Wyniki wyszukiwania dla: routing - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: routing

Wyniki wyszukiwania dla: routing

 • Taxonomy of Schemes for Resilient Routing

  Publikacja

  - Rok 2020

  This chapter provides a taxonomy of schemes for resilient routing followed by a discussion of their application to contemporary architectures of communication networks. In particular, a general classification of schemes for resilient routing is first presented followed by a description of the reference schemes for IP networks. The chapter in its later part focuses on the representative techniques of resilient routing for a multi-domain...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Resilient Routing in Communication Networks

  Publikacja

  - Rok 2015

  This important text/reference addresses the latest issues in end-to-end resilient routing in communication networks. The work highlights the main causes of failures of network nodes and links, and presents an overview of resilient routing mechanisms, covering issues related to the Future Internet (FI), wireless mesh networks (WMNs), and vehicular ad-hoc networks (VANETs). For each of these network architectures, a selection of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optimal routing in a transportation network

  Publikacja
  • K. Goczyłla
  • J. Ciela̧tkowski

  - EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH - Rok 1995

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Path Coloring and Routing in Graphs.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W rozdziale omówione zostały problemy kolorowania ścieżek i routingu w grafach. Podano podstawowe definicje związane z tymi problemami, znane wyniki wraz z dyskusją złożoności obliczeniowej dla grafów ogólnych i dla kilku podstawowych klas grafów oraz zastosowania.

 • Clonal selection algorithm for vehicle routing

  Publikacja

  - Rok 2008

  Over the years several successful computing techniques have been inspired by biological mechanisms. Studies of the mechanisms that allow the immune systems of vertebratesto adapt and learn have resulted in a class of algorithms called artificial immune systems. Clonal selection is a process that allows lymphocytes to launch a quick response to known pathogens and to adapt to new, previously unencountered ones. This paper presents...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Novel Reliable Routing Scheme for VANETs

  Publikacja

  - Rok 2012

  Sieci bezprzewodowej transmisji informacji bazujące na rodzinie standardów 802.11, zastosowane w przypadku komunikacji między pojazdami (VANET), mogą istotnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na wysoki stopień mobilności pojazdów, dobór tras w sieciach VANET jest problemem trudnym, zwłaszcza w przypadku transmisji wieloskokowej. Rozwiązania dostępne w literaturze ukierunkowane na poprawę dostępności...

 • Disaster-Resilient Routing Schemes for Regional Failures

  Publikacja
  • T. Gomes
  • D. Santos
  • R. Girão-Silva
  • L. Martins
  • B. Nedic
  • M. Gunkel
  • B. Vass
  • J. Tapolcai
  • J. Rak

  - Rok 2020

  Large-scale natural disasters can have a profound effect on the telecommunication services in the affected geographical area. Hence, it is important to develop routing approaches that may help in circumventing damaged regional areas of a network. This prompted the development of geographically diverse routing schemes and also of disaster-risk aware routing schemes. A minimum-cost geodiverse routing, where a minimum geographical...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Routing equal-size messages on a slotted ring

  Publikacja

  - JOURNAL OF SCHEDULING - Rok 2012

  Analizujemy problem routingu wiadomości w sieci slotted ring, biorąc pod uwagę dwa kryteria optymalizacyjne: długość uszeregowania oraz liczbę 'cykli' pracy sieci. Optymalny routing dla wiadomości o rozmiarze k jest silnie NP-trudny, natomiast dla k=q, gdzie q jest rozmiarem sieci, można obliczyć w czsie O(n^2log n) dla pierwszego kryterium. Podajemy również algorytm o czasie działania O(nlog n) oraz o stałym współczynniku dobroci....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Simulation model for evaluation of QOS dynamic routing

  Publikacja

  - Rok 2009

  Current informational networks use a large variety of technologies to support data exchange. Most of them are focused on IP protocol and include mechanisms which by definition should supply demanded QoS. One of those mechanisms is efficient path calculation - routing. Traffic offered to the network can change very rapidly in short term. Routing should support such traffic changes and all the time calculate valid paths in terms...

 • Multi-objective weather routing of sailing vessels

  The paper presents a multi-objective deterministic method of weather routing for sailing vessels. Depending on a particular purpose of sailboat weather routing, the presented method makes it possible to customize the criteria and constraints so as to fit a particular user’s needs. Apart from a typical shortest time criterion, safety and comfort can also be taken into account. Additionally, the method supports dynamic weather data:...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Towards Improving Optimised Ship Weather Routing

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2020

  The aim of the paper is to outline a project focusing on the development of a new type of ship weather routing solution with improved uncertainty handling, through better estimation of ship performance and responses to sea conditions. Ensemble forecasting is considered to take into account the uncertainty levels that are typical of operations in a stochastic environment. Increased accuracy of weather prediction is achieved through...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • METHOD OF ROUTING SHIPS SAILING IN DEDICATED ENVIRONMENT

  Publikacja

  The method for determining the suboptimal route of sailing vessels operating in a restricted area of the sea are proposed in the paper. The dynamics of the environment including weather conditions and speed characteristics of ships sailing are considered. As optimiza-tion criterion, measure sailing time T, and the number of maneuvers performed ω, are taken into account. An heuristic algorithm, and the appropriate application routing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • EVOLUTIONARY MULTI–OBJECTIVE WEATHER ROUTING OF SAILBOATS

  The paper presents a multi-objective method, which optimises the route of a sailboat. The presented method makes use of an evolutionary multi-objective (EMO) algorithm, which performs the optimisation according to three objective functions: total passage time, a sum of all course alterations made during the voyage and the average angle of heel. The last two of the objective functions reflect the navigator’s and passenger’s comfort,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Traffic Type Influence on Performance of OSPF QoS Routing

  Publikacja

  - Rok 2012

  Feasibility studies with QoS routing proved that the network traffic type has influence on routing performance. In this work influence of self-similar traffic for network with DiffServ architecture and OSPF QoS routing has been verified. Analysis has been done for three traffic classes. Multiplexed ON-OFF model was used for self-similar traffic generation. Comparison of simulation results were presented using both relative and...

 • Traffic Type Influence on Performance of OSPF QoS Routing

  Feasibility studies with QoS routing proved that the network traffic type has influence on routing performance. In this work influence of self-similar traffic for network with DiffServ architecture and OSPF QoS routing has been verified. Analysis has been done for three traffic classes. Multiplexed On-Off model was used for self-similar traffic generation. Comparison of simulation results was presented using both relative and non-relative...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • REVIEW OF WEATHER FORECAST SERVICES FOR SHIP ROUTING PURPOSES

  Publikacja

  Weather data is nowadays used in a variety of navigational and ocean engineering research problems: from the obvious ones like voyage planning and routing of sea-going vessels, through the analysis of stability-related phenomena, to detailed modelling of ships’ manoeuvrability for collision avoidance purposes. Apart from that, weather forecasts are essential for passenger cruises and fishing vessels that want to avoid the risk...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mass and momentum conservation in the simplified flood routing models

  W pracy wykazano, że uproszczone modele fal wezbraniowych w postaci fali kinematycznej reprezentują w przypadku liniowych zarówno zasadę zachowania masy jaki i pędu, natomiast w przypadku nieliniowym, reprezentują albo zasadę zachowania masy albo pędu, zależnie od postaci zachowawczej równania. Ponadto wykazano, iż nieliniowa fala dyfuzyjna nie spełnia ani całkowowej zasady zachowania masy ani pędu.

 • Reliable Anycast and Unicast Routing: Protection against Attacks

  Obecne sieci są przeważnie chronione przed awariami losowymi, a topologie sieci są w większości uznawane za regularne. Znane mechanizmy ochrony dotyczą typowo transmisji unicast (jeden-do-jednego). Jednakże w związku z obserwowaną konwergencją technologii/usług, inne odmiany transmisji (np. anycast - jeden-do-jednego-z-wielu) nabierają znaczenia. Co więcej, okazuje się, iż często awarie nie mają losowego charakteru, a topologie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Toward Fast Calculation of Communication Paths for Resilient Routing

  Publikacja

  - NETWORKS - Rok 2017

  Utilization of alternate communication paths is a common technique to provide protection of transmission against failures of network nodes/links. However, a noticeable delay is encountered when calculating the relevant sets of disjoint paths using the available algorithms (e.g., using Bhandari’s approach). This, in turn, may have a serious impact on the ability of a network to serve dynamic demands...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Survivability function - a measure of disaster-based routing performance.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Znaczenie przeżywalności sieci transmisji danych systematycznie rośnie, ponieważ awaria pojedynczego elementu może dotknąć miliony użytkowników na dużym obszarze. Zdefiniowano funkcję przeżywalności: prawdopodobieństwo realizacji określonego procentu strumieni użytkowników po awarii oraz atrybuty przeżywalności. Celem pracy było zbadanie wpływu protokołów doboru tras architektury TC/IP na funkcję i atrybuty przeżywalności. Pracę...

 • Dynamic unattended measurement based routing algorithm for diffServ architecture

  Publikacja

  - Rok 2010

  Dynamic routing is very important in terms of assuring QoS in today's packet networks especially for streaming and elastic services. Existing solutions dedicated to dynamic routing are often too complicated and seem to be not usable in real time traffic scenarios where transferred traffic may vary significantly. This was the main reason for research and new routing mechanism proposal which should apply to today's packet networks....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Routing decisions independent of queuing delays in broadband leo networks

  Publikacja

  - Rok 2009

  This paper presents an analysis of queuing and propagation delays of Inter-Satellite Links (ISLs) in broadband Low-Earth Orbit (LEO) satellite networks. It is shown that queuing delays are negligible in all reasonable working conditions of the broadband ISL network. This fact makes it possible to simplify the routing protocols in such networks and permits using already known multi-commodity flow solutions for routing. The performance...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Approximation strategies for routing edge disjoint paths in complete graphs

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca dotyczy problemu ścieżek krawędziowo rozłącznych w nieskierowanych grafach pełnych, dla którego podano nowe algorytmy przybliżone: 3.75-przybliżony (model off-line) i 6.47-przybliżony (model on-line). Stosując podobną metodologię, uzyskano algorytm 4.5-przybliżony (off-line) i 6-przybliżony (on-line) dla problemu routingu i kolorowania ścieżek w grafach pełnych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Selective Protection for All-Optical Physical Impairment Constrained Routing

  Publikacja
  • P. Soproni
  • T. Cinkler
  • J. Rak

  - Rok 2011

  W przypadku sieci optycznych, zauważalna jest obecnie tendencja dążenia do transmisji całowicie optycznej (tz. bez konwersji O/E/O w węzłach tranzytowych). Jednakże w niedalekiej przyszłości, z uwagi na techniczne ograniczenia, niemożliwa będzie obsługa całości ruchu wyłącznie w dziedzinie optycznej. Operatorzy będą więc zainteresowani oferowaniem rozwiązań przejściowych implikujących przełączanie w dziedzinie optycznej jedynie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multi-objective weather routing of sailboats considering wave resistance

  The article presents a method to determine the route of a sailing vessel with the aid of deterministic algorithms. The method assumes that the area in which the route is to be determined is limited and the basic input data comprise the wind vector and the speed characteristic of the vessel. Compared to previous works of the authors, the present article additionally takes into account the effect of sea waves with the resultant resistance...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Simplified unsteady flow routing models for flood operating systems

  W pracy omówiono właściwości modeli uproszczonych transformacji przepływów nieustalonych z punktu widzenia możliwości zastosowania do sterowania falą powodziową.

 • Appraisement of modifications in dynamic routing protocols to support the IPng Protocol

  Publikacja

  W pracy, biorąc pod uwagę dynamiczny proces migracji sieci IPv4 do nowej wersji protokołu IP, przedstawiono konieczność realizacji w Internecie nowych protokołów routingu dynamicznego lub adaptacji już istniejących do nowego protokołu IPng. W artykule przedstawiono sposoby dostosowania protokołów routingu dynamicznego RIP, OSPF, BGP do nowego protokołu IP. Oceniono wpływ w/w dostosowywania na zbieżność i skalowalność protokołów...

 • Ad hoc routing protocols - security objectives, threats and solution

  Publikacja

  Zaprezentowano przykładowe strategie routingu stosowane w bezprzewodowych sieciach ad-hoc z transmisją wieloetapową. Dokonanao przegladu protokołow routingu, zidentyfikowano podstawowe typy ataków i zagrożenia integralności i poufności transmisji w sieciach bezprzewodowych. Przedstawiono przykładowe rozwiazania algorytmów routingu.

 • Hybrid DUMBRA: an efficient QoS routing algorithm for networks with DiffServ architecture

  Publikacja

  - Rok 2011

  Dynamic routing is very important issue of current packet networks. It may support the QoS and help utilize available network resources. Unfortunately current routing mechanisms are not sufficient to fully support QoS. Although many research has been done in this area no generic QoS routing algorithm has been proposed that could be used across all network structures. Existing QoS routing algorithms are either dedicated to limited...

 • Simulation model for evaluation of QoS routing algorithm in large packet networks

  The variety of traffic transferred via current telecommunication networks includes also voice, which should meet quality requirements. One of mechanisms, which can support QoS in current packet networks, is routing. There exist many routing proposals which should introduce the QoS into the network but practically they don't. Following paper presents the realization of simulation model for evaluation of a new routing algorithm DUMBRA...

 • Influence of Self-Similar Traffic Type on Performance of QoS Routing Algorithms

  Providing a Quality of Services (QoS) into current telecommunication networks based on packet technology is a big challenge nowadays. Network operators have to support a number of new services like voice or video which generate new type of traffic. This traffic serviced with QoS in consequence requires access to appropriate network resources. Additionally, new traffic type is mixed with older one, like best-effort. Analysis of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Flood Routing by the Non-Linear Muskingum Model: Conservation of Mass and Momentum

  In this paper, the conservative properties of the Muskingum equation, commonly applied to solve river flood routing, are analysed. The aim of this analysis is to explain the causes ofthe mass balance error, which is observed in the numerical solutions of its non-linear form. The linear Muskingum model has been considered as a semi-discrete form of the kinematic wave equation and therefore it was possible to derive its two non-linear...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Reliable routing and resource allocation scheme for hybrid RF/FSO networks

  Publikacja

  - Rok 2014

  Significant success of wireless networks in the last decade has changed the paradigms of communication networks design. In particular, the growing interest in wireless mesh networks (WMNs) is observed. WMNs offer an attractive alternative to conventional cable infrastructures, especially in urban areas, where the cost of new installations is almost prohibitive. Unfortunately, the performance of WMNs is often limited by the cluttered...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Preference-based evolutionary multi-objective optimization in ship weather routing

  Publikacja

  - APPLIED SOFT COMPUTING - Rok 2019

  In evolutionary multi-objective optimization (EMO) the aim is to find a set of Pareto-optimal solutions. Such approach may be applied to multiple real-life problems, including weather routing (WR) of ships. The route should be optimal in terms of passage time, fuel consumption and safety of crew and cargo while taking into account dynamically changing weather conditions. Additionally it must not violate any navigational constraints...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Network Graph Transformation Providing Fast Calculation of Paths for Resilient Routing

  Publikacja

  Protection of transmission against failures can be appropriately dealt with by alternative paths. However, common schemes (e.g., Bhandaris scheme) are characterized by a remarkable delay while determining the transmission paths. This in turn may have a serious impact on serving dynamic demands (characterized by relatively short duration time). As a remedy to this problem, we introduce an approach to pre-compute the sets of disjoint...

 • Reverse flow routing problem solved by the Space-Time Conservation Method

  W artykule rozpatruje się zagadnienie odwrotnej transformacji przepływów dla przypadku przepływu nieustalonego wolno zmiennego w kanałach otwartych, opisanego układem równań de Saint Venanta. Przedstawiono specyficzne dla rozpatrywanego przypadku problemy powstające na etapie jego rozwiązywania oraz zaproponowano efektywny algorytm obliczeniowy, wykorzystujący nową, atrakcyjną metodę czasoprzestrzennych objętości skończonych. Do...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Current mechanisms of IGP routing - expectations and possibilities in terms of QoS constraints

  Publikacja

  - Rok 2005

  Od mechanizmów rutingu oczekuje się nowych możliwości z chwilą wprowadzenia wymagań QoS. W tym kontekście aktualne techniki rutingu IGP nie oferuja rozwiązań określających ścieżki gwarantujące QoS. W pracy przedstawiono propozycję rozszerzenia OSPF, które umożliwia uwzględnienie ograniczeń wynikających z QoS, gwarantując jednocześnie usługi na żądanym poziomie. To rozszerzenie zawiera zarówno liniowe jak i nieliniowe metryki. Wartości...

 • Methods for physical impairment constrained routing with selected protection in all-optical networks

  Publikacja
  • P. Soproni
  • T. Cinkler
  • J. Rak

  - TELECOMMUNICATION SYSTEMS - Rok 2014

  In this paper, we investigate the problem of survivable all-optical routing in WDM networks with physical impairments. One of the recent key issues in survivable optical network design refers to maximization of the ratio of routeable demands while keeping the overall network cost low. In WDM networks, this goal can be achieved by routing as many demands in all-optical way as possible. Based on the latest technical trends driven...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sailing Vessel Routing Considering Safety Zone and Penalty Time for Altering Course

  In this paper we introduce new model for simulation sea vessel routing. Besides a vessel types (polar diagram) and weather forecast, travel security and the number of maneuvers are considered. Based on these data both the minimal travelling costs and the minimal processing time are found for different vessels and different routes. To test our model the applications SailingAssistance wad improved. The obtained results shows that...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • LLA : A New Anypath Routing Scheme Providing Long Path Lifetime in VANETs

  Publikacja

  Vehicular ad-hoc networks (VANETs) are a promising solution to improve the road traffic safety, reduce the environmental pollution, or simply provide the on-board infotainment services. However, these actions are often not possible due to high mobility of vehicles causing frequent failures of VANET links. In this paper, we focus on anypath routing to improve the reliability of multihop VANET communications. In particular, the paper...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of the simplified models to inverse flood routing in upper Narew river(Poland)

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono rozwiązanie zagadnienia odwrotnej transformacji przepływów z zastosowaniem uproszczonych modeli. Zastosowano model fali kinematycznej oraz równanie retencji. W pierwszym przypadku równanie całkowano w kierunku malejącego czasu zaś w drugim w kierunku przeciwnym do przepływu. Wykazano, że obydwa podejścia są równoważne. Modele zastosowano dla górnego odcinka Narwi.

 • A new method of ship routing on raster grids, with turn penalties and collision avoidance

  Publikacja

  Artykuł przedstawia nowy algorytm znajdowania optymalnych tras na siatkach rastrowych. Szczegółowo opisano zastosowane struktury danych, dzięki którym algorytm ma liniową złożoność obliczeniową. Na podstawie algorytmu opracowano metodę wyznaczania tras dla statków, uwzględniającą kwestie unikania kolizji z innymi statkami i przeszkodami nawigacyjnymi.Przedstawiono dwa warianty metody, dedykowane odpowiednio systemom pokładowym...

 • Ship weather routing optimization with dynamic constraints based on reliable synchronous roll prediction

  Publikacja

  - OCEAN ENGINEERING - Rok 2018

  Ship routing process taking into account weather conditions is a constrained multi-objective optimization problem and it should consider various optimization criteria and constraints. Formulation of a stability-related, dynamic route optimization constraint is presented in this paper. One of the key objectives of a cross ocean sailing is finding a compromise between ship safety and economics of operation. This compromise should...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Weather Hazard Avoidance in Modeling Safety of Motor-Driven Ship for Multicriteria Weather Routing

  Weather routing methods find the most suitable ocean?s route for a vessel, taking into account changeable weather conditions and navigational constraints. In the multicriteria approach based on the evolutionary SPEA algorithm one is able to consider a few constrained criteria simultaneously. The approach applied for a ship with hybrid propulsions has already been presented by one of the authors on previous TransNav?2009. This time...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Evaluation of Vehicle Routing Problem Algorithms for Transport Logistics Using Dedicated GIS System

  Publikacja

  - Rok 2016

  The development and research related to optimization of fleet management is of high interest among many industrial and scientific entities related to logistics and transport. Optimal distribution of transportation resources leads to significant cost reduction. In this context, scientific research related to so called Vehicle Routing Problem (VRP) which relies on determining the shortest transport routes for a strictly limited number...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Collision‐Aware Routing Using Multi‐Objective Seagull Optimization Algorithm for WSN‐Based IoT

  Publikacja
  • P. Jagannathan
  • S. Gurumoorthy
  • A. Stateczny
  • P. B. Divakarachar
  • J. Sengupta

  - SENSORS - Rok 2021

  In recent trends, wireless sensor networks (WSNs) have become popular because of their cost, simple structure, reliability, and developments in the communication field. The Internet of Things (IoT) refers to the interconnection of everyday objects and sharing of information through the Internet. Congestion in networks leads to transmission delays and packet loss and causes wastage of time and energy on recovery. The routing protocols...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Multipath routing for quality of service differentiation and network capacity optimization in broadband low-earth orbit systems

  Publikacja

  - Rok 2009

  This paper shows the importance of employing multiple different paths for routing in Inter-Satellite Link (ISL) networks in broadband Low-Earth Orbit (LEO) satellite systems. A theoretical analysis is presented and a routing concept is proposed to demonstrate three facts that make multipath routing especially important in broadband LEO networks: (1) differences in the propagation delays have a much greater impact on end-to-end...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Towards solving heterogeneous fleet vehicle routing problem with time windows and additional constraints: real use case study

  In advanced logistic systems, there is a need for a comprehensive optimization of the transport of goods, which would reduce costs. During past decades, several theoretical and practical approaches to solve vehicle routing problems (VRP) were proposed. The problem of optimal fleet management is often transformed to discrete optimization problem that relies on determining the most economical transport routes for a number of vehicles...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ROUTING Routing statków uwzględniający zmienne warunki morskie

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Rafał Szłapczyński   Program finansujący: ERA-NET COFUND

  Projekt realizowany w Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa zgodnie z porozumieniem MARTERA-1/ROUTING/3/2018 z dnia 2018-08-27

 • IEEE Workshop on High Performance Switching and Routing

  Konferencje