Wyniki wyszukiwania dla: systemy pomiarowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: systemy pomiarowe

Wyniki wyszukiwania dla: systemy pomiarowe

 • Systemy pomiarowe wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych elektrokurundu zwykłego i węglika boru przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizowano długość, szerokość i pole powierzchni obrazu mikroskopowego mikroziaren.

 • Systemy pomiarowe stosowane na platformach powietrznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Poszukiwanie na ogromnych obszarach złóż bogactw naturalnych Ziemi przeprowadza się z zastosowaniem platform powietrznych (samolot, helikopter). Jest to stosunkowo szybka i tania metoda poszukiwań. W badaniach geologicznych stosuje się metodę magnetometryczną, elektromagnetyczną i grawimetryczną. W pracy przedstawiono systemy pomiarowe na platformach powietrznych wykorzystujące metodę elektromagnetyczną i magnetometryczną. W pracy...

 • Pomiary geodezyjne w systemy pomiarowe na liniach kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale przedstawiono rolę pomiarów geodezyjnych dla potrzeb kolei. Omówiono kolejową osnowę geodezyjną oraz jej zastosowanie. Przedstawiono również inne technologie pomiarowe stosowane na kolei.

 • Inteligentne Systemy Pomiarowe

  Kursy Online
  • J. Wszołek

 • Rozproszone systemy pomiarowe 2022

  Kursy Online
  • G. Jasiński
  • P. Jasiński

 • Miernictwo i systemy pomiarowe [WIMiO][2022/23]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • B. Pałczyńska
  • A. Dzwonkowski
  • M. Ziółko

 • Systemy pomiarowe w transporcie szynowym - 2022/23

  Kursy Online
  • Z. Kędra

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Transport na specjalność Infrastruktura transportu kolejowego na semestrze II

 • Metrologia i systemy pomiarowe, ZiIP, 2022/2023 semestr letni

  Kursy Online
  • A. T. Wiśniewska

 • Metrologia i systemy pomiarowe, MiBM, 2022/2023 semestr letni

  Kursy Online
  • A. T. Wiśniewska

 • Metrologia i systemy pomiarowe, W, L, C, Mtr, sem.03, zimowy 22/23

  Kursy Online
  • J. Haras
  • G. Gajowiec
  • S. Dzionk
  • A. Janeczek
  • A. Laska

 • Metrologia i systemy pomiarowe , W/L/C, MiBM, sem. 02, letni 21/22 (PG_00055375)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Zaawansowane metody pomiarowe (WMP,...)....

 • Miernictwo i systemy pomiarowe W/L, IMM, sem. 04, letni 21/22 (M:31677W0)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe , W/L/C, ZiIP, sem. 02, letni 21/22 (PG_00055050)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe, W/L/C, MiBM NST, sem. 04, letni 21/22 (M:31917W0)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...

 • Tire/road noise measuring principles according to the Close Proximity Method

  W pracy podano metody badania hałasu opon samochodowych. Omówiono przyczepy pomiarowe zbudowane w Politechnice Gdańskiej oraz systemy pomiarowe stosowane do pomiaru hałasu opon zgodnie z metodą CPX.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jerzy Wtorek prof. dr hab. inż.

  Jerzy Wtorek uzyskał tytuł magistra inżyniera w 1976 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, a stopień doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, odpowiednio w 1986 i 2004 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2016 r. Jego zainteresowania dotyczą nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia, elektrycznych (aktywnych i pasywnych) właściwości...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Systemy automatycznej detekcji bezdechu sennego

  Zgodnie z przyjętą klasyfikacją międzynarodową identyfikowanych jest ponad 60 różnych zaburzeń snu [58] z podziałem na 7 kategorii. Bezdech senny, zarówno centralny jak i obturacyjny zaliczany jest do kategorii drugiej. Systemy pomiarowe wykorzystywane w monitorowaniu i diagnozie snu, w tym wykorzystywane do detekcji bezdechu sennego, można sklasyfikować ze względu na wiele kryteriów, np. ze względu na to czy badania wykonywane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowa technologia pomiarów deformacji materiału T-S. XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

  W artykule przedstawiono treściwy opis wybranych elementów nowego stanowiska badawczego dla materiału Taylor-Schneebeli (T-S) w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Omówiono wykorzystywane systemy pomiarowe, w tym nowy oparty na rejestracji zdjęć cyfrowych. Analiza pomiarów związana jest z metodami cyfrowej interpretacji obrazów, co umożliwia śledzenie pola przemieszczania i obrotów cząstek materiału modelowego.

 • Tire/road noise - generation, measurement, and abatement

  Publikacja

  - Rok 2007

  Podano określenia i definicje dotyczące hałasu opon samochodowych. Omówiono mechanizmy generowania tego hałasu oraz zasady modelowania. Przedstawiono metody pomiaru hałasu opon oraz stosowane systemy pomiarowe. Podano normy dotyczące hałasu opon. Omówiono wpływ opony i nawierzchni na hałas generowany przez toczące się koło ogumione. Zaprezentowano koła kompozytowe oraz opony z bieżnikiem poroelastycznym generujące niski poziom...

 • Raman studies of ferroelectric ceramics.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono potencjał aplikacyjny spektroskopii Ramana w diagnostyce procesu technologicznego wytwarzania cienkowarstwowych struktur perowskitowych o strukturze Ba(Ti1 xZrx)O3, posiadających możliwość strojenia przenikalności elektrycznej za pomocą pola elektrycznego. Skonfigurowano systemy pomiarowe do badania zarówno próbek objętościowych, jak i struktur cienkowarstwowych. Zidentyfikowano najistotniejsze linie w widmach ramanowskich,...

 • IT- enabled comparison of environmental noise levels and noise-evoked hearing impairments.

  Publikacja

  - Rok 2004

  [Abstrakt] Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony...

 • IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon...

 • Optyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszających

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy omówiono w syntetyczny sposób podstawowe problemy teoretyczne związane z analizą propagacji promieniowania optycznego w nieuporządkowanych ośrodkach silnie rozpraszających. Szczególną uwagę, obok zakresu stosowalności różnych metod analizy propagacji promieniowania optycznego w takich ośrodkach, zwrócono na ich dokładność, uniwersalność i efektywność. Przedstawiono nowatorskie usprawnienia metody Monte Carlo mające za zadanie...

 • Struktura systemu diagnostycznego ciągnika kołowego

  Systemy diagnostyczne OBD (On Board Diagnosis) są coraz częściej stosowane w pojazdach. Tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Dotychczas stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym systemie diagnostycznym ciągnika kołowego, ze względu na możliwe skutki przyjęto cztery grupy uszkodzeń: funkcjonalne...

 • Wizyjna metoda oceny przemieszczeń poprzecznych mobilnych systemów GNSS i INS w procesie wyznaczania trajektorii osi toru kolejowego

  W referacie przedstawiono metodę pomiaru przemieszczeń poprzecznych kolejowej platformy zawierającej systemy pomiarowe GNSS, INS, MLS oraz fotogrametryczny. Do pomiaru przemieszczeń poprzecznych zastosowano system fotogrametryczny składający się z kamer wizyjnych, oświetlaczy, kontrolera systemu pomiarowego, oraz oprogramowania do akwizycji plików. Zaprezentowano algorytm przetwarzania plików rastrowych w celu pomiaru przemieszczeń....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Struktura systemu diagnostycznego cągnika kołowego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Systemy diagnostyczne OBD (On Board Diagnosis) są coraz częściej stosowane w pojazdach. Tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Dotychczas stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym systemie diagnostycznym ciągnika kołowego, ze względu na możliwe skutki przyjęto cztery grupy uszkodzeń: funkcjonalne...

 • Rola i zadania chemii analitycznej w zakresie technologii chemicznej

  Publikacja

  Dążność do możliwie dokładnego poznania składu i procesów, które zachodzą w różnych obiektach materialnych stanowi siłę napędową do rozwoju narzędzi, którymi posługują się chemicy-analitycy w swojej pracy. Tymi narzędziami są (i) urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane na etapie badań odpowiednio przygotowanych reprezentatywnych próbek w celu wykrycia, identyfikacji oraz ilościowego oznaczenia określonych składników, czyli...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stanowisko laboratoryjne do badania mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej

  Publikacja

  W pracy przedstawiono projekt stanowiska laboratoryjnego służącego do badania właściwości kinematycznych mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej. Omówiono wymagania, jakie powinno spełniać stanowisko laboratoryjne, aby przeprowadzić analizę odkształcalnego przegubu o rozmiarach od 2.5 mm do 15 mm średnicy, posiadającego trzy sterowalne stopnie swobody. Zaprezentowano unikatowe systemy pomiarowe sił, umożliwiające pomiary...

 • Determinig the impedance of ultrasonic transducers by the added elements method

  Publikacja

  Pomiar zespolonej impedancji elektrycznej przetworników ultradźwiękowych jest obarczony szeregiem trudności. Wynika to między innymi z powodu iż charakteryzuje się ona dużymi zmianami wartości w funkcji częstotliwości - w szczególności w otoczeniu rezonansów. Szczególne trudności nastręcza tu pomiar fazy. Zastosowanie precyzyjnych mostków wiąże się z bardzo uciążliwym procesem pomiarowym i długim czasem jego trwania. Współczesne...

 • Miernictwo radiokomunikacyjne - 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Stefański
  • J. Sadowski

  Na wykładzie są poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metody pomiarowe w radiokomunikacji 2. Pomiary nadajników radiokomunikacyjnych 3. Zniekształcenia intermodulacyjne 4. Pomiary odbiorników radiokomunikacyjnych 5. Podstawowa aparatura pomiarowa 6. Stanowisko pomiarowe 7. Pomiary stacji bazowych i ruchomych Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.

 • Techniki pomiarowe

  Kursy Online
  • W. Włodarski

 • Przemysłowe techniki pomiarowe i naprowadzające, W+L, IMiB, sem.2, zimowy 22/23

  Kursy Online
  • A. Kniat

  Wykład i laboratorium dla przedmiotu "Przemysłowe techniki pomiarowe i naprowadzające"

 • Oprogramowanie Pomiarowe i Sterujące

  Kursy Online
  • M. Chmielewski

  Nauka programowania w środowisku LabVIEW

 • Optyczne techniki pomiarowe 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Wróbel
  • A. Mazikowski

  EiT, I st., sem. 7, OptoKierunek: Elektronika i telekomunikacja Studia inżynierskie (I stopnia)Profil: OptoelektronikaRok 4Semestr 7

 • Sensory i przetworniki pomiarowe 2019

  Kursy Online
  • P. Kalinowski
  • K. Lankauf

  I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

 • Sensory i przetworniki pomiarowe lato 2022

  Kursy Online
  • P. Jasiński
  • P. Kalinowski

  I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

 • Sensory i przetworniki pomiarowe lato 2021

  Kursy Online
  • P. Jasiński
  • P. Kalinowski
  • M. Kaczmarek
  • J. Rumiński

  I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

 • Zaawansowane Metody Pomiarowe i Diagnostyczne 2022/2023

  Kursy Online
  • Z. Czaja
  • G. Lentka
  • J. Smulko
  • A. Kwiatkowski
  • M. Kowalewski

  {mlang en} 1. Introduction/Guide for the use of the International System of Units2. Rules and style conventions for expressing values of quantities.3. The role of measurement uncertainty in conformity assessment. 4. Probabilistic model for measurement processes, estimation theory5. Analog-digital conversion methods6. Selected structures of classical analog-digital converters7. New techniques of analog-digital conversion: sigma-delta...

 • Sensory i przetworniki pomiarowe - laboratorium - zima 2022

  Kursy Online
  • K. Osiński
  • P. Kalinowski

  I stopień, IBM, sem.5

 • Czujniki Optyczne i Zaawansowanie Metody Pomiarowe - 2021

  Kursy Online
  • P. Wierzba
  • A. Mazikowski

  II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

 • Czujniki Optyczne i Zaawansowanie Metody Pomiarowe - 2022

  Kursy Online
  • P. Wierzba
  • A. Mazikowski

  II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 22/23 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Feldzensztajn
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • PRZYCZEPY DO BADANIA OPORU TOCZENIA OPON DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  Przedstawiono doświadczenia Zespołu Pojazdów Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dotyczące urządzeń badawczych (przyczep) do pomiaru oporu toczenia opon do samochodów osobowych i nawierzchni drogowych. Opisano przyczepy pomiarowe tego typu. Pomiary oporu toczenia opon samochodowych wymuszane są koniecznością osiągania przez pojazd jak największej swojej sprawności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Techniki pomiarowe w energetyce, W/L, DiEUE, sem.06 letni 21/22, (PG_00042140)

  Kursy Online
  • M. Klugmann
  • M. Piwowarski
  • W. Włodarski
  • M. Banaszek
  • J. Barański

  Poznanie zasad pomiarów wielkości charakterystycznych w procesach wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystywania ciepła do wykonywania pracy mechanicznej oraz utrzymywania komfortu cieplnego

 • Akustyka Środowiska - wykład 2022

  Kursy Online
  • J. Kotus

  Wykład dla 7 semestru studiów inżynierskich. Treść wykładu jest związana z szeroko pojętym środowiskiem człowieka i jego w nim aktywnością związaną z wytwarzaniem i odbieraniem sygnałów akustycznych. Omawiane zjawiska, metody pomiarowe i technologie, które pozwalają słuchaczom szerzej spojrzeć na zagadnienia związane z komunikacją, w szczególności w odniesieniu do warunków w których proces komunikacji jest realizowany.

 • Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS

  Publikacja

  - Rok 2011

  Telemonitoring morski oraz szeroko rozumiane badania morza są ważnym elementem aktywności człowieka w sferze badań, nauki oraz gospodarki. Prowadzenie działań związanych z tworzeniem map dna, inspekcją nadbrzeży, umocnień, badaniem fauny morskiej pozwala zrozumieć procesy zachodzące w środowisku morskim oraz przyczynia się do rozwoju wielu gałęzi gospodarki takich jak transport morski, bezpieczeństwo, ochrona portów i inne. W ramach...

 • Mirosław Wołoszyn dr hab. inż.

  Urodził się 18 marca 1963 r. w Gdyni. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Od 1987 r. pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2013 – stopień doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą lokalizacji i identyfikacji obiektów ferromagnetycznych...