowa zmiana prędkości obrotowej wrzeciona. Rozważano frezowanie czołowe smukłym frezem trzpieniowym na pionowym cent rum frezarskim. Przedstawiono rezultaty przykładów symulacji komputerowych....

 • High-speed binary-to-residue converter with improved architecture.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono ulepszoną architekturę szybkiego konwertera liczb z systemu binarnego do systemu resztowego dla liczb ze znakiem w kodzie U2. Algorytm konwertera oparty jest o segmentację słowa wejsciowego nasegmenty 4-bitowe. Reszty liczb reprezentowanych przez segmenty sąobliczane poprzez odwzorowanie. Wielooperandowe sumowanie modulo jest realizowane przy użyciu drzewa Wallace'a z segmentacją wektorów wyjściowych oraz finalnego...

 • Sensorless multiscalar controls of induction motor at low speed

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono zastosowanie obserwatora prędkości w dwóch różnych układach sterowania multiskalarnego silnikiem klatkowym. Pierwszy układ bazuje na prądzie stojana i strumieniu wirnika, natomiast drugi nowy układ wykorzystuje zmienne prąd stojana i strumień stojana. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalych w układzie ze sterowaniem na procesorze SHARC.

 • Speed monitoring and management in national road safety program

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono system długoterminowych badań prędkości pojazdów umozliwiający śledzenie ich zmian. Zmiany te są analizowane w powiązaniu z wdrażanymi środkami nadzoru oraz edukacyjnymi oddziaływaniami na uczestników ruchu, a także ze zmianami infrastruktury drogowej. Podano też ogólne zalecenia do programu GAMBIT 2005, wynikające z dotychczasowych badań prędkości.

 • Programmed control of the spindle speed in modern milling machines.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono nowe podejście do nadzorowania drgań wirujących narzędzi we współczesnych frezarkach. Polega ono na sterowaniu programowym w układach niestacjonarnych. Dotyczy to zamkniętych układów obrabiarek, kiedy to istotną rolę odgrywają drgania samowzbudne typu chatter. Sygnałem sterującym jest chwilowa zmiana prędkości obrotowej. Rozważano frezowanie czołowe smukłym frezem trzpieniowym na pionowym centrum frezarskim....

 • A New Approach For High Speed Data Transmission Monitoring

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowatorski sposób monitorowania szybkiej transmisji danych. Technika została zaprezentowana dla przypadku transmisji różnicowej na płycie drukowanej. Cechą szczególną rozwiązania jest możliwość pomiaru jakości transmisji w linii bez konieczności montowania dedykowanych złącz pomiarowych, które mogłyby degradować transmisję.

 • A Novel Speed Observer for Doubly-Fed Induction Generator

  Publikacja

  The purpose of this paper is to show a new state observer for doubly-fed generator. A proposed z-type observer algorithm based on mathematical model of doubly fed generator with additional variables treated as a disturbances has been used. A nonlinear multiscalar control method has been used to control active and reactive power of the generator. All analyses were verified by simulations and experiments tests.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Simple observer for induction motor speed sensorless control

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono układ sterowania polowo zorientowanego silnikiem asynchronicznym klatkowym pozwalający na pracę w szerokim zakresie prędkości obrotowych bez użycia czujnika prędkości. Zaproponowano estymator zmiennych o prostej strukturze charakteryzujący się znaczna odpornością na zmiany parametrów silnika. Zależności obserwatora oparte są na równaniach obwodu napięciowego silnika. Pokazano wyniki badań eksperymentalnych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Estimation of Average Speed of Road Vehicles by Sound Intensity Analysis

  Publikacja

  - SENSORS - Rok 2021

  Constant monitoring of road traffic is important part of modern smart city systems. The proposed method estimates average speed of road vehicles in the observation period, using a passive acoustic vector sensor. Speed estimation based on sound intensity analysis is a novel approach to the described problem. Sound intensity in two orthogonal axes is measured with a sensor placed alongside the road. Position of the apparent sound...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Speed sensorless induction motor drive with predictive current controller

  Publikacja

  Today, speed sensorless modes of operation are becoming standard solutions in the area of electric drives. This paper presents a speed sensorless control system of an induction motor with a predictive current controller. A closed-loop estimation system with robustness against motor parameter variation is used for the control approach. The proposed algorithm has been implemented using field-programmable gate arrays (FPGAs) and a...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Universal Gains Selection Method for Speed Observers of Induction Machine

  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  Properties of state observers depend on proper gains selection. Each method of state estimation may require the implementation of specific techniques of finding those gains. The aim of this study is to propose a universal method of automatic gains selection and perform its verification on an induction machine speed observer. The method utilizes a genetic algorithm with fitness function which is directly based on the impulse response...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Errors of a Linear Current Approximation in High-Speed PMSM Drives

  Current sampling techniques and predictive algorithms used in the digital control of electric drives rely on a simple mathematical model that assumes linear current changes upon constant supplying voltages. This paper identifies rotor movement as a factor that makes this assumption invalid when the rotor covers an angular distance of a few tens of degrees during the control interval duration. The errors of the linear current approximation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Vehicle Detection and Speed Estimation Using Millimetre Wave Radar

  Publikacja

  - Rok 2022

  The dataset titled Data from 76- to 81-GHz mmWave Sensor located at S7 road contains data recorded employing an IWR1642 mmWave sensor from Texas Instruments. The data comes from two sessions lasting 24h each. The dataset provides the possibility to perform analyses related to car traffic intensity on one of the carriageways of the motorway heading to the Gdańsk metropolitan area. Based on the gathered data, it is possible to calculate...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Preliminary studies on the effect of feed speed on the colour change of wood

  This paper presents the results of preliminary analyses of the effect of cutting parameters on changes in the colour of wood. Beech wood cut with use circular saw was analysed. The cutting parameter tested was the feed speed, represented by the feed per tooth. Sawing processes with different feed per tooth ranging from 0.0008 mm to 0.09 mm were analysed. It was observed that over the entire range of feed rate per tooth analysed,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Digitalization of High Speed Craft Design and Operation Challenges and Opportunities

  Publikacja

  - Procedia Computer Science - Rok 2022

  In recent years, global demands for safe and sustainable ships led to dramatic changes in the maritime industry. Digitalization is expected to play an important part in the future. This is supported by analysis of the autonomous ships market which shows that digitalization of large ship types such as tankers and container ships is well on track. Although to date designs of autonomous High-Speed Craft (HSC) have been developed,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • High-speed binary-to-residue converter with the reduced input layer

  Publikacja

  - Rok 2007

  przedstawiono architekturę szybkiego konwertera z systemu binarnego do systemu resztowego dla modułów 5-bitowych. Algorytm konwersji oparty jest na dodawaniu binarnym reszt potęg liczby 2 obliczonych modulo m i redukcji modulo m sumy dla poszczególnych modułów bazy systemu resztowego. Warstwa wejciowa konwertera jest redukowana poprzez wykorzystanie wspólnych elementów układu dla odpowiednio zestawionych par modułów.

 • Model of speed-varing rotor for mechatronic systems analysis and design

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono sposób modelowania złożonych układów mechatronicznych w oparciu o metodę grafów wiązań. Celem zilustrowania metody posłużono się przykładem liczbowym, w którym rozważano wirnik obracający się ze zmienną prędkością kątową. Prezentowana metodyka doskonale nadaje się do modelowania układów o zróżnicowanej naturze fizycznej. Otrzymany model ma charakter obiektu o pewnej liczbie wejść i wyjść, który można w...