Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria dźwięku i obrazu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria dźwięku i obrazu

Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria dźwięku i obrazu

 • Zastosowanie inżynierii dźwięku i obrazu w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2003

  Wynikiem opracowań Katedry Systemów Multimedialnych PG we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie jest zestaw narzędzi komputerowych do badania słuchu oraz rozwiązanie systemowe masowych badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku oparte na zastosowaniu współczesnych technologii teleinformatycznych. Niektóre wdrożone aplikacje i systemy z dziedziny diagnostyki słuchu, mające w znacznej mierze charakter oryginalny,...

 • Metody korekcji zniekształceń dźwięku i obrazu opracowane w ramach europejskiego projektu PrestoSpace

  W referacie przedstawiono przegląd prac badawczo-wdrożeniowych wykonanych przez autorów w ramach projektu PrestoSpace w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Opisano metody i algorytmy korekcji zniekształceń fonicznych, takich jak szum szerokopasmowy oraz kołysanie i drżenie dźwięku, a także korekcji zniekształceń obrazu spowodowanych skurczem taśm filmowych. Wdrożone algorytmy zostały pozytywnie ocenione przez archiwistów stosujących...

 • Metody korekcji zniekształceń dźwięku i obrazu opracowane w ramach europejskiego projektu PrestoSpace

  W referacie przedstawiono przegląd prac badawczo-wdrożeniowych wykonanych przez autorów w ramach projektu PrestoSpace w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Opisano metody i algorytmy korekcji zniekształceń fonicznych, takich jak szum szerokopasmowy oraz kołysanie i drżenie dźwięku, a także korekcji zniekształceń obrazu spowodowanych skurczem taśm filmowych. Wdrożone algorytmy zostały pozytywnie ocenione przez archiwistów stosujących...

 • Seminarium dyplomowe mgr Inżynieria Dźwięku i Obrazu

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Zaporowski
  • B. Kostek
  • W. Ludwikowska
  • G. Szwoch
  • A. Harasimiuk
  • K. Marciniuk
  • D. Weber
  • B. Mróz... i 2 innych

  Prezentacje postępów w realizacji prac dyplowych. 

 • Applications of knowledge technologies to sound and vision engineering

  Publikacja

  - Rok 2006

  Specjalność Inżynieria Dźwięku i Obrazu jest ukierunkowana przede wszystkim na aplikacje praktyczne metod rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych i wizyjnych we współczesnej telekomunikacji i w multimediach. W związku z tym, specjalność ta wykorzystuje również wiedzę z obszaru akustyki, psychofizjologii percepcji a także estetyki muzycznej. W zastosowaniach multimedialnej technologii informatycznej w telekomunikacji, w...

 • Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego

  Publikacja

  - Rok 2013

  Głównym celem rozprawy było opracowanie systemu miksowania dźwięku za pomocą gestów rąk wykonywanych w powietrzu oraz zbadanie możliwości oferowanych przez takie rozwiązanie w porównaniu ze współczesną metodą miksowania sygnałów fonicznych, wykorzystującą środowisko komputera. Opracowany system rozpoznaje zarówno dynamiczne jak i statyczne gesty rąk. Rozpoznawanie gestów dynamicznych zrealizowano w oparciu o metody logiki rozmytej...

 • Percepcja dźwięku i obrazu - 2023_2024

  Kursy Online
  • P. Odya
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • G. Szwoch
  • K. Marciniuk
  • D. Weber
  • B. Mróz

  Wykład dla sem. I - studia mgr WETI, kier. EiT, specj. Inżynieria dźwięku i obrazu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami leżącymi u podstaw percepcji dźwięku i obrazu, a także metodami badania słuchu i wzroku

 • Percepcja dźwięku i obrazu - laboratorium - 2023

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • W. Ludwikowska
  • D. Weber
  • B. Mróz

 • Percepcja dźwięku i obrazu - laboratorium - 2022

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • W. Ludwikowska
  • D. Weber
  • B. Mróz

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Ankieta intuicyjności gestów rąk zastosowanych od obsługi operacji miksowania dźwięku

  Publikacja

  - Rok 2011

  W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki prac realizowanych przez studentów specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu Katedry Systemów Multimedialnych w ramach projektu grupowego. Celem projektu było stworzenie grafiki dla aplikacji komputerowej symulującej wybrane operacje możliwe do zrealizowania przy pomocy konsolety fonicznej (stołu mikserskiego). Ów system miksowania ścieżek nagrania muzycznego sterowany jest za pomocą gestów....

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Synteza i obróbka obrazu - 2023

  Kursy Online
  • G. Szwoch

  Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu. Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

 • Synteza i obróbka obrazu - 2022

  Kursy Online
  • G. Szwoch

  Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu. Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

 • Synteza i obróbka obrazu 2024

  Kursy Online
  • G. Szwoch

  Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu. Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

 • Piotr Odya dr inż.

  Piotr Odya urodził się w Gdańsku w 1974. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Praca dyplomowa dotyczyła problemów poprawy jakości dźwięku w studiach emisyjnych współczesnych rozgłośni radiowych.Jego zainteresowania dotyczą montażu wideofonicznego, systemów dźwięku wielokanałowego. W ramach studiów doktoranckich...

 • Technika nagłaśniania - 2023/2024

  Kursy Online
  • P. Odya
  • B. Kostek
  • W. Ludwikowska
  • M. Blaszke
  • K. Marciniuk

  Wykład dla sem. I - studia mgr WETI, kier. EiT, specj. Inżynieria dźwięku i obrazu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami akustyki wnętrz i techniki nagłaśniania, przekazanie wiedzy z zakresu proj. systemów nagłośnieniowych w CADAach akustycznych. 

 • Przetwarzanie dźwięków i obrazów

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • B. Kostek
  • G. Szwoch
  • A. Czyżewski
  • M. Szczodrak

  Cyfrowy tor foniczny i wizyjny. Elementy grafiki komputerowej i jej przetwarzania. Zniekształcenia dźwięku i obrazu, ich przyczyny i podstawowe metody ograniczania. Przetwarzanie brzmienia i synteza dźwięku. Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Kodowanie  dźwięku w  procesie  zapisu. Filtracja cyfrowa i metody projektowania filtrów cyfrowych. Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Specjalne metody przetwarzania...

 • Detekcja obrazu pojazdów w nagraniach wideo oraz eliminacja pasożytniczych sprzężeń akustycznych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat prezentuje dwa niezależne rozwiązania z dziedziny inżynierii dźwięku i obrazu. Pierwsze z nich dotyczy wykrywania obrazu ruchomych pojazdów w nagraniach wideo dla zastosowań w monitoringu ruchu drogowego. Detekcja pojazdów odbywa się poprzez porównanie bieżącej ramki obrazu z modelem tła tworzonym w oparciu o sumę ważoną funkcji Gaussowskich. Zbadano skuteczność tej metody w oparciu o przykładowe nagrania ruchu ulicznego....

 • Interaktywne badania słuchu, wzroku i mowy

  Telemedycyna jest jedną z najważniejszych i najszybciej rozwijających się technologii społeczeństwa informacyjnego. Pomimo dostępności wielu aplikacji, wciąż jeszcze brakuje aplikacji interaktywnych. W artykule zaprezentowano kilka przykładowych rozwiązań interaktywnych aplikacji telemedycznych, opartych na opracowaniach zrealizowanych w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu PG.

 • Akustyka muzyczna - 2024

  Kursy Online
  • P. Odya
  • B. Kostek
  • G. Szwoch
  • M. Mróz
  • M. Blaszke
  • K. Marciniuk
  • D. Weber
  • B. Mróz

  Kierujący przedmiotem: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjalność: Inżynieria dźwięku i obrazu)Wykład i laboratorium  

 • System śledzenia punktu fiksacji wzroku jako narzędzie wspierające badania korelacji wzrokowo-słuchowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedmiotem badań przeprowadzonych w ramach rozprawy są korelacje wzrokowo-słuchowe w kontekście lokalizowania pozornego źródła dźwięku w panoramie stereofonicznej. Prezentacja próbki wizyjno-fonicznej o spójnej treści może prowadzić do przesunięcia położenia pozornego źródła dźwięku w panoramie stereofonicznej w porównaniu z sytuacją, gdy osobie badanej prezentowana jest tylko ścieżka dźwiękowa próbki wizyjno-fonicznej. Efekt...

 • Stanisław Szczepański prof. dr hab. inż.

 • Zastosowanie technologii teleinformatycznych do powszechnej diagnostyki zagrożeń hałasem

  Celem projektu realizowanego przez Katedrę Inżynierii Dźwięku i Obrazu PG jest zmniejszenie częstości występowania chorób słuchu powodowanych nadmiernym hałasem i innego rodzaju niepożądanymi dźwiękami w życiu codziennym. W toku realizacji projektu zostaną wykorzystane najnowsze osiągnięcia technologiczne z dziedziny teleinformatyki.

 • CPS w multimediach

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule omówiono działalność badawczą Katedry Systemów Multimedialnych (KSM) w tematach: CPS, technologii multimedialnych, technologii studyjnych i wizyjnych, w zastosowaniach metod soft-computingu w inżynierii dźwięku i obrazu, akustyki muzycznej, psychofizjologii słuchu i wytwarzania mowy, syntezy dźwięku i obrazu oraz akustyki architektonicznej, i techniki nagłaśniania. Przedstawiono wyniki naukowe Katedry - liczbę publikacji,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Techniki wielokanałowe wykorzystywane w koncertach i nagraniach muzycznych na odległość

  Publikacja

  W czasie pandemii koronawirusa COVID-19 nowego znaczenia nabrały możliwości transmisji dźwięku z obrazem – zwłaszcza do pracy zdalnej, która w przypadku muzyków jest szczególnym wyzwaniem zarówno w kontekście wspólnych ćwiczeń i prób, jak i koncertów. Wynikła konieczność wieloźródłowego połączenia ujawniła potrzebę uprzestrzennienia dźwięku w celu łatwiejszej lokalizacji źródeł dźwięku. Tworzenie zdalnych nagrań muzycznych stało...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Psychoakustyka realizowana na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracach naukowo-badawczych, wdrożeniowych oraz dydaktyce zespołów pracujących w Systemów Multimedialnych i Laboratorium Akustyki Fonicznej (WETI, PG) można wyróżnić kilka nurtów tematycznie dotyczących zagadnień psychoakustyki i ich zastosowań w akustyce fonicznej i inżynierii dźwięku i obrazu (leżących na pograniczu akustyki, telekomunikacji, nauk kognitywnych i informatyki oraz inżynierii biomedycznej). Wynikiem tych prac były...

 • Recent developments in automatic classification of musical instruments. W:[CD-ROM] Collected papers. First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics. 144 Meeting of the Acoustical Society of America. III Iberoamerican Cong- ress of Acoustics. 9o Mexican Congress of Acoustics. Cancun, Q. R. M‚xico, 2-6 Dec. 2002. [B.m.:ASA]**2002 paper 2aMU4, 7 s. 6 rys. 1 tab. bibliogr. 21 poz. Automatyczne rozpoznawanie muzyki - przykłady eksperymentów.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W referacie dokonano przeglądu aktualnego stanu badań w dziedzinie automaty-cznego rozpoznawania muzyki. Przedstawiono też eksperymenty prowadzone aktu-alnie w Katedrze Dźwięku i Obrazu PG. Prace te dotyczyły rozpoznawania klasinstrumentów muzycznych i separacji duetów muzycznych. Pokazano przykładowewyniki i przedstawiono projekt prac do zrealizowania w przyszłych ekspery-mentach.

 • Recent developments in automatic classification of musical instruments

  W referacie dokonano przeglądu aktualnego stanu badań w dziedzinie automatycznego rozpoznawania muzyki. Przedstawiono też eksperymenty prowadzone aktualnie w Katedrze Dźwięku i Obrazu PG. Prace te dotyczyły rozpoznawania klas instrumentów muzycznych i separacji duetów muzycznych. Pokazano przykładowe wyniki i przedstawiono projekt prac do zrealizowania w przyszłych eksperymentach.

 • Eksternalizacja w binauralnej ambisonicznej auralizacji źródeł kierunkowych

  W artykule przedstawiono najważniejsze składniki procesu skutecznego renderowania trójwymiarowego obrazu dźwiękowego za pomocą słuchawek. W tym celu badany jest stopień oddziaływania poszczególnych czynników wpływających na eksternalizację dźwięku: śledzenie położenia głowy (ang. head tracking), indywidualne funkcje przenoszenia głowy (HRTF – Head Related Transfer Function, odnoszące się do matematycznej funkcji propagacji dźwięku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Paremetrization of sounds for recognizing hazarodus events

  Nowoczesne systemy monitoringu działają na zasadzie automatycznego wykrywania niebezpiecznych zdarzeń na podstawie analizy obrazu z kamer i dźwięku z mikrofonów. W niniejszej publikacji skupiono się na pierwszym etapie rozpoznawania zdarzeń dźwiękowych, jakim jest parametryzacja dźwięku. Podstawą do skutecznego działania systemu jest znalezienie parametrów, których zmienność najlepiej odzwierciedla cechy charakterystyczne dźwięku...

 • Metoda oceny skuteczności cyfrowego korektora mowy

  Cyfrowy korektor mowy, który został opracowany w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu PG, jest urządzeniem pozwalającym na poprawę płynności mowy osób jąkających się z wykorzystaniem nowego typu metodykę modyfikacji audytoryjnej pętli sprzężenia zwrotnego. W niniejszej pracy zawarto podstawowe informacje na temat wady wymowy, jaką jest jąkanie się oraz na temat opracowanego korektora.

 • Sposób i system miksowania dźwięku

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i system miksowania dźwięku. Wśród znanych rozwiązań, sposobów i systemów wykorzystywanych w profesjonalnej produkcji muzycznej wyróżnić można kilka grup rozwiązań, w których wykorzystywany jest stół mikserski, kontroler lub aplikacja komputerowa. Wadą tych rozwiązań jest problem  zniekształcania obrazu dźwiękowego, utrudniający procesy miksowania....

 • Technologia nagrań I - 2023_2024

  Kursy Online
  • P. Odya
  • D. Koszewski
  • B. Kostek
  • K. Marciniuk
  • B. Mróz

  Wykład dla sem. I - studia mgr WETI, kier. EiT, specj. Inżynieria dźwięku i obrazu oraz przedmiot uzupełniający dla pozostałych specjalności. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi technologii nagrań w zakresie podstawowym. Przedmiot obejmuje wykład oraz laboratorium. Zasady zaliczenia przedmiotu zostały podane na wykładzie wprowadzającym.  Harmonogram zajęć (oraz literatura) znajdują się na linku: https://sound.eti.pg.gda.pl/student/harmonogram.html Materiały...

 • METODA I NARZĘDZIA DNIAGNOZOWANIA PROBLEMÓW PRZEPŁYWU POWIETRZA POD PODŁOGĄ TECHNICZNĄ

  Publikacja

  - Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego - Rok 2015

  W pracy opisano wagę problematyki kontroli i diagnostyki przepływu powietrza chłodzą-cego pod podniesiona podłogą techniczną w centrach danych telefonii komórkowej, z uwzględnie-niem funkcji podwójnego zastosowania. Opisano specjalizowane narzędzie pomiarowe, oraz metodę pomiarów i weryfikacji, które pozwalają identyfikować problemy przepływu powietrza chłodzącego. Narzędzia i metoda zostały opracowane przez zespół Laboratorium...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • universal system for diagnosing environmental noise.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W publikacji przedstawiono projekt multimedialnego systemu komputerowego do monitoringu hałasu środowiskowego. Opracowywany system jest powiązany z aktualnie realizowanym w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej projektem, którego celem jest redukcja częstości występowania niedosłuchu. Niedosłuch często jest wywołany przez nadmierny hałas przemysłowy, komunikacyjny lub innego rodzaju niepożądane dźwięki, towarzyszące...

 • Obiektywizacja bimodalnego procesu percepcji wzrokowo-słuchowej

  Jednoczesny odbiór bodźców słuchowych i wzrokowych często prowadzi do ukrycia lub przekłamania informacji zawartych w tych bodźcach. W literaturze efekt ten nazywany jest wpływem ściągającym obrazu na percepcję dźwięku. Do niedawna większość badań związanych ze zrozumieniem natury tego zjawiska opierała się na subiektywnych ocenach osób badanych. W referacie zaproponowano metodologię obiektywizacji wyników badań opartą na technologii...

 • Standardy przesyłania informacji multimedialnych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Techniki multimedialne stały się jadnym z motorów rozwoju technologii trans-misji danych. Przesyłanie obrazu i dźwięku na duże odległości i do wielu od-biorców jednocześnie, jak również interakcja w czasie rzeczywistym, narzuci-ły sieciom transakcyjnym surowe wymagania odnośnie pasma przepustowości i o-późnień. W związku z tym rozwinęło się wiele technologii sieciowych szcze-gólnie zorientowanych na zapewnienie jakości usług...

 • Seminarium popularnonaukowe na WETI

  Wydarzenia

  21-09-2018 12:00 - 21-09-2018 15:00

  WETI zaprasza na seminarium popularnonaukowe adresowane do uczniów szkół licealnych Trójmiasta i Pomorza. Więcej informacji na stronie WETI.

 • WYBRANE KIERUNKI BADAŃ W ZAKRESIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM CIEPŁA W CENTRACH DANYCH

  Publikacja

  - Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego - Rok 2015

  W pracy przedstawiono wybrane kierunki badań związane z szeroko pojętą problematy-ką zarządzenia przepływem ciepła w nowoczesnych centrach danych. Autorzy pracy omówili trendy rozwojowe w zakresie rozwoju i ewolucji systemów zarządzania przepływem ciepła w centrach danych, z uwzględnieniem funkcji podwójnego zastosowania. W artykule wskazano także wybrane sposoby oraz zaprezentowano koncepcję i podstawowe założenia aktywnego systemu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz terroryzmu

  Artykuł zawiera przegląd zakresu prac badawczych, które prowadzone są w Politechnice Gdańskiej w ramach realizowanego projektu badawczo-rozwojowego. Opisany jest rozproszony system monitoringu i komunikacji multimedialnej, realizujący kompleksowe zarządzanie zasobami mobilnymi i komunikację multimedialną w czasie rzeczywistym pomiędzy elementami systemu. System realizuje równoczesną analizę obrazu, dźwięku i sygnałów pochodzących...

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Inżynieria Morska i Geotechnika

  Czasopisma

  ISSN: 0867-4299

 • MULTIMODALNE POMIARY DRGAŃ STRUNY

  W artykule zostały przedstawione badania drgań struny zrealizowane przy użyciu szybkich kamer wizyjnych, mikrofonu oraz akcelerometru. Obiektem badań były instrumenty muzyczne. Opisano zjawiska zachodzące w instrumencie podczas tworzenia się i wydobywania z niego dźwięku. Celem pracy było zbadanie różnic w wynikach otrzymanych poprzez pomiary wykonane z użyciem zróżnicowanych reprezentacji obrazowych i sygnałowych. Zaproponowano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE Z ZAKRESU MODELOWANIA PRZEPŁYWÓW POWIETRZA, ROZKŁADU TEMPERATUR ORAZ PRZESTRZENNEGO PLANOWANIA CENTRÓW DANYCH

  W pracy opisano wybrane problemy z zakresu modelowania przepływów powietrza, rozkładu temperatur oraz przestrzennego planowania serwerowni centrów danych. Dodatkowo, omówiono szczegółowo wybrane kierunki badań związane z szeroko pojętą problematyką obniżania kosztów zużycia energii w nowoczesnych serwerowniach poprzez odpowiednie zarządzenie przepływem ciepła w tego typu obiektach. Przedstawiono także trendy rozwojowe w zakresie...

 • Architecture of Request/Response and Publish/Subscribe System Capable of Processing Multimedia Streams

  Publikacja

  Analiza ''w locie'' (ang. on-the-fly) strumieni multimedialnych, zawierających wysokiej jakości dane obrazu i dźwięku, wciąż stanowi wyzwanie dla projektantów oprogramowania. Praca przedstawia architekturę systemu zdolnego do przetwarzania w czasie rzeczywistym strumieni multimedialnych przy użyciu komponentów działających w architekturze Publish/Subscribe oraz Request/Response, korzystających z możliwości Java Multimedia Framework...

 • Music Mixing Process Controlled by Hand Gestures

  Publikacja

  W referacie przedstawiono system umożliwiający sterowanie procesami miksowania śladów nagrania muzycznego za pomocą gestów rąk. Przybliżono podstawy wielomodalnej percepcji argumentujące potrzebę powstania tego typu systemu oraz założenia przyjęte w trakcie jego tworzenia. Część sprzętowa systemu składa się z rzutnika multimedialnego, kamery internetowej, komputera klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem systemu oraz ekranu dla...

 • Inżynieria i Budownictwo

  Czasopisma

  ISSN: 0021-0315

 • Architecture of Request/Response and Publish/Subscribe System Capable of Processing Multimedia Streams

  Publikacja

  Abstrakt Analiza ''w locie'' (ang. on-the-fly) strumieni multimedialnych, zawierających wysokiej jakości dane obrazu i dźwięku, wciąż stanowi wyzwanie dla projektantów oprogramowania. Praca przedstawia architekturę systemu zdolnego do przetwarzania w czasie rzeczywistym strumieni multimedialnych przy użyciu komponentów działających w architekturze Publish/Subscribe oraz Request/Response, korzystających z możliwości Java Multimedia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym