Wyniki wyszukiwania dla: akustyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: akustyka

Wyniki wyszukiwania dla: akustyka

 • Akustyka

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono zadania realizowane w ramach projektu PL GRID Plus przez zespół wykonawców Katedry Systemów Multimedialnych. Zadanie te obejmują przygotowanie zestawu usług umożliwiających wykonywanie obliczeń map hałasu i wpływu hałasu na słuch z wykorzystaniem infrastruktury PL GRID.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Akustyka sal

  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka przeznaczona jest dla architektów i inżynierów budownictwa, projektujących pomieszczenia, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego.

 • Akustyka podwodna historia i współczesność

  Publikacja

  Jubileusz pięćdziesięciolecia Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przypomnienie drogi która przeszła polska akustyka w tym długim, półwiecznym okresie. Na tym tle, w sposób bardziej widoczny jawi się jej stan aktualny, obecne osiągnięcia, a w tym temat akustyki podwodnej. Nazwa „hydroakustyka” lub „akustyka podwodna” określa się obszar nauki i techniki zajmującą się pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji w środowisku wodnym...

 • Akustyka sali widowiskowej z zainstalowanym systemem elektroakustycznym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów akustycznych sali widowiskowej w Domu Kultury. Sala, w obrysie prostokątna, posiada 250 miejsc. W szczególności skonfrontowano wyniki pomiarów uzyskane przy pobudzeniu poprzez zainstalowany w niej system system elektroakustyczny z wynikami uzyskanymi przy klasycznej metodzie z pobudzeniem pojedynczym źródłem impulsu - strzałami z pistoletu startowego....

 • Akustyka sali Filharmonii Śląskiej w Katowicach po modernizacji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki pomiarów chłonności akustycznej foteli przewidzianych dla modernizowanej sali oraz wyniki pomiarów akustycznych samej sali. Badani sali wykonano metoda impulsową wraz z symulacją warunków słyszenia.

 • Akustyka sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni - projekt i realizacja

  Publikacja

  - Rok 2015

  Omówiono zakres współpracy architekta, akustyka i projektanta wnętrza na przykładzie sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gdyni. Wskazano różnice między projektem akustycznym sali i projektem wnętrza. Podano zasady akustycznego projektowanie sali widowiskowej oraz znaczenie rozproszenia dźwięku dla jakości akustycznej sali. Przedstawiono zasady indywidualnego konstruowania ustrojów rozpraszających dźwięk oraz dostępne na rynku ustroje...

 • Akustyka Mowy - Nowy

  Kursy Online
  • J. Kotus
  • G. Szwoch
  • A. Czyżewski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu wytwarzania, analizy i parametryzacji sygnału mowy, W ramach przedmiotu prezentowane są również zagadnienia z zakresu syntezy mowy oraz rozpoznawania mowy. W niniejszym kursie będą również zamieszczane materiały przydatne do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Akustyka Środowiska - wykład

  Kursy Online
  • J. Kotus

  Wykład dla 7 semestru studiów inżynierskich. Treść wykładu jest związana z szeroko pojętym środowiskiem człowieka i jego w nim aktywnością związaną z wytwarzaniem i odbieraniem sygnałów akustycznych. Omawiane zjawiska, metody pomiarowe i technologie, które pozwalają słuchaczom szerzej spojrzeć na zagadnienia związane z komunikacją, w szczególności w odniesieniu do warunków w których proces komunikacji jest realizowany.

 • Akustyka Architektoniczna 2021/22 (Archiwizowany 2022-04-21)

  Kursy Online
  • D. Wróblewska
  • A. Kulowski

 • Czy projekt akustyczny wnętrza jest opracowaniem nieformalnym?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zakres, w jakim prawo budowlane uwzględnia zagadnienia akustycznego projektowania sal. Wskazano na luki w przepisach, pozwalające na projektowanie architektoniczne obiektów o akustyce kwalifikowanej bez udziału specjalisty akustyka.

 • Wpływ współczesnych stylów architektonicznych na akustykę sal widowiskowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne sal, których akustyka wynika z przesłanek naukowych, tj. powstałych po ogłoszeniu statystycznej teorii pola akustycznego przez W.C. Sabine'a (art deco, modernizm, architektura organiczna, postmodernizm, high-tech, dekonstruktywizm). Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Pokazano różnicę w podejściu akustyka,...

 • Pogłosowości wnętrza sakralnego na przykładzie kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryji w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2005

  Walory słuchowe stanowią obok walorów wizualnych istotny element w postrzeganiu przestrzeni sakralnej. Dlatego dobrze zaprojektowana akustyka wnętrza (lub chociażby uniknięcie podstawowych błędów akustycznych) jest na równi ważna z projektem architektonicznym. Zasadniczym kryterium w ocenie własności akustycznych wnętrz jest jego pogłosowość. W niniejszym referacie przedstawiono analizę i ocenę pogłosowośći wnętrza kościoła przeprowadzoną...

 • Wpływ tendencji stylowych w architekturze XX i XXI w. na akustykę sal

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne XX i XXI w. w odniesieniu do sal widowiskowych. Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Praca przybliża czytelnikowi działającemu w obszarze akustyki problematykę architektoniczną, wyjaśnia czym się kieruje architekt przy głównych decyzjach projektowych dotyczących sal, jakiego kontekstu architektonicznego...

 • Janusz Kozak prof. dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Janusz Kozak Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej   Urodzony: 04.07.1953 w Pucku Absolwent Technikum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku, 1973. Absolwent Instytutu Okrętowego PG, 1978.   Po ukończeniu studiów praca w Stoczni Gdynia, a od roku 1980 w Katedrze Technologii Okrętów Instytutu Okrętowego a później Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej kolejno...

 • MODELOWANIE PROPAGACJI HAŁASU I JEGO WPŁYWU NA SŁUCH Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY OBLICZENIOWEJ PL GRID PLUS

  W referacie przedstawiono usługi dostępne w gridzie dziedzinowym Akustyka, opracowane w ramach projektu PL Grid Plus. Przygotowane usługi umożliwiają modelowanie propagacji hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej pochodzącego ze źródeł liniowych (drogi), punktowych lub powierzchniowych (hałas przemysłowy, imprezy plenerowe) z wykorzystaniem klastrów oblicze-niowych. Na podstawie uzyskanych wyników rozkładu poziomu hałasu możliwe...

 • Inspiracje akustyczne w kreowaniu architektury sal widowiskowych

  Publikacja
  • K. Lipińska

  - Rok 2011

  Gdyby zaprojektowanie sali widowiskowej sprowadzałoby się do zapewnienia świetnej akustyki to sensowność niniejszej rozprawy byłaby nikła. W historii architektury niejednokrotnie podejmowano problem dualizmu architektury (tj. jednoczesne wystąpienie warstwy artystycznej i utylitarnej) próbując rozstrzygnąć nadrzędność estetyki nad użytecznością czy też odwrotnie. W rozprawie podjęto tą problematykę w kontekście sal widowiskowych,...

 • Ocena klimatu akustycznego w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań poziomów dźwięku w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57 podczas postoju, rozruchu, jazdy oraz hamowania. Badania przeprowadzono na podstawie autorskiej metodyki badawczej bazując na normie PNEN ISO 3381:Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych. Badania przeprowadzono na linii kolejowej nr 250 od przystanku Gdańsk Śródmieście do stacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakub Idczak doktor

  Absolwent Fizyki na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Hydrografii na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Oceanografii Fizycznej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie oceanologii. W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą hydroakustyką zarówno w sferze badań teoretycznych jak i praktycznych,...

 • Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych

  Przedmiotem wynalazku jest sposób poprawy jakości dźwięku w urządzeniach elektronicznych typu laptop, smartfon, tablet etc.. W związku z miniaturyzacją urządzeń obserwuje się spadek jakości głośników, w jakie są wyposażone. Zgodnie ze stanem nauki postrzeganie dźwięku, zwłaszcza jego głośności, jest osobniczo zmienne. Powszechne jest to, że użytkownik może postrzegać standardowe poziomy dźwięku jako zbyt głośne lub...

 • WILiŚ Budownictwo Fizyka I

  Kursy Online
  • B. Strzelecka

  Elementy algebry wektorów i analizy matematycznej. Równania ruchu. Transformacje Galileusza. Zasady mechaniki newtonowskiej. Ruch ciała o zmiennej masie. Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności. Dynamika układu punktów materialnych. Ruch środka masy. Praca energia moc. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Masowe momenty bezwładności. Prawo Steinera. Ruch drgający drgania swobodne, tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy....

 • Akustyczna analiza parametrów ruchu drogowego z wykorzystaniem informacji o hałasie oraz uczenia maszynowego

  Publikacja

  - Rok 2018

  Celem rozprawy było opracowanie akustycznej metody analizy parametrów ruchu drogowego. Zasada działania akustycznej analizy ruchu drogowego zapewnia pasywną metodę monitorowania natężenia ruchu. W pracy przedstawiono wybrane metody uczenia maszynowego w kontekście analizy dźwięku (ang.Machine Hearing). Przedstawiono metodologię klasyfikacji zdarzeń w ruchu drogowym z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Przybliżono podstawowe...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza drgań struny gitarowej z użyciem szybkich kamer

  W referacie przedstawiono metodę analizy i wizualizacji ruchu struny gitarowej. Drgania struny zostały zarejestrowane za pomocą szybkich kamer. Układ optyczny zastosowany do rejestracji został dobrany w taki sposób, by móc obserwować drgania wzdłuż struny. Obrazy zarejestrowane za pomocą szybkich kamer zostały przeanalizowane za pomocą algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów tak, aby z dużą dokładnością śledzić wychylenia i...

 • Komputerowa analiza akustyki nowo projektowanego kościoła.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono komputerową analizę projektowanego kościoła przeprowadzoną w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod katem wymagań akustycznych. Zaprezentowano możliwości wprowadzenia korekty własności akustycznych kościoła poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu architektury wnętrz.

 • Korekta akustyczna sali wykładowej Politechniki Lwowskiej

  Publikacja

  - Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Rok 2007

  Praca omawia korektę akustyczną sali wykładowej, cechującą się dużą pogłosowością i małą zrozumiałością mowy. Sala znajduje się w zabytkowym budynku. Przedstawiono kroki prowadzące do poprawy akustyki, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z historycznego charakteru sali.

 • Applying computational intelligence to acoustics.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w akustyce. Zaprezentowane metody obejmują m.in. sztuczne sieci neuronowe, zbiory przyblizone, logikę rozmytą, algorytmy genetyczne. Problematyka akustyczna dotyczy z kolei klasyfikacji dźwięków muzycznych, inteligentnego przetwarzania muzyki, inteligentnego sterowania trakturą organową oraz obiektywizacji metody oceny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wytyczne akustyczne do projektu wnętrza sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku = Acoustical recommendations to interior design of the concert hall at the Academy of Music in Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 2006

  Projektowana sala jest przeznaczona do wykonywania muzyki symfonicznej oraz dzieł oratoryjnych (orkiestra symf. + chór + soliści) oraz inscenizacji operowych w zredukowanych dekoracjach. Funkcją drugoplanową jest wykorzystanie sali do celów konferencyjnych. Taki zestaw funkcji wymaga odmiennych warunków akustycznych. Praca przedstawia zalecenia akustyczne do projektu wnętrza, spełniajace te oczekiwania.

 • Zalecenia akustyczne do projektu budowlanego sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku

  Publikacja

  - Rok 2006

  W projektowanym obiekcie występują zagrożenia austyczne, mogące ograniczyć jego wykorzystanie zgodnie z zamierzoną funkcją, z których najważniejszymi sa zakłócenia transportowe przekazywane gruntem oraz przenikanie dźwięku materiałowego z przyległego budynku. Głównym źródłem dźwięku materiałowego są duże instrumenty muzyczne stojące na podłodze (perkusja, fortepian). W pracy podano zalecenia ograniczające przenikanie tych zakłóceń.

 • Applications of computational intelligence techqniues to acoustics

  Publikacja

  Celem artykułu jest przegląd wybranych zastosowań metod inteligentnych w akustyce, a w szczególności w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku. Przedstawione badania i eksperymenty były prowadzone w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, metodę zbiorów przybliżonych, logiką rozmytą, grafy przepływowe Pawlaka oraz algorytmy genetyczne. Rozwiązywane problemy dotyczyły klasyfikacji dźwięków muzycznych, rozpoznawania fraz muzycznych, przetwarzania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Acoustical Standards Used in Design of School Spaces = Standardy akustyczne używane w projektowaniu przestrzeni szkoły

  Publikacja

  Artykuł prezentuje wytyczne projektowania akustyki wnętrz w pomieszczeniach szkolnych zawarte w europejskich i amerykańskich standardach technicznych. Opisane są także aktualne polskie przepisy odnoszące się do akustyki wnętrza. We wnioskach zaprezentowano wytyczne dla poprawy komfortu akustycznego w szkołach. // Design guidelines for interior acoustics in learning spaces included in European and American technical standards and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zmodyfikowana metoda monopulsowa w wielowiązkowych filtrach przestrzennych sonarów pasywnycj

  Zwiększenie dokładności określania namiaru celu można uzyskać w sonarach stosując metodę monopulsową. W konwencjonalnych sonarach polega ona na wyrównywaniu sygnałów w dwóch sąsiednich wiązkach poprzez obrót anteny. W cyfrowych sonarach wielowiązkowych obrót anteny można zastąpić obliczeniami, które przedstawiono w referacie. Opracowaną metodę poprawy dokładności namiaru pokazano na przykładzie szerokopasmowego sonaru wielowiązkowego...

 • Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium

  Uwaga projektantów systemów nagłośnieniowych zogniskowana jest na tzw. akustyce pomieszczenia, w którym realizowany jest przekaz słowny. Zjawiska pogłosowe związane z geometrią sali audytoryjnej, wynikające z wielokrotnych odbić fali dźwiękowej uznawane są za dominujące. Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozmieszczenia głośników w sali na jakość przekazu. Superpozycji sygnałów dochodzących do słuchacza z wielu...

 • Interferencja szerokopasmowa w wieloźródłowych systemach akustycznych

  W akustycznych systemach wieloźródłowych pobudzanych wspólnym szerokopasmowym sygnałem dźwiękowym występuje zjawisko interferencji powodujące znaczne zniekształcenia liniowe. W artykule do badania tego zjawiska zastosowano metodę odpowiedzi impulsowych, traktując system wieloźródłowy, jako wielokanałowy liniowy system komunikacyjny. Przestudiowano mechanizm formowania się pola akustycznego dla szczególnego przypadku liniowego szyku...

 • Aktualna działalność i rola Komitetu Akustyki PAN

  Publikacja

  - Rok 2014

  Opis aktualnej działalności i roli Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, obecny skład Komitetu Akustyki PAN, regulamin oraz przewodniczący KA PAN od powstania komitetu do chwili obecnej.

 • Tyre/road noise. Reference book.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Książka przedstawia zagadnienia związane z hałasem opon samochodowych poruszających się po nawierzchniach drogowych. Zawiera rozdziały poświęcone budowie opon, budowie nawierzchni drogowych, akustyce, mechanizmom generowania hałasu, wpływie czynników eksploatacyjnych i konstrukcyjnych na hałas opon, metodom pomiarowym, modelowaniu, metodom ograniczania hałasu opon, zagadnieniom prawnym i normalizacyjnym. Jest kompletnym przewodnikiem...

 • Koncertowa funkcja kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Lwowie

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki pomiarów akustycznych kościoła oraz oceniono jego właściwości pod kątem jego funkcji koncertowej. Omówiono koncepcję przystosowania wnętrza do funkcji koncertowej z roku 1974, naruszającą barokowy wystrój kościoła. Podano zalecenia poprawiające wzajemne słyszenie się wykonawców oraz zwiększające stopień rozproszenia dźwięku, zgodne ze współczesnymi wytycznymi konserwatorskimi.

 • Modernizacja sali koncertowej im G. Fitelberga w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach

  Publikacja
  • Z. Stanik
  • R. Kuberski
  • A. Kulowski
  • A. Ciosek
  • K. Zalewski

  - Rok 2005

  Przedstawiono koncepcję modernizacji sali w poszerzonej funkcji użytkowej(sala koncertowa, studio nagrań dużych form muzycznych, przedstawienia operowe, operetkowe i musicalowe w zredukowanych dekoracjach). Uwzględniono ograniczenia konstrukcyjne i gruntowe.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kurs przygotowawczy do matury

  Kursy Online
  • L. Wicikowski
  • P. Staniszewska

  Program kursu z fizyki: Wielkości fizyczne, wektory i skalary, pomiary wielkości fizycznych, metodologia sporządzania tabel i wykresów, niepewności pomiarowe, planowanie prostych eksperymentów. Podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego, układ odniesienia, wektor wodzący, tor ruchu, równanie ruchu, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, droga, przemieszczenie, prędkość średnia, prędkość chwilowa, szybkość, przyspieszenie...